Oväntat hårda energikrav i Boverkets NNE-remiss

2018-03-12 Svensk Energiutbildning AB

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Om nära-nollenergikrav, dagsljusinsläpp och digitalisering.

Gå direkt till:    PROGRAM       ANMÄLAN
 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/16463/BBRbild1vt18.jpg

 
NYA NÄRA-NOLLENERGIKRAV
NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst när nuvarande övergångsperiod är över. Och i förra veckan släppte Boverket remissen med de stora skärpningarna som börjar gälla 2021.

STORA SKÄRPNINGAR OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR
Alla byggnadskategorier får högre energikrav än vad som tidigare aviserats. Men man ändrar också beräkningsförutsättningarna. Primärenergifaktorn för el blir visserligen lägre än väntad, men samtidigt minskas tillåten installerad eleffekt. Högre krav på byggnadens klimatskärm tillsammans med minskat ventilationstillägg och justerade geofaktorer förstärker skärpningen av energikravet. På seminariet tillämpar vi regelverket i några olika typbyggnader och resonerar om konsekvenserna.

ENERGIPRESTANDAN SKA VERIFIERAS
BBR innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och metodiken beskrivs i föreskriften BEN. Hur gör man i praktiken och hur skulle en utökad energideklaration kunna användas?

STORT INTRESSE
Vi har över 200 anmälda deltagare och är nästan fullbokade. Anmäl dig redan idag om du vill försäkra dig om en plats. Välkommen.

Ges i Malmö 16 mars, i Stockholm 20 mars och i Göteborg 21 mars.

Välkommen.


 Dela     Tillbaka  

Energisamordning vid nybyggnad och renovering

2019-03-22

I denna kurs går vi igenom vilka faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och hur arbetet i byggkedjan samordnas så att beställda energimål uppnås. Kursledare är Helena Bülow-Hübe, en av landets ledande energiexperter. Välkommen.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

Sveriges ledande experter om NNE-kravens konsekvenser

2019-03-11

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge och Per Levin på BBR-dagen. Ni känner Catarina som ansvarig för Miljöbyggnad på SGBC och Per som projektledare för Sveby. Den här gången har de med sig Helena Bülow-Hübe, en av landets ledande energiexperter.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

BBR-dagar om NNE-krav, dagsljus och klimatdeklaration

2019-02-03

Hittills har NNE i första hand inneburit en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men nu släpps remissen för de stora skärpningarna av energikraven som börjar gälla om bara ett år. Vi reder ut begreppen på vårens BBR-dagar.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

BBR-dagar om NNE

2018-10-29

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


  Ventilation Värme El Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU Isolering Nordbygg

Om 75 dagar gäller nära-nollenergikrav

2018-10-14

I BBR25 som gäller undantagslöst från årsskiftet är det i första hand en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men om bara två år kommer de stora skärpningarna som redan gått på remiss. Vi reder ut begreppen på höstens BBR-dagar.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

BBR-dagar om nära-nollenergikrav

2018-09-18

NNE-kraven i BBR25 gäller undantagslöst från årsskiftet. Och nyligen släpptes remissen med energikraven som börjar gälla 2021. På seminariet går vi igenom föreskrifterna och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas ur ett användarperspektiv.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

De nya NNE-kraven blir en utmaning för småhusbranschen

2018-02-12

Om några veckor släpper Boverket remissen för de nya NNE-kraven och enligt förhandsbeskeden får småhus de kraftigaste skärpningarna. Stefan Eklund på Myresjöhus är med på vårens BBR-dagar och berättar om de ändrade förutsättningarna.


  Ventilation Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

En utökad energideklaration som BBR-verifiering

2018-02-02

Per Levin är i vanlig ordning med på vårens upplaga av BBR-dagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En särskilt intressant fråga som han tar upp är hur en "utökad energideklaration" kan användas för BBR-verifieringen. Välkommen.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Catarina Warfvinge om de slutgiltiga NNE-kraven

2018-01-25

Som vanligt föreläser Catarina Warfvinge på BBR-dagarna. Den här gången om de slutgiltiga nära-nollenergikrav som Boverket släpper på remiss i februari. Här kommer de stora skärpningarna och valet av primärenergifaktorer.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering

×