Nätverksträff - Behövs Energisamordnare i byggprojekt?

2019-11-21 EnergiNätverk Sverige

Hur mycket skiljer det sig mellan beräknad energianvändning och faktisk energianvändning i nyproduktioner? Spelar det någon roll att Boverket skärper energikraven i BBR om byggnaderna ändå inte når dagens krav? Är energisamordnaren bara en kostnad, eller kan energisamordnaren bidra till lägre energikostnader under byggnadens livslängd?

Välkommen till en Nätverksträff för att diskutera Energisamordnarens roll. Mats Åström leder diskussionen och inleder med att berätta om energisamordnarens roll i nyproduktion och större renoveringar.

Talare:    Mats Åström, Aktea

Tid:          den 4 december kl. 16.30 till ca kl. 18.00

Plats:      Aktea, Munkbron 1 i Gamla stan

Nätverksträffen är till för EnergiNätverk Sveriges medlemmar och det kostar ingenting att delta. Sista dag för anmälan är den 2 december.

Varmt välkomna!

 Anmäl dig här


 Dela     Tillbaka  

EnergiPuls den 27 augusti: Hur ser framtidens elmarknad ut?

2020-07-01

Följ med på ett modererat samtal med Energimarknadsinspektionens* (Ei:s) chefsekonom, Therese Hindman Persson, där vi diskuterar framtidens flexibla elsystem med kunden i centrum.


  Värme El Energieffektivisering

EnergiPuls 28 maj: Vägen mot ett klimatneutralt Sverige 2045

2020-04-29

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045.


  Allmän

EnergiPuls 12/2 -AI för energieffektiv drift- & förvaltning

2020-02-21

AI för energieffektiv drift- och förvaltning.


  Allmän

Klimatpolitiska vägvalsutredningen

2020-01-24

EnergiPuls i Stockholm torsdag den 6 februari.


  Allmän

EnergiPuls 24 januari

2020-01-08

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

EnergiPuls den 15 november

2019-10-18

Tekniska lösningar för den bristande kapaciteten i elnätet!


  Allmän

Energinätverk Sverige - EnergiPuls den 10 oktober

2019-09-23

Klimatpolitiska rådets fokus framåt?


  Allmän

Nätverksträff den 18 september

2019-09-06

Färdplan för ett fossilfritt elsystem Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat fossilfritt elsystem. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar.


  Allmän

EnergiNätverk Sverige - EnergiPuls den 30/8

2019-08-13

Räcker kapaciteten i elnäten? Vi hör dagligen om hur bristande kapacitet i elnäten begränsar möjligheterna för nya industrietableringar och nya bostadsområden. Hur ser det ut egentligen? Vilka är problemen och vilka är lösningarna? Välkommen till


  Allmän

×