Stor energikartläggning av svenska gårdar

2019-12-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bondgard.jpg
Genomsnittet för gårdarnas energianvändning var drygt 300 000 kWh per år. Att styra elektronisk utrustning bättre, tillämpa sparsam körning och att byta till LED-belysning i djurstallar är tre bra besparingsåtgärder. Foto: Thomas Adolfsén.

En ny kartläggning visar att det går att spara mycket energi på svenska gårdar. Efter besök hos 800 jordbruksföretag har Greppa Näringen samlat data som visar hur mycket energi gårdarna gör åt. Siffrorna visar att det finns goda möjligheter att spara både energi och pengar om fler lantbrukare tillämpar sparsam körning, byter till LED-lampor med mera.

Det svenska lantbrukets totala energianvändning är cirka 4 400 GWh per år. Kartläggningen visar att det går att spara in minst 6 procent av den energin genom att göra några enkla åtgärder. Att energieffektivisera gynnar både klimatet och den enskilda gården i form av kostnadsbesparingar. Under 2012 till 2017 besökte Greppa Näringen cirka 800 gårdar för att kartlägga potentialen för energibesparing. Gårdarna fanns i hela landet, men flest besök gjordes i Skåne, Östergötland och Västergötland. Genomsnittet för gårdarnas energianvändning var drygt 300 000 kWh per år.

Några energiråd har återkommit oavsett om det är mjölk, ägg eller annat som produceras på gården. Att styra elektronisk utrustning bättre, tillämpa sparsam körning och att byta till LED-belysning i djurstallar är tre vanliga åtgärder. Viljan att göra åtgärder är stor, ingen vill använda mer energi än nödvändigt.

Mer information
Läs hela rapporten på greppa.nu

Källa: Jordbruksverket


 Dela     Tillbaka  

Vad är luftkvalitet - egentligen?

2020-09-23

Vad är luftkvalitet - egentligen? Det var rubriken på det webbinarium som arrangerades av Genano och samlade ett 60-tal åhörare. Föreläsare var forskarna Lars Ekberg och Anna-Sara Claeson.


  Ventilation

Utreder problemet med jordfelsbrytare

2020-09-23

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier.


  El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Högt tryck på ExpoVent i Norrland!

2020-09-22

Det är högt tryck på det begränsade antalet platser på ExpoVent i Norrland. För de som inte har möjlighet att komma finns möjlighet att delta digitalt.


  Ventilation

Ta en titt i Rekryteringsbanken!

2020-09-22

Rekryteringsbanken har fyllts på ytterligare. Är du på jakt efter kompetenta nytillskott i organisationen? Ta en titt!


  Allmän Arbetsmarknad

Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-18

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent: Fysiskt+Digitalt=Sant

2020-09-18

ExpoVent ger sig ut på vägarna igen, men det finns också möjlighet till digitala möten för den som inte har möjlighet att göra ett besök.


  Ventilation

Kartläggning av mikroplaster

2020-09-17

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Helhetssyn krävs för lyckad renovering

2020-09-16

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Dimensioneringstal för vattenförbrukning

2020-09-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora Inneklimatpriset firar 20 år - Lämna ditt förslag!

2020-09-15

Vilket företag/organisation vill du ska vinna 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut under pompa och ståt på Nordbygg i april?


  Allmän

×