Ny faktaskrift om enskilt vatten!

2022-10-28 Vatteninfo Sverige AB

Ny faktaskrift om små dricksvattenanläggningar

Vatteninfos vd Amelia Morey Strömberg är en av författarna till Livsmedelsverkets nya faktaskrift Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. 

Enskilt vatten från små anläggningar innefattar allt vatten som används till dryck och hushållsvatten och som betjänar upp till 49 personer eller har ett flöde under 10 kubikmeter per dygn. Alla anläggningar utöver dem  måste följa en annan lag (de betraktas som livsmedelsanläggningar)

Skriften tar upp frågor om lagar och regler, vattenkvalitet och kvantitet samt hur man ska komma tillrätta med vardagsbekymmer i vattenfrågan. I Sverige är det ca 1,5 miljoner personer som inte har kommunala vattenledningar fram till tomtgränsen och som därmed är ansvariga för sitt dricksvatten. Ibland kan det vara stora sommarstugeområden och ibland områden med blandad bebyggelse som inte uppnår kriterierna för att vara tillsynsobjekt (det vill säga 50 personer på årsbasiss eller 10 kubikmeter vatten per dygn).

Vatteninfo Sveriges vd, Amelia Morey Strömberg,  har varit en av fyra författare till skriften som arbetats fram  tillsammans med Jonas Christensen, Ekojuridik, Bo Olofsson, Aquater och Helfrid Shulte Herbrügger, Ecoloop.

Vatteninfos erfarenhet av vatten- och avloppsrådgivning till privatpersoner och samfälligheter samt vårt  nätverk av brunnsborrare, filterleverantörer, vvs-företag och andra företag i vår utställning Vattenexpo har varit en viktig källa till kunskap och diskussion då skriften, utöver den teoretiska bakgrunden, baseras på praktiska fall och erfarenheter.

- Jag vill tacka alla som gjort denna tidskrift möjlig och speciellt min medarbetare Lars Frödin som hade tålamod med alla mina detaljfrågor om filter och behandlingsmetoder, säger Amelia Morey Strömberg, medförfattare till skriften.

- Jag hoppas att vi kan använda skriften som en guide för att hjälpa fastighetsägare och samfälligheter att ta beslut baserade på fakta, tillägger Amelia Morey Strömberg. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/48187/amelia120.png

 

Faktaskriften går att ladda ned från Livsmedelsverkets hemsida

 


 Dela     Tillbaka  

Nya medarbetare på Vatteninfo

2023-06-07

Vatteninfo har förstärkt med två nya medarbetare. Jonas Von Doorn som är va-projektör och Jessica Kyller som är nybakad akvaponiingenjör.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Vatteninfo behövs i hela landet!

2023-04-03

Vårt företag växer i alla delar av Sverige och vi vill därför utveckla oss i den riktningen. Det finns 1,5 miljoner människor i hela Sverige som inte har tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Därtill kommer alla sommarstugor.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Världsvattendagen 2023 - Var en del av lösningen!

2023-03-22

Idag firar vi världsvattendagen som instiftades av FN för att vi ska fokusera på det viktigaste livsmedlet, transportmedel och omformningsmedlet: vatten. I år är temat påskynda omställningen till en hållbar vattenanvändning, var en del av lösning!


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Gott nytt år 2023!

2022-12-28

Vi på Vatteninfo önskar er ett gott nytt år! Vi har många fina nyheter att dela med oss och planer för 2023 i samklang med vår vision att sprida kunskap om vatten för att skydda våra vattenresurser och förbättra förutsättningarna för friska hav.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Nytt projekt från Luleå tekniska universitet om små avlopp

2022-11-30

Hej! Vi efterlyser avloppsleverantörer, entreprenörer och andra intresserade som vill hjälpa till att utveckla vägledningen för tillstånd och tillsyn av småavlopp. Allt för ett projekt som drivs av LTU.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Dricksvattenseminariet publicerat på SIWI:s hemsida

2022-11-10

Öppet seminarium om enskilt vatten: Utmaningar och möjligheter med egen brunn Seminariet och en sammanfattning är nu publicerade på Stockholm International Water Institute. Seminarier och leverantörer av innovativ teknik var på plats.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Till leverantörer/tillverkare av dricksvattenreningssystem

2022-10-25

Vatteninfo har ett projekt där vi söker leverantörer inom VA. Vi kommer att ta fram generella modeller för vattenförsörjningslösningar i kustnära landsbygd och skärgård med målgruppen fastighetsgrupper på minst 25 fastigheter.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Glad sommar!

2022-06-23

Vatteninfo önskar er en underbar sommar med mycket vatten i era brunnar och fungerande avlopp! Vi har öppet som vanligt måndag till fredag 10-16 på Kaserngatan 11 i Norrtälje, hela sommaren.


Allmän

Ny utbildning för vatteningenjörer

2022-03-14

Luleå tekniska universitet har tagit fram en ny utbildning för vatteningenjörer.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU