Anneli Kouthoofd blir vd för SBUF

2020-10-15 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/anneli.jpg
Anneli Kouthoofd blir SBUF:s nya vd

Anneli Kouthoofd blir ny vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Anneli Kouthoofd kommer från rollen som vd för Byggmaterialindustrierna. ”SBUF som utgör bryggan mellan företagsinitiativ och akademi med förenad specialistkunskap ser jag med ödmjukhet och nyfikenhet fram emot att leda”, säger Anneli.

SBUF vd Anders Freyschuss har sökt sig vidare till nya uppdrag. Ny vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond blir Anneli Kouthoofd. Anneli kommer från en roll som vd på Byggmaterialindustrierna, en bransch- och paraplyorganisation för byggmaterialorganisationer. Anneli har varit verksam i bygg- och anläggningsbranschen i 10 år.

- Jag har under mina år inom sektorn drivit flera utvecklingsprojekt och genom dem sökt och fått bidrag från SBUF. SBUF står för något unikt. Bryggan mellan företagsinitiativ och akademi med förenad specialistkunskap ser jag med ödmjukhet och nyfikenhet fram emot att leda, säger Anneli.

Anneli är språkvetare och ekonom och har även arbetat i förlags- och energibranschen. Tidpunkt för när Anneli tillträder är inte klart, men det blir någon gång senast i april nästa år.

– Vi är mycket glada för att ha kunnat rekrytera Anneli Kouthoofd. SBUF har en viktig roll i att stötta medlemmarnas forsknings- och utvecklingsprojekt och genom detta stärka byggsektorns konkurrenskraft. Genom vår rekrytering av Anneli Kouthoofd kan vi ytterligare stärka vår röst i samhällsbyggnadsdebatten och verka för en ökad proaktivitet, säger Christina Claeson-Jonsson, styrelseordförande för SBUF.

Källa: SBUF


 Dela     Tillbaka  

Årlig solelmässa hölls digitalt

2020-10-28

Över 200 deltagare fanns på plats när första föredraget på årets digitala upplaga av Svenska Solelmässan drog igång. Slussen.biz gjorde ett nedslag.


  El Solvärme & solenergi

Förslagen till Stora Inneklimatpriset droppar in!

2020-10-28

Sedan förslagslådan till Stora Inneklimatpriset öppnades har förslagen börjat droppa in, men det finns plats för många fler. Vilket företag eller organisation är din vinnare? Pampig prisutdelning sker på Nordbygg i april 2021.


  Allmän

Jakten på silverkällan i centrala Stockholm

2020-10-27

Sedan i våras har halten av silver ökat i Stockholms avloppsvatten. Nu pågår jakten på att hitta källan till utsläppet, skriver mitti.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Slamanvändning medför inget ökat upptag av metaller i grödan

2020-10-27

Nu släpps en ny rapport om slamtillförsel på åkermark. Rapporten på dryga 70 sidor redogör detaljerat för resultaten av försöksodlingar för åren 2015-2018. Den ger även en sammanfattning av erfarenheterna från nära 40 års dokumenterade fältförsök.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet

2020-10-26

När fokus skiftas till individen, genom att istället mäta årlig energianvändning per person, hamnar dessa flerbostadshus bland de allra mest energieffektiva, det visar forskning från RISE och Lunds universitet.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny statistik över energianvändningen

2020-10-23

Energimyndigheten presenterar ny statistik över energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler 2019.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Vill införliva rätten till vatten och sanitet i EU-lag

2020-10-22

Organisationen Water Europe har tillsammans med ett antal intressenter kommit med ett upprop för att införliva den mänskliga rättigheten till vatten och sanitet i EU:s lagstiftning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Byggmarknaden knakar i fogarna

2020-10-21

Sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin minskar med 8 000 personer mellan 2019 och 2021. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos. Bostadsbyggandet går dock bättre än väntat.


  Allmän Utbildning & FoU

Utveckling av energiuppföljningssystem

2020-10-21

Belok och BeBo har genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus.


  Allmän Utbildning & FoU

Dags för ExpoStyr!

2020-10-20

Snart är det dags att boka sitt besök, med slottid, på ExpoStyr i Gävle, och Stockholm som besöks 3-5 november. Besöket till Uppsala flyttas och det blir två dagar av ExpoStyr i Stockholm. Det blir också möjligt att delta digitalt via DigiStyr.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler

×