Långsiktigt energieffektiviseringsarbete en framgångssaga

2024-05-08 DualSun Nordic AB

https://slussen.azureedge.net/image/187831/hono.jpg

Från energiklass G till B, en 22 års framgångsresa för samfälligheten på Hönö med 48 radhus och 46 lägenheter genom ett målinriktat arbete med de medlemmarnas driftsekonomi i fokus.

När geoenergiresan tillsammans med ENWELL AB Göteborg påbörjades 2002 använde samfälligheten årligen ca 170 m³ olja (motsvarar 1700 MWh energi). Det första steget i resan bestod av 22 borrhål á 200 m och 4 fastighetsvärmepumpar. Värmepumpskapaciteten och värmepumparnas effektivitet har succesivt ökats genom åren för att reducera användningen av olja till idag nästan noll. För att förse värmepumparna med mer termiskenergi har det i två omgångar kompletterats med fler borrhål till totalt 36 st och 7900 m, men trots komplettering med fler borrhål upplevde man en fallande temperatur på köldbäraren.

Sedan 2013 har borrhålen aktivt återladdats med hybridpaneler och 2021 uppgraderade samfälligheten med Dualsun SPRING för ökad produktion av både el till värmepumpsdrift och solvärme för att höja köldbärartemperaturen. Med i snitt 2,8°C högre köldbärartemperatur ger värmepumparna högre verkningsgrad och högre värmeeffekt vilket minskar behovet av spets med olja, samt färre drifttimmar för värmepumparna vilket förlänger deras livslängd. I det långa perspektivet säkerställer solvärmen från hybridpanelerna att borrhålen kommer att fortsätta att leverera den termiska energi och temperatur som krävs för att bibehålla effektiv värmepumpsdrift och god driftsekonomi.

Idag använder samfälligheten ca 340 MWh el per år för att förse de boende med värme och varmvatten, en reduktion i energianvändning på 80% jämfört med 170 m³ olja (1700 MWh). 170 m³ olja hade med dagens kriterier resulterat i ett primärenergital på 244 kWh/m² och energiklass G. Med deras effektiva geoenergianläggning uppnår de ett primärenergital på 47 kWh/m² vilket med god marginal uppfyller energiklass B. CO² utsläppen har minskat från ca 490 ton per år till 8,8 ton per år, en reduktion på över 98%.

Då alla investeringar har varit självfinansierade har föreningen en god ekonomi samtidigt som avgiften kunnat bibehållas på en låg nivå under alla år. För både samfälligheten och de boende innebär energiklass B de uppfyller kraven för gröna lån, vilket ytterligare sänker driftskostnader och höjer värdet på bostäderna.

En fantastisk energiresa som är bra för både plånbok och miljö!


 Dela     Tillbaka  

Ny hybridpanel - DualSun SPRING4

2024-02-06

Upptäck den smartaste sollösningen för alla typer av byggnader. DualSun SPRING4 kombinerat med en bergvärmepump: en utmärkt affärsmöjlighet.


Värme El Geoenergi Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger

Gratis webinarium om om hybridpaneler (PV-T)

2024-01-23

Senergia och DualSun bjuder in till gratis webinarium om hybridpaneler (PV-T) den 31 januari klockan 9-10.


Värme El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Skanska väljer hybridpaneler (PVT) till "Powerhouse"

2024-01-17

Skanska har byggt sitt första flerbostadshus som Powerhouse i Trondheim, Norge. Genom kombinationen hybridpaneler (PVT), solceller (PV) och bergvärmepumpar levererar byggnaderna ett nettobidrag till elnätet (hushållsel inkluderat).


Värme El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt

DualSun del i diplomerat projekt

2024-01-10

Idag fick vi bevittna diplomutdelning för projekt Mariastugan som det första LFM30 pilotprojektet i Sverige för klimatneutralitet! Från DualSun vill tacka den innovativa byggherren Siegel och våra samarbetspartners Malmberg och bemt AB.


Värme El Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt

Zero Carbon Tech får ny ägare och blir DualSun Nordic

2023-11-14

Den franska producenten DualSun ser en stor potential för hybridpaneler i Norden och för att stärka sin närvaro och sitt kunderbjudande har man valt att köpa Zero Carbon Tech AB, som nu byter namn till DualSun Nordic AB.


Värme El Solvärme & solenergi Arbetsmarknad

Hybridiseringspaket för bergvärmepumpar med kalla borrhål

2023-11-10

Optimera värmepumpsdriften och rädda kalla borrhål med DualSun hybridpaneler (PV-T). Möt oss på KVP-dagen på Kistamässan 16 november!


Värme El Geoenergi Produktnytt & kataloger

Webbinarium: Kalla borrhål till bergvärmepumpen?

2023-10-16

Återladda energi med bybridpaneler (PV-T) och undvik kompletteringsborrning eller varvtalsbegränsning av värmepumpen vintertid. Vill du veta mer? Anmäla dig till webbinarium 1 november.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

DualSun inleder samarbete med Senergia

2023-08-30

DualSun har inlett ett samarbete med Senergia AB i Norge och Senergia Suomi OY som nu lagerhåller både DualSun hybridpaneler och solcellspaneler.


Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Energieffektivisera dina fastigheter med hybridpaneler

2023-04-12

Välkommen att delta på vårt nästa webbinarie där Jakob Jamot, teknisk chef på Zero Carbon Tech, berättar om hybridpaneler (PV-T) i nordiska applikationer och dess möjligheter att energieffektivisera dina fastigheter.


Värme El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU