Höga krav i extremt rena miljöer för känslig kirurgi

2019-07-03 Climat80 Gruppen


Climat80-Gruppen samarbetar med Regionfastigheter - Region Skåne, på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Antonio Grandon, projektledare på Climat80, guidar oss runt på sjukhusområdet där vi får en insyn i intressanta projekt som pågår på sjukhuset.

Att göra tekniska installationer och genomföra ombyggnader när verksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö är igång kräver noggrann planering och effektivitet i genomförandet. Det måste bli rätt direkt för det kan ta tid att planera om igen. Antonio Grandon, projektledare på Climat80, har varit med och följt utvecklingsarbetet som pågått under många år och är väl insatt i våra pågående projekt. Han tar oss med på en rundvandring på sjukhusområdet där vi besöker en nyligen renoverad operationssal för känslig kirurgi, ett magnetröntgenrum, vi träffar enhetschefer på sjukhuset och även Regionfastigheter för en kortare intervju. Vi träffar också vårt stationära team som ger oss teknisk fakta kring de pågående projekten.
 

Det sitter ett helt team från våra bolag Climat80 och Stjernfeldts VVS stationerade på Skånes universitetssjukhus i Malmö som arbetar kontinuerligt med utveckling och underhåll av ventilation, kyla, värme och sanitet på sjukhusområdet. Närheten krävs för att arbetet ska bli effektivt.

Operationssalar för ren och känslig kirurgi

Det finns två typer av operationssalar, för vanlig ren kirurgi och för känslig kirurgi. Extra höga krav ställs det på operationssalar för känslig kirurgi där man utför operationer som innefattar exempelvis implantat av ben och ryggmärgsoperationer. Kraven som ställs är omfattande hygienkrav enligt SS TS 39: 2015, med hög luftomsättning och höga krav på luftfiltrering. Det innebär att miljöer med konstant hög luftkvalitet skapas med hjälp av de finaste partikelfilter och med luftreningssystem som säkrar att det alltid är samma luftflöde, temperatur och luftfuktighet. Inga partiklar får komma igenom de HEPA-filter som används.

Allt är automatiserat, rörelsedetektorer är installerade för att inte behöva vidröra något med händerna och de stora fläktsystemen klarar de högsta kraven för luftomsättning.

Av totalt 16 operationssalar har 15 uppgraderats för att klara dagens krav på ren kirurgi, varav en för att klara operationer inom känslig ren kirurgi.

På manöverpanelen i OP4 kan vi följa alla händelser och luftens status, antal dörröppningar, luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och så vidare. Så fort en dörr öppnas och hålls öppen mer än en stipulerad tid lyser en röd lampa. Uppreningstiden i operationssalen kontrolleras och är mindre än tre minuter, under denna tid lyser varningslampan gul för att övergå till grön igen när salen är klar för operation.

– Operationssalen håller en konstant hög luftkvalitet för operation dygnet runt och lösningen som vi tagit fram är den första inom Region Skåne, säger Antonio Grandon, projektledare på Climat80.

I operationssalen träffar vi Pernilla Brandtlund-Runsten som är enhetschef på Skånes universitetssjukhus. Hon berättar om strategin för de nya operationssalarna.

Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus
Climat80-Gruppens stationära team på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

– Målet är att flytta samman och optimera operationer för kirurgi. Vi sparar resurser genom att samla allt på samma ställe. Operationer inom infektionskänslig kirurgi, patienter med nedsatt immunförsvar samt ingrepp med implantat - våra hightech salar måste hålla en toppnivå och ventilationen och renheten är viktig för patientsäkerheten, säger Pernilla Brandtlund-Runsten som är enhetschef på Skånes universitetssjukhus.

Tekniska utrymmen ligger på ett eget våningsplan och består av fyra skepp med friskluftsintag och bakomliggande fläktkammare. Fläktrummen har Climat80, Styr och regler, arbetat med och Elfast har arbetat med kraft och starkströmsförsörjning.

Fler väljer magnetröntgen

Vi träffar Kristina Hage-Hansson, som är enhetschef på Röntgenavdelning skelett och thorax i Malmö, utanför den nya salen för magnetröntgen som berättar om en ny trend.

– Fler och fler väljer magnetröntgen istället för vanlig röntgen och inflödet av remisser ökar. För att möta efterfrågan har vi investerat och nyligen installerat en ny magnetkamera, den femte. Bara magnetkameran innebär en investering på 15 miljoner kronor, säger Kristina Hage-Hansson, enhetschef på Region Skåne.

Fuktigheten i salen ligger på 40-60 % och håller en konstant temperatur på 21 grader, regleringen sker bland annat med ångbefuktare och avfuktare.

Intervju med Sibel Buyukvardar som är projektledare på Regionfastigheter, Region Skåne

Förvaltningen Regionfastigheter har som uppdrag att ansvara för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Uppdraget innebär att ansvara för den samlade planerings- och byggprocessen vid ny- och ombyggnationer och skapa goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Med ca 150 medarbetare förvaltar Regionfastigheter 9 sjukhus. Räknar man i yta är 1,1 miljoner kvadratmeter egna fastigheter och 0,5 miljoner kvadratmeter inhyrda lokaler.

Regionfastigheter har ett stort kontor inne på Malmös sjukhusområde som har enheter för installation, förvaltning och en byggavdelning. Vi pratar med Sibel Buyukvardar som är projektledare på Regionfastigheter och en viktig samordnande länk i de olika projekten.

Sibel Buyukvardar, projektledare Regionfastigheter, Region Skåne

– Det är viktigt att entreprenörer som arbetar på sjukhusområdet och genomför projekt smälter in. Det gäller att inte störa verksamheten och ibland förläggs installationer till kvällstid och helger, för att reducera störningar p g a driftstopp av ventilation eller avstängning av vatten. Vi lägger stor vikt på att ha ett robust sjukhus och en VA-strategi som klarar framtida krav, säger Sibel Buyukvardar, projektledare på Regionfastigheter.

Climat80-Gruppens stationära team på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Under namnet Nya Sjukhuset Malmö (NSM) ligger all nyproduktion i Malmö där planerna är en ny stor vårdbyggnad i två sammanlänkande delar och en servicebyggnad. Den tekniska infrastrukturen på området uppdateras också med bland annat införande av AGV:er (automatiska förarlösa truckar) och ett utvecklat rörpostsystem. Det finns även planer på en ny samlad barnverksamhet i sjukhusområdet.

De framtida utmaningarna är att möta behoven när invånarantalet och behov av vårdplatser och vårdmottagningar ökar, samtidigt som den digitaliserade vården minskar behoven. Utvecklingen inom
ny teknik med smarta digitaliserade fastigheter är ännu en.

Climat80-Gruppen är en mångsidig installation- och servicepartner inom segmenten fastighet, bygg, industri och sjukvård. Vi utformar, installerar och servar luft, vatten och energiflöden i fastigheter. Vi löser alla vardagliga problem i företags- och bostadsfastigheter för ökat välbefinnande för människorna som arbetar och bor där. För industrier och sjukhus löser vi avancerade tekniska utmaningar för att optimera förutsättningarna för produktion och tjänsteutövning, med säkrad funktion. Climat80 AB med sju dotterbolag omsätter 645 miljoner kronor och finns Öresundsregionen.

 


 Dela     Tillbaka  

Famliljeföretaget Are förvärvar Climat80 Gruppen

2020-01-08

Finlands ledande företag inom fastighetstekniska installationer och underhåll Are förvärvar byggtjänstföretaget Climat80 Gruppen.


  Allmän Arbetsmarknad

The Point – teknisk förvaltning i Malmös näst högsta byggnad

2019-12-27

Climat80 har tecknat ett nytt avtal inom fastighetsförvaltning med Peab Fastighet AB gällande kvarteret i Hyllie som omfattar nya kontorshuset The Point och Quality Hotel View.


  Allmän Referensprojekt

Ny VD på Climat80 Entreprenad

2019-12-19

Climat80 Entreprenad AB har fått ny vd som tillträdde den 1 december 2019.


  Allmän Arbetsmarknad

Vi ser fram emot vårt samarbete inom CSR Skåne

2019-12-13

Climat80 Gruppen har gått med i nätverket CSR Skåne där ett hundratal skånska företag och organisationer arbetar tillsammans för ett mer hållbart Skåne.


  Allmän Utbildning & FoU

Nu bygger vi nytt kontorshus tillsammans med NCC

2019-10-09

I oktober startar Climat80 Entreprenad upp ett nytt byggprojekt i Eslövs kommun på uppdrag av NCC med VA SYD som byggherre.


  Värme Kyla Sanitet Automation/Styr- och Regler Solvärme & solenergi Referensprojekt

Nu certifieras vårt nya verksamhetssystem och vi växer

2019-10-07

Hösten är här och arbetet med vårt nya verksamhetssystem för Climat80 Gruppen pågår och just nu certifieras vi enligt ISO9001 och ISO14001.


  Värme Kyla Sanitet Utbildning & FoU

Vi växer i Lund

2019-10-03

I en behaglig Lunda-atmosfär utvecklas våra verksamheter. Sedan flytten till nya lokaler 2016 har det hänt mycket och lokalen som renoverades med plats för fler har nu fyllts.


  Värme Kyla Sanitet Arbetsmarknad

Europas första MR-kamera i sitt slag installeras i Lund

2019-10-01

Climat80 Ventilation och Lunds Värme & Sanitet ansvarar för alla de tekniska installationerna som handlar om luft, vatten och kyla vid installationen av Europas första MR-kamera i sitt slag med fokus på hjärtat.


  Ventilation Kyla Sanitet Referensprojekt

Nya hjärnsmarta Prästamosseskolan i Skurup

2019-07-15

Climat80 Entreprenad har på uppdrag av byggföretaget MVB byggt en helt ny 4-9 skola i Skurup, Prästamosseskolan, i ett samverkansprojekt till Skurup Kommunala AB.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Climat80-Gruppen satsar på nytt verksamhetssystem

2019-07-10

Climat80-Gruppen har under flera år av tillväxt breddat verksamheten och styrelsen beslutade tidigare i år att ta nästa steg i utvecklingen och satsa på ett eget fristående verksamhetssystem.


  Allmän