Zero Carbon Tech får ny ägare och blir DualSun Nordic

2023-11-14 DualSun Nordic AB

https://slussen.azureedge.net/image/187831/dualsun.jpg
Från vänster till höger: Jérôme Mouterde, VD för DualSun, Marcus Kanewoff, VD för ZCT, Jean-Marie Drap, CTO för DualSun, Jakob Jamot, CTO för ZCT, under 2020 års undertecknande av det exklusiva partnerskapet med det franska företaget DualSun för den skandinaviska marknaden.

Med FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 ökas fokus på koldioxidneutrala byggnader. Bolaget Zero Carbon Tech AB etablerades i maj 2022 för att hjälpa den nordiska energi- och byggmarknaden i den gröna omställningen, genom att maximera utbytet av solenergi i olika former.

Kärnprodukten har varit sol-hybridpaneler (PV-T) där solenergin omvandlas till både el och värme i samma panel, tillsamman med projekteringsstöd för att hybridisera bergvärmepumpar av alla fabrikat till både nya och befintliga system. I hybridpaneler är solenergiutbytet, i kombination med värmepumpar, i snitt 4 ggr högre/m2 än i solcellspaneler, som också är en del av produktutbudet.

När passar det bra med hybridpaneler?

● Energieffektivisera existerande byggnader och anläggningar avseende el, värme, varmvatten och pooluppvärmning
● Återladdning av borrhål/borrhålslager med otillräcklig naturlig återladdning
● Som alternativ till kompletteringsborrning vid uppgradering till nya och effektivare värmepumpar
● Projekt med väldigt höga energi- och miljömål, exempelvis i samband med noll- och plusenergibyggnader
● Möjliggöra och kostnadseffektivisera geoenergianläggningar på tomter med begränsade ytor för borrhålslager
● Att ljudlöst hämta energi från luften till vätska-vatten värmepumpar, och därmed eliminera behov av borrhål i kombination med till exempel fjärrvärme

En extra bonus med hybridpaneler är att den integrerade värmeväxlaren på baksidan ger svalare solceller på framsidan, vilket ökar elproduktionen med upptill 10% på årsbasis gentemot konventionella solcellspaneler. Den franska producenten DualSun ser en stor potential för hybridpaneler i Norden och för att stärka sin närvaro och sitt kunderbjudande har man valt att köpa Zero Carbon Tech AB, som nu byter namn till DualSun Nordic AB.

Marcus Kanewoff, medgrundare och CEO för DualSun Nordic AB kommenterar:
Med uppköpet förändras vår roll från nordisk agent till en ledande europeisk producent, vilket är mycket positivt för alla kunder. Det öppnar också upp för möjligheten att bli en stark partner till sol-grossisterna och här är vi väldigt glada att kunna annonsera vårt samarbete med Senergia som en stark nordisk distributionspartner.

Jérôme Mouterde, medgrundare och CEO för DualSun Frankrike kommenterar:
Teamet bakom DualSun Nordic AB har 10 års erfarenhet av kombinationen solenergi och värmepumpar, vilket
stärker oss i vår internationalisering. Samtidigt kan vi med förvärvet stötta det nordiska teamet och deras kunder med våra snart 100 medarbetare i Frankrike, samt skapa synergier mellan de länder där DualSun är verksamma. Med hybridpanelsproduktion i Europa kan vi erbjuda lägsta möjliga CO2 -avtryck och bra kundservice, vilket Top Brand PV år 2021, 2022 och 2023 är ett uttryck för (läs mer om Top Brand PV 2023.). 

Länk till DualSun’s officiella pressrelease

Mer information
DualSun Nordic AB
Marcus Kanewoff, CEO
[email protected]
+46 705 93 02 93

DualSun France
Jérôme Mouterde, CEO
[email protected]
+33 63 99 88 17


 Dela     Tillbaka  

Långsiktigt energieffektiviseringsarbete en framgångssaga

2024-05-08

Från energiklass G till B, en 22 års framgångsresa för samfälligheten på Hönö med 48 radhus och 46 lägenheter genom ett målinriktat arbete med de medlemmarnas driftsekonomi i fokus.


Värme El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt

Ny hybridpanel - DualSun SPRING4

2024-02-06

Upptäck den smartaste sollösningen för alla typer av byggnader. DualSun SPRING4 kombinerat med en bergvärmepump: en utmärkt affärsmöjlighet.


Värme El Geoenergi Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger

Gratis webinarium om om hybridpaneler (PV-T)

2024-01-23

Senergia och DualSun bjuder in till gratis webinarium om hybridpaneler (PV-T) den 31 januari klockan 9-10.


Värme El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Skanska väljer hybridpaneler (PVT) till "Powerhouse"

2024-01-17

Skanska har byggt sitt första flerbostadshus som Powerhouse i Trondheim, Norge. Genom kombinationen hybridpaneler (PVT), solceller (PV) och bergvärmepumpar levererar byggnaderna ett nettobidrag till elnätet (hushållsel inkluderat).


Värme El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt

DualSun del i diplomerat projekt

2024-01-10

Idag fick vi bevittna diplomutdelning för projekt Mariastugan som det första LFM30 pilotprojektet i Sverige för klimatneutralitet! Från DualSun vill tacka den innovativa byggherren Siegel och våra samarbetspartners Malmberg och bemt AB.


Värme El Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt

Hybridiseringspaket för bergvärmepumpar med kalla borrhål

2023-11-10

Optimera värmepumpsdriften och rädda kalla borrhål med DualSun hybridpaneler (PV-T). Möt oss på KVP-dagen på Kistamässan 16 november!


Värme El Geoenergi Produktnytt & kataloger

Webbinarium: Kalla borrhål till bergvärmepumpen?

2023-10-16

Återladda energi med bybridpaneler (PV-T) och undvik kompletteringsborrning eller varvtalsbegränsning av värmepumpen vintertid. Vill du veta mer? Anmäla dig till webbinarium 1 november.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

DualSun inleder samarbete med Senergia

2023-08-30

DualSun har inlett ett samarbete med Senergia AB i Norge och Senergia Suomi OY som nu lagerhåller både DualSun hybridpaneler och solcellspaneler.


Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Energieffektivisera dina fastigheter med hybridpaneler

2023-04-12

Välkommen att delta på vårt nästa webbinarie där Jakob Jamot, teknisk chef på Zero Carbon Tech, berättar om hybridpaneler (PV-T) i nordiska applikationer och dess möjligheter att energieffektivisera dina fastigheter.


Värme El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU