Allt större intresse för radonsanering

2021-08-27

Att inomhusradon är den näst vanligast orsaken till lungcancer, är ingen hemlighet. Under 2021 har Corroventa Avfuktning aktivt arbetat med att öka medvetenheten kring riskerna och verka för minskade antal lungcancerfall till följd av radon.


  Ventilation Isolering

Vänd dig till Corroventa vid projektering av VentoVind Pro!

2020-05-04

VentoVind Pro Special är Corroventas lösning för att fuktsäkra kallvindar i större fastigheter såsom flerbostadshus och skolor. Systemet projektanpassas alltid för att säkerställa en optimal lösning när det gäller installation, funktion och drift.


  Ventilation

Kallvinden mår som sämst under vintern

2019-11-28

Flera faktorer som påverkar fuktbelastningen på vinden. Utomhusluften är en faktor då temperaturen är låg och RF% är hög. Även varm fuktig luft från inomhusmiljön som letar sig upp i det kalla vindsutrymmet är en risk och nattutstrålning från taket.


  Ventilation