Världstoalettdagen den 19 november 2020

2020-10-22 Vatteninfo Sverige AB

Den 19 november är det Världstoalettdagen. Det är en officiell FN-dag som infördes 2013 och som syftar till att belysa globala sanitetsproblem såväl som tillhandahållandet av sanitära anläggningar, avloppsnät samt rening och återanvändning av avloppsvatten. För att uppmärksamma detta anordnar Vatteninfo i samarbete med Utvecklingscentrum för Vatten en dag fylld av seminarier, diskussioner, leverantörs-och entreprenörsträff samt öppet hus med besök i den permanenta utställningen Vattenexpo samt i vattencentrums Akvaponi-system. 


Deltagandet är kostnadsfritt 

Dagen är uppdelad i följande delar: 

Del 1 (9.00-12.00): Riktar sig främst till tjänstepersoner inom kommun och näringsliv, politiker och myndigheter. Del 1 är en digital konferens om möjligheter med de statliga utredningarna Hållbara vattentjänster (SOU 2008:34) och Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). Konferensen är en del av seminarieserien Inspiration Vatten. Program och anmälan hittar du här. 

Del 2 (12.00-14.00): Riktar sig till teknikleverantörer och entreprenörer. Del 2 är en leverantörs-och entreprenörsträff med lunch, b2b, nätverkande och samtal. Vatteninfo bjuder på lunch. Efter träffen är det öppet hus för allmänheten i utställningen. Program och anmälan hittar du här. 

Del 3 (14.00-16.00): Riktar sig främst till medlemmar i samfällighetsföreningar men är öppet för alla intresserade. Del 3 är ett seminarium där masterstudenten Pontus Roseen redovisar sin studie om förvaltning av samfälligheter för vatten och avlopp. Seminariet är en del av projektet TRANSWATER som leds av Nandita Singh, samt seminarieserien Inspiration Vatten. Program och anmälan hittar du här.  

Del 4 (15.00-18.00): På eftermiddagen är det öppet hus med möjlighet till att ta del av innovativa VA-lösningar och träffa leverantörer och entreprenörer i den permanenta utställningen Vattenexpo, samt besöka vattencentrums Akvaponi-system, som är ett kretslopp där fiskar och grödor lever tillsammans. För att ta hänsyn till rådande restriktioner har vi delat upp besökstillfällena i tre olika pass: 15-16, 16-17 och 17-18. Mer information och anmälan hittar du här. 

 

Varmt välkomna! 


 Dela     Tillbaka  

Vi har öppet hela sommaren - även på lördagar!

2021-06-16

Vare sig det gäller vattenanalyser, rådgivning eller ett besök i utställningen Vattenexpo står våra dörrar öppna hela sommaren. Mellan den 3 juli och 14 augusti har vi dessutom öppet på lördagar. Varmt välkomna!


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Danskt avloppsutsläpp stoppas - läckan lagad

2021-06-10

Runt 700 000 liter orenat avloppsvatten har forsat ut i Öresund – varje timme. Äntligen är läckan lagad. I en nyligen publicerad artikel rapporterar Nyteknik om det aktuella läget.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny metod ska minska läkemedelsrester i avloppsvatten

2021-06-03

I en artikel skriven av Karin Virgin för tidningen Ingenjören presenteras en ny metod som testas av det regionala bolaget Syvab för att fånga upp läkemedelsrester i avloppsvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Ikväll pratar vi avlopp!

2021-05-05

Idag håller vi på Vatteninfo tillsammans med våra utställare av avloppslösningar i en Avloppskväll med seminarier och möjlighet till egna möten med leverantörer och entreprenörer. Än är det inte för sent att boka sin plats!


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vårens vattendagar på Vatteninfo

2021-04-20

Missa inte vårens vattendagar på Vatteninfo. Ta del av seminarier och boka egna möten med leverantörer och entreprenörer. Deltagandet är kostnadsfritt och du kan delta både digitalt eller på plats hos oss. I kalendern hittar du program och anmälan.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Diplomkurs i dricksvattenteknik och juridik

2021-04-15

Den 19-20 maj håller vi på Vatteninfo tillsammans med deltagare från kommun och SRMH en diplomkurs i dricksvattenteknik och juridik för samfälligheter och tjänstepersoner. Du kan delta både digitalt eller på plats.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vårens nyhetsbrev för samfälligheter - GemVA

2021-04-09

Våren är kommen, och likaså säsongens nyhetsbrev för samfälligheter. Ta del av information om vårens evenemang och kurser samt nyheter för samfälligheter.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nya utställare i VattenExpo

2021-02-10

Vi välkomnar 4evergreen, Svensk Avloppsrening och Conclean som nya utställare i VattenExpo. VattenExpo är vår permanenta VA-utställning med innovativa lösningar för dig med enskilt vatten- och avlopp.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nyhetsbrev - Vatteninfo fyller 6 år!

2021-02-08

I en tid av utmaningar är det än mer viktigt att fira och uppmärksamma de milstolpar vi passerar. Därför vill vi på Vatteninfo högtidlighålla verksamhetens jubileum för 6 år som mötesplats för vatten-och avloppsfrågor.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Rådgivning för enskilt Vatten & Avlopp - Nu i hela Sverige

2021-02-08

Vatteninfo Sverige AB erbjuder vatten-och avloppsrådgivning på uppdrag av kommuner, och finns tjänsten även tillgänglig för fastighetsägare i hela Sverige.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger