Lär dig upphandla solenergi!

2020-10-15 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/larspris.png
Lars Andrén från Drivkraft ger den som ska upphandla solenergi mer kött på benen.

I höst finns det ytterligare fyra digitala kurstillfällen för dig som vill lära dig mer om vad man ska tänka på vid upphandling av solenergi. 

Kursen arranges av Slussen.buz och föreläsare är författaren och föreläsaren Lars Andrén från Drivkraft. 

Vi har några platser kvar på kurserna:

21 oktober
4 november
18 november
2 december

Klicka här för mer information

Klicka här för anmälan eller avanmälan (till detta evenemang)


 Dela     Tillbaka  

Årlig solelmässa hölls digitalt

2020-10-28

Över 200 deltagare fanns på plats när första föredraget på årets digitala upplaga av Svenska Solelmässan drog igång. Slussen.biz gjorde ett nedslag.


  El Solvärme & solenergi

Förslagen till Stora Inneklimatpriset droppar in!

2020-10-28

Sedan förslagslådan till Stora Inneklimatpriset öppnades har förslagen börjat droppa in, men det finns plats för många fler. Vilket företag eller organisation är din vinnare? Pampig prisutdelning sker på Nordbygg i april 2021.


  Allmän

Jakten på silverkällan i centrala Stockholm

2020-10-27

Sedan i våras har halten av silver ökat i Stockholms avloppsvatten. Nu pågår jakten på att hitta källan till utsläppet, skriver mitti.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Slamanvändning medför inget ökat upptag av metaller i grödan

2020-10-27

Nu släpps en ny rapport om slamtillförsel på åkermark. Rapporten på dryga 70 sidor redogör detaljerat för resultaten av försöksodlingar för åren 2015-2018. Den ger även en sammanfattning av erfarenheterna från nära 40 års dokumenterade fältförsök.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet

2020-10-26

När fokus skiftas till individen, genom att istället mäta årlig energianvändning per person, hamnar dessa flerbostadshus bland de allra mest energieffektiva, det visar forskning från RISE och Lunds universitet.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny statistik över energianvändningen

2020-10-23

Energimyndigheten presenterar ny statistik över energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler 2019.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Vill införliva rätten till vatten och sanitet i EU-lag

2020-10-22

Organisationen Water Europe har tillsammans med ett antal intressenter kommit med ett upprop för att införliva den mänskliga rättigheten till vatten och sanitet i EU:s lagstiftning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Byggmarknaden knakar i fogarna

2020-10-21

Sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin minskar med 8 000 personer mellan 2019 och 2021. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos. Bostadsbyggandet går dock bättre än väntat.


  Allmän Utbildning & FoU

Utveckling av energiuppföljningssystem

2020-10-21

Belok och BeBo har genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus.


  Allmän Utbildning & FoU

Dags för ExpoStyr!

2020-10-20

Snart är det dags att boka sitt besök, med slottid, på ExpoStyr i Gävle, och Stockholm som besöks 3-5 november. Besöket till Uppsala flyttas och det blir två dagar av ExpoStyr i Stockholm. Det blir också möjligt att delta digitalt via DigiStyr.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler

×