Ecoclime levererar unik helhetslösning till Solporten

2022-09-26

Solporten Fastighets AB gör en ny affär med Ecoclime Group i syfte att framtidssäkra och skapa en optimal energilösning för fastigheten Facklan 5. Projektet innefattar integration av flera energikällor. Ordervärde uppgår till 5,7 MSEK.


  Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Ecoclime får nytt förtroende från Rikshem

2022-09-23

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 MSEK, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser ytterligare tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime i ny etapp med globalt molntjänstftg - 6,7 Mkr

2022-09-23

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har erhållit en order avseende leverans av ytterligare en etapp fastighetsautomation för serverhallar. Kunden är det globala webbtjänstföretag med vilket SDC Automation har ett långsiktigt projektavtal.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime Group söker dig!

2022-08-25

Ecoclime Group är i en expansiv fas och har massor av intressanta tjänster ute. Allt från stabsfunktioner på huvudkontoret till ingenjörer, servicetekniker och montörer.


  Allmän Platsannonser

Bolag inom Ecoclime Group tecknar ramavtal - värde 22 Mkr

2022-06-03

Ecoclime Groups dotterbolag Flexibel Luftbehandling har tecknat ett ramavtal gällande ventilationsarbeten i fastigheter och lokaler för AB Svenska Bostäder och AB Stadsholmen. Ramavtalets värde uppskattas till ca 22 miljoner.


  Ventilation Referensprojekt

Tung miljöprofil och rutinerad VD till Ecoclimes styrelse

2022-05-16

Ecoclime Group fortsätter att stärka sin organisation för att förbättra möjligheterna till fortsatt tillväxt. På årsstämman den 5:e maj 2022 valdes tidigare riksdagsledamoten Maria Wetterstrand in i styrelsen tillsammans med Mikael Berggren.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Angelina Berg-Martel ny tf. VD i H-gruppen

2022-05-09

Ecoclime Group genomför förändringar i ledningen med målsättningen att öka tillväxttakten i dotterbolaget H-gruppen. Björn Westerström som lett bolaget fram till idag, lämnar plats för Angelina Berg-Martel, tidigare projektchef i Evertherm Reenergy S


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Teknisk säljare till Ecoclime

2022-05-02

Vill du tillhöra ett vinnande team som arbetar stenhårt för att förändra synen på energieffektivitet i fastigheter och industrier? Är du driven och resultatorienterad, med ett bra track record inom B2B-försäljning? Då borde vi ses!


  Allmän Platsannonser

Marcus Sandlund - ny VD i Ecoclime Group AB

2022-02-17

Styrelsen I Ecoclime Group har beslutat utse Marcus Sandlund 34 år, som i dag är vice VD i Ecoclime Group, till ny VD med tillträde den 1 mars 2022.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Arbetsmarknad

Evertherm SEW - mest gratis förnybar energi under vintern

2022-02-07

Den aktuella energipriskrisen i vinter och flera års analyser visar att installerade cirkulära energisystem av typen Evertherm SEW(1) ger den mest kapacitetseffektiva och jämna energibesparingen av alla förnybara energislag.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Energieffektivisering