Arbetsgivaren vann i narkotikatvist

2024-06-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/plumber.png
Bild: Open AI

I dag kom domen i målet där fackförbundet Byggnads stämt Assemblin och Installatörsföretagen för att en medarbetare som testat positivt för cannabis fått gå hem utan lön i väntan på att han kunde visa upp ett negativt drogtest. Arbetsdomstolen ger Installatörsföretagen och Assemblin rätt, vilket bekräftar den vedertagna processen för att upptäcka droganvändning på arbetsplatser.

Arbetsdomstolens dom bekräftar att ett positivt drogtest innebär att personen själv har satt sig ur spel och inte står till förfogande för arbete. Därmed har personen inte heller rätt till lön. Domen innebär också att Assemblins sätt att hantera ärendet har varit korrekt.  

 – Vi välkomnar Arbetsdomstolens dom då det möjliggör ett fortsatt proaktivt arbete med drogfria arbetsplatser. Assemblin har följt praxis och den process som har tagits fram av Karolinska institutet för att upptäcka droganvändning. Nu vet vi att den processen även gäller framåt, säger Barin Özmen, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen

Målet gäller en medarbetare på Assemblin som efter en slumpvis kontroll testade positivt för bruk av cannabis. Medarbetaren fick då gå hem utan lön till dess att han kunde uppvisa ett negativt drogtest. En process som innefattade sju positiva urinprov, med både spår av cannabis och kokain, under åtta veckor. När medarbetaren sedan kunde uppvisa ett drogtest utan spår av narkotika fick han komma tillbaka till arbetet.

– Att så långt som möjligt kunna säkerställa drogfria och säkra arbetsplatser är viktigt för oss. Detta beslut innebär att vi kan fortsätta vårt dagliga arbete för att minimera antalet olyckor, där arbetet mot droganvändning är helt avgörande. Att vara drogpåverkad på en byggarbetsplats är livsfarligt både för personen i fråga och kollegorna, säger Rebecka Tholén, HR‑chef på Assemblin.

Installatörsföretagen ser att Arbetsdomstolens dom stärker det fortsatta arbetet mot droganvändning på arbetsplatser.

– Den här domen bekräftar att den process vi har för att upptäcka droganvändning på arbetsplatserna är korrekt. I och med detta kan vi fortsätta vårt arbete mot en drogfri och säker bransch. Vi är väldigt glada över detta och det är något vi tror att vi delar med många av Byggnads medlemmar, säger Barin Özmen, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Källa: Installtörsföretagen


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU