Gamla ledningar och nya vitvaror största bovarna

2024-04-12 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/skada.jpg
Foto: Mikael Ekberg

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador. Och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023, som baseras på försäkringsbolagens statistik över vattenskador. Samtidigt ger en djupdykning i statistiken en rad intressanta insikter.

Vattenskadecentrum är en sammanslutning av försäkringsbolag och branschorganisationer, som varje år ger ut Vattenskaderapporten. I rapporten finns siffror och analyser om inrapporterade vattenskador från försäkringsbolagen. Förra året rapporterades 90 000 vattenskador in. Av dem besiktades 35 099 skador, vilket är antalet som ligger till grund för 2023 års Vattenskaderapport.

- Trenderna från tidigare år håller i sig; åldrade kall- och varmvattenledningar står för flest skador generellt, hela 55 procent av alla ledningsskador. Tyvärr är köket fortfarande det rum i huset som har flest vattenskador, ofta på grund av nyare kylskåp. Vattenskador som orsakas av tätskikt fortsätter att minska. Majoriteten av skadorna i tätskikt, 80 procent, sker i golv, säger Pierre Lundborg, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

En glädjande trend, är att det numera är tydligt att effektivare tätskikt i våtrum minskar vattenskadorna. Allra minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.
Vintern 2023 var kall, vilket syns i statistiken - hela 20 procent av skadorna på ledningssystem orsakades av frysskador 2023.

- Kombinationen äldre ledningar och sträng kyla, där ledningarna inte är ordentligt isolerade, leder tyvärr till kostsamma vattenskador. Samtidigt är det relativt enkelt att se över sina ledningar, åtgärda bristfällig isolering och stänga av inkommande vatten i sommarhus i tid innan vintern, säger Pierre Lundborg.

Hela Vattenskaderapporten finns att läsa och ladda ner via www.vattenskadecentrum.se
Ett lanseringsseminarium sänds live kl 10 fredagen den 12 april, där representanter från branschorganisationer och försäkringsbolag medverkar och kommenterar siffrorna. För att delta live, anslut via den här länken
Seminariet kommer också att finnas tillgängligt på hemsidan inspelat i nästa vecka.

Vattenskaderapporten 2023 i korthet
35 099 besiktade skador ligger som grund för rapporten
59 % av vattenskadorna orsakades av ledningssystem
36 % av skadorna inträffar i kök
8,4 % av det totala antalet skador orsakas av kylskåp

Vattenskador orsakade av ledningssystem
66 % beror på åldersrelaterade skador
20 % beror på frysskador
10 % beror på utförandefel

Vattenskador orsakade av köksutrustning
53 % orsakas av kyl/frys
27 % orsakas av diskmaskin

Vattenskador orsakade av tätskikt i våtrum
36 % orsakades av läckage vid anslutning till golvbrunn
11 % av skadorna skedde vid skarv/fog

Källa: Säker Vatten


 Dela     Tillbaka  

Fegisar fick veta mer om digitalt öga

2024-05-24

Slussen.biz fanns på plats på nätverket Fegis 70:e möte där deltagarna fick veta mer om Census Eye med vilket Locum vann senaste upplagan av Stora Inneklimatpriset.


Ventilation

Årsmöte i Emtf

2024-05-23

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) har haft årsmöte. Slussen.biz deltog för att se vad som är på gång.


Allmän

Riksrevisionen granskar allmänt vatten och avlopp

2024-05-22

Underhållet av kommunala va-system är eftersatt. På sikt innebär det risker för miljön och människors hälsa. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Aktuell information om vattensituationen i kommunerna

2024-05-22

Branschorganisationen Svenskt Vatten har koll på vattensituationen i landets kommuner. Just nu finns det åtta kommuner som har bevattningsförbud i hela eller i vissa delar av kommunen.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening

2024-05-21

Pär Bönnestig är ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening.


Allmän Isolering Arbetsmarknad

Samarbete gav ökad kunskap om luftflöden

2024-05-21

Vilken miljöpåverkan ger det att ventilera bort risk för smittspridning i vårdlokaler? Hur påverkar det energianvändning och inomhusklimat i byggnaden? Och vad kostar det? Chalmers släppte i dagarna en rapport i frågan.


Ventilation Utbildning & FoU

Sverige får undantag i avloppsdirektivet

2024-05-21

EU:s avloppsdirektiv kommer att innehålla ett undantag för Weserdomen. Något som Sverige och Finland kämpat för.


Vatten & avlopp (yttre VA)

295 miljoner till forskning och innovation för fossilfri el

2024-05-21

Nu har Energimyndigheten beviljat stöd till 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion.


El Utbildning & FoU

Miljoner till forskning som ska hindra översvämningar

2024-05-20

Högskolan i Gävle har tilldelats totalt 2,6 mkr kronor till ett forskningsprojekt som ska förebygga effekter av översvämningar och skyfall. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med två privata företag som lägger till ytterligare 2,9 mkr.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Årsmöte i Svensk Ventilation

2024-05-17

Slussen.biz fanns på plats när branschorganisationen Svensk Ventilation höll årsmöte på Vår Gård i Saltsjöbaden.


Ventilation