Vänd dig till Corroventa vid projektering av VentoVind Pro!

2020-05-04

VentoVind Pro Special är Corroventas lösning för att fuktsäkra kallvindar i större fastigheter såsom flerbostadshus och skolor. Systemet projektanpassas alltid för att säkerställa en optimal lösning när det gäller installation, funktion och drift.


  Ventilation

Kallvinden mår som sämst under vintern

2019-11-28

Flera faktorer som påverkar fuktbelastningen på vinden. Utomhusluften är en faktor då temperaturen är låg och RF% är hög. Även varm fuktig luft från inomhusmiljön som letar sig upp i det kalla vindsutrymmet är en risk och nattutstrålning från taket.


  Ventilation

×