Stor VA-satsning i Skåne på gång

2024-06-18 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/maxima.jpg

Det nya avloppsreningssystemet MAXIMA är en stor och nödvändig infrastruktursatsning som möjliggör att fler ska kunna bo, leva och jobba i sydvästra Skåne. Under maj månad godkändes ett investeringsavtal av kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Idag tog VA SYDs förbundsfullmäktige ett genomförandebeslut med en rambudget.

Infrastrukturen för avloppsvatten i sydvästra Skåne behöver byggas ut och moderniseras av flera skäl; befolkningen växer stadigt, miljökraven hårdnar och klimatförändringar ger ökade påfrestningar på samhället. Ett gemensamt system över kommungränserna innebär att flera kommuners behov kan mötas på ett kostnadseffektivt sätt.

─ Nu är investeringsavtalet godkänt av alla medverkande kommuner, och idag togs ett genomförandebeslut av oss på VA SYD. Det innebär att vi nu står på fast mark vad gäller MAXIMAs omfattning och rambudget, säger Magdalena Beck, förbundsstyrelseordförande för VA SYD.

Gemensam satsning ger kostnadseffektivitet

Behovet av att rusta upp och bygga ut infrastrukturen för vatten och avlopp är stort i hela Sverige. Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att det nationella investeringsbehovet motsvarar 31 miljarder kronor per år, under de kommande cirka 20 åren.

─ Detta är nödvändiga investeringar för att möta samhällets behov framåt. För att optimera både resurser och resultat gör flera av VA SYD medlemskommuner denna satsning tillsammans. På så sätt rustar vi regionen för tillväxt samtidigt som vi minskar belastningen på våra vattenmiljöer, säger Anna Uth, tf förbundsdirektör på VA SYD.

Genomförandebeslutet en viktig milstolpe

MAXIMA byggs av VA SYD, beräknas kosta 17,5 miljarder och stå färdigt cirka 2035.

─ För oss är genomförandebeslutet ett avgörande steg för att kunna komma vidare med en mer detaljerad planering av hur vi ska bygga avloppsreningssystemets olika delar, söka nödvändiga miljötillstånd och förbereda för upphandlingar, samt säkerställa att MAXIMA möter krav från verksamheten, säger Carola Joelsson, ansvarig för genomförandet av MAXIMA.

Vad är MAXIMA?

MAXIMA är ett helt avloppsreningssystem som består av flera delar – ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda, avloppstunnel söder (under Malmö) samt avloppstunnel norr (från Lund). Systemet ska möta behovet av avloppsrening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt ta emot avloppsvatten från delar av kommunerna Staffanstorp och Svedala. Byggstarten planeras till 2027 och hela systemet förväntas vara driftsatt 2035, och ge regionen en robust och hållbar avloppsrening i generationer framåt.

Källa: VA Syd


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU