King tog emot pris från Kungen

2019-08-29 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kungen2.png
Dr. Jackie King tar emot Stockholm Water Prize från Kung Carl XVI Gustaf. Foto: Ulrik Hammarsträng

Det var par i kungar när Dr. Jackie King tog emot Stockholm Water Prize från prisets beskyddare Kung Carl XVI Gustaf i Stockholms stads stadshus under Stockholm Water Week. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/junior.png
Vinnaren av Stockholm Junior Water Prize, Macinley Butson, överlämnar blommer till Drottningen. I bakgrunden Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) och Torgny Holmgren, VD för Stockholm Water Institute (SIWI). Foto Ulrik Hammarsträng

Jackie King, en vattenekolog och medgrundare av färskvattenheten vid University of Cape Town i Sydafrika, tilldelas Stockholm Water Prize, som delats ut sedan 1991, för sitt arbete med floders ekosystem och för att ha utvecklat modeller och verktyg, till nytta för regeringar och andra beslutsfattare, som kan visualisera vad som händer med floders flöde när man gör förändringar och vilka effekter detta får för de som lever invid floderna och berörs av förändringar. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/peter.pngPeter Forssman, ordförande i Stockholm Water Insititue (SIWI), påminde i sitt välkomsttal om den tid då förbättringarna i de enskilda hushållen ledde till stora försämringar i vattenmiljön runt Stockholm, men också hur man genom stora investeringar kunnat återställa den. 

Kung Carl XVI Gustaf var glad att vara tillbaka efter förra årets frånvaro, då Kronprinsessan Victoria skötte utdelningen, för att dela ut Stockholm Water Prize för 28:e gången. I sitt tal påpekade han vatten finns i väldigt många olika former, men att endast en procent av vattentillgångarna är färskvatten och att det är viktigt att skapa balans mellan samhällets utveckling och miljön samt vikten av att skydda vattnet. 

Innan det var dags att för Jackie King att ta emot Stockholm Water Prize presenterades motiveringen av Dhesigen Naidoo, medlem av nomineringskommitén. 


Stockholm Junior Water Prize

https://slussen.azureedge.net/image/353/juniorprize.jpg
Macinley Butson tar emot Stockholm Junior Water Prize som delades ut av Kronprinsenssan Victoria. Foto: SIWI

Tidigare under Stockholm World Water Week tog Macinley Butson från Australien emot Stockholm Junior Water Prize som delades ut av Kronprinsessan Victoria. Macinley Butson får priset för att hon utvecklat SODIS-stickern, ett ultraviolett klistermärke med vilket man få en exakt mätning av UV-strålningen vid rening av vatten med hjälp av solen. 

Läs mer om Stockholm Water Prize!

Läs mer om Stocholm Junior Water Prize!

Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Ny metod ska kartlägga riskområden för hälsoskadlig värme

2020-01-16

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en metod för att kartlägga riskområden och ett kunskapsstöd för att förebygga effekterna av hälsoskadliga temperaturer.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

2020-01-16

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.


  Allmän Utbildning & FoU

Hyresgästers beteende och påverkan på energianvändningen

2020-01-15

Beställarnätverket, Bebo, presenterar en kunskapssammanställning på hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen.


  Allmän Utbildning & FoU

Inbjudan till dialogmöte om exportmöjligheter

2020-01-15

Smart City Sweden, Nordic Heat och Teknikföretagens exportförening Urban Tech Sweden bjuder in till ett dialogmöte på tema exportmöjligheter inom värme och kyla i Stockholm den 4 februari.


  Värme Kyla

Utvidgat producentansvar krävs för rimligt vattenpris

2020-01-13

En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

2020-01-10

Belok presenterar en förstudie som syftar till att analysera befintliga nyckeltal framtagna inom livsmedelsbutiker och storkök och få en överblick över vilka nyckeltal som används idag och efterfrågas.


  Allmän Utbildning & FoU

Förslag om laddinfrastruktur och inspektion av värmesystem

2020-01-09

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem.


  Värme Kyla El

Framtidens certifiering av plastprodukter för VA

2020-01-09

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Framtidens certifiering av plastprodukter för VA - förundersökning.


  Allmän Utbildning & FoU

Planering och genomförande av VA-investeringar

2020-01-09

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Planering och genomförande av VA-investeringar - en branschövergripande analys.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Elstatistik 2019

2020-01-09

Energiföretagen presenterar den preliminära elstatistiken för 2019.


  El Utbildning & FoU