Soletair Power integrerar Vaisalas CO2-sensorer

2023-10-06 Vaisala Oyj

https://slussen.azureedge.net/image/3171/LIFT-Product-Soletair-Power-Power-to-X-unit-for-Expo-2020-Dubai-800x450.jpgSoletair Powers unika lösning för utvinning av CO2 från luft är en viktig byggsten i flera byggnadsprojekt med nettonoll- och negativa koldioxidutsläpp. Företaget förlitar sig på Vaisalas pålitliga sensorer för att noggrant mäta viktiga parametrar såsom temperatur-, luftfuktighets- och CO2-nivåer.

Bygg- och anläggningssektorn står för 37 % av världens CO2-utsläpp. Byggnadsägare sätter upp ambitiösa mål för sig själva med målet att minska sin påverkan under såväl konstruktion som drift – det yttersta målet är att uppnå byggnader utan koldioxidutsläpp. Det finns också press från lokala och branschspecifika bestämmelser . samt bredare, globala krav som exempelvis Parisavtalet – som kräver en 50-procentig minskning av CO2-utsläppen fram till år 2030.

Soletair Power, som grundades 2016, avslöjade potentialen för teknik som kan minska en byggnads koldioxidutsläpp genom att fånga upp CO2 från dess ventilationssystem för att användas vid tillverkning av bland annat bränsle eller betong. Företagets lösningar, som även inkluderar utomhusenheter som kan fånga upp CO2 från omgivande luft, använder Vaisalas mätteknik för att samla in viktiga data.

 

Varför fånga upp CO2 från byggnader?

Portrait of Soletair Power CEO Petri Laakso

Petri Laakso, CEO, Soletair Power

vd Petri Laakso förklarar de många fördelarna med Soletair Powers lösningar. "Att fånga upp CO2 från en byggnads luft – oavsett om det är dess inlopp, frånluft eller cirkulerad luft – minskar dess totala CO2-utsläpp. Vårt system har även andra fördelar för kostnadsreduktion, anställdas välbefinnande och hållbarhet. Med CO2-fattig luft som kommer in i byggnaden kan man till exempel minska ventilationsnivåerna – vilket sparar värme, kylning och energi, vilket i sin tur ytterligare minskar operativa CO2-utsläpp. Lägre CO2-nivåer i kontor och bostadshus bidrar också till bättre hälsa, välbefinnande och de anställdas prestationer."

Petri tillägger att byggnader är en idealisk plats för att installera enheterna: "För att fånga upp CO2 måste luften befinna sig i rörelse, och ventilationssystem gör detta arbete åt oss. Luften i byggnader tenderar också att ligga på runt 20 °C, vilket är den optimala temperaturen för vår process."

Förutom att fånga upp CO2 från luften som passerar genom värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (VVS) har Soletair Power också utvecklat en CO2-filtrerande inomhusluftrenare för konferensrum och mindre kontorsutrymmen, samt ett CO2-avskiljningssystem för utomhusbruk. "Vår utomhusenhet är väldigt lik den VVS-integrerade, men enheten inneslut si ett skåp,"berättar Petri. "Vi har en sådan enhet i tyska Duisburg som finns installerad vid en fabriksskorsten för att fånga upp så mycket CO2 som möjligt. Detta CO2 används sedan av företaget som råvara för olika industriella processer."

 

Är koldioxidnegativa byggnader möjliga?

En stor ytterligare fördel med Soletair Powers lösning är att uppfångad CO2 kan användas för andra applikationer, inklusive betongproduktion. "För betong används uppfångad CO2 för att skapa kalciumkarbonat, vilket ger möjlighet att uppnå negativa utsläpp då koldioxiden är permanent låst från atmosfären. Detta är ett sätt för oss att hjälpa byggnadsägare att uppnå nettonollutsläpp under byggnadens livstid genom att kompensera för bygg- och driftsrelaterade utsläpp," säger Petri. "Koldioxidnegativa byggnader kommer också att erbjuda betydande kostnadsbesparingar, vilket innebär att våra system kan ge avkastning på investeringen inom bara några få år efter installation."

Att uppnå nettonoll är dock ingen enkel bedrift, och förmågan att göra det kan bero på olika lokala faktorer, inklusive hur energin och värmen till byggnaden genereras. "För att göra en byggnad till en kolsänka måste dess el vara förnybar och uppvärmningen komma från en källa som minimerar utsläppen," förklarar Petri. "Utsläppen är högre i vissa länder än andra - som i USA, där man har naturgasuppvärmning - medan byggnader i Singapore har mycket lägre energiintensitet, så det hela är en fråga från fall till fall."

Soletair Power arbetar för närvarande med flera projekt för att skapa byggnader utan koldioxidutsläpp. "Dessa projekt använder olika avancerade åtgärder för att minska CO2-utsläpp under byggnadskonstruktion och drift - i vissa fall är vår lösning den sista lilla åtgärd som tippar över utsläppen till den negativa sidan. Vi bör ha några spännande resultat att dela med oss ​​av under de nästkommande åren," säger Petri.

 

Konvertering av uppfångad CO2 till hållbart bränsle

Hösten 2018 kontaktade Wärtsilä, en global ledare inom innovativ teknik och lösningar för marin- och energiindustrin, Soletair Power gällande att använda utvunnen CO2 för att producera bränslen, detta innan man tog aktiv del i projektet genom en tidig investering i april 2019.

Soletarir Power - How it works

Photo courtesy of Wärtsilä and Soletair Power

Samarbetet genererade världens mest kompakta enhet som använder luft för att skapa bränsle. Demonstrationsenheten Power-to-X, som visades upp i Finlands paviljong på Expo 2020 i Dubai, använde förnybar energi och CO2 från den omgivande luften tillsammans med vätgas från vatten att framställa syntetisk metan, som sedan användes för att driva en kaffemaskin för mässans gäster.

Företagen har också samarbetat kring utvecklingen av en VVS-integrerad enhet som fångar upp CO2 från inloppsluften vid Wärtsiläs Sustainable Technology Hub i Vasa och matar in CO2-fattig luft i byggnaden.

 

Exakta sensorer är en viktig byggsten

Använda tekniker från Vaisala:

Målet med uppsamlingssystemet, som fångar upp CO2 från luften genom absorbering av temperaturvakuumsvängningar, är att minska en byggnads energiförbrukning samtidigt som man bibehåller samma nivå av luftkvalitet inuti densamma. "Vårt system håller CO2-nivåerna i byggnaden låga, vilket innebär att ventilationen kan arbeta på mycket låga nivåer i ett behovsstyrt system. Vi måste kunna mäta CO2-datan exakt för att kunna avgöra hur mycket systemet fångar upp, vilket är där Vaisalas sensorer kommer in i bilden. Förutom CO2-sensorer använder vår teknik även sensorer för fuktighet och temperatur vid olika punkter i processen."

Petri förklarar skälen bakom valet av Vaisala: "Det var viktigt för oss att använda förstklassig utrustning i alla våra enheter. Eftersom vi är från Finland har vi redan erfarenhet av hur noggranna och pålitliga Vaisalas lösningar är, och vi kan också vara säkra på snabba svar när det behövs. Vi använde tidigare billigare sensorer från annat håll, men vi upptäckte att utrustningens långsiktiga stabilitet saknades, vilket innebar att vi inte kunde garantera korrekta data när utrustningen åldrades."

Petri framhåller också att pålitlig utrustning behövs när det gäller att lära av prestandadata: "Prestandan hos vår kemibaserade lösning påverkas av olika faktorer, inklusive omgivningsvillkor, så om man inte har tillförlitliga data är det svårt att bedöma varför dessa förändringar har skett."

Soletair Powers framtidsplaner inkluderar att utveckla tekniken för att göra CO2-uppsamlingssystemen mer kompakta och förbättra hållbarheten i deras drift. "Vi förväntar oss att fortsätta vårt samarbete med Vaisala, och i takt med att vår lösning utvecklas kommer vi sannolikt att behöva stöd från deras experter rörande vilka sensorer vi ska välja och hur vi ska kalibrera dessa för att fungera optimalt i förändrade atmosfäriska villkor," avslutar Petri.

I och med att urbaniseringen fortsätter i snabb takt och utsläppsbestämmelserna blir allt strängare kommer behovet av innovativa lösningar inom bygg- och anläggningssektorn att fortsätta växa – med banbrytande pionjärer som Soletair Power som utnyttjar Vaisalas stabila och pålitliga mätteknik för att ta stora steg framåt ser framtiden ljusare ut.


 Dela     Tillbaka  

Nyhet: en helt ny CO2-prob med pumpprovtagning

2024-06-07

Vi presenterar Vaisala GMP80P – en CO2-prob med pumpprovtagning.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Vanliga problem med fuktighetsmätning & hur man undviker dem

2024-04-26

Det finns många misstag som kan begås vid installation av sensorer, som alla kan leda till mätfel.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El

En frisk fläkt – hur ser framtiden ut inom ventilation?

2024-02-02

Byggnader står för 40 % av den globala energianvändningen, vilket gör dem till ett självklart mål för potentiella besparingar. Enbart VVS-system – det vill säga värme, ventilation och luftkonditionering – står för 38 % av en byggnads förbrukning.


Ventilation Värme Kyla

En frisk fläkt – hur ser framtiden ut inom ventilation?

2023-11-10

Byggnader står för 40 % av den globala energianvändningen, vilket gör dem till ett självklart mål för potentiella besparingar. Enbart VVS-system står för 38 % av en byggnads förbrukning.


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Skapa optimala boende- och arbetsmiljöer

2023-09-15

ProOptiment använder Vaisalas CO₂-transmitter i GMD20-serien, GMW80-seriens CO₂-fuktighets-temperaturtransmitters (GMW83DRP, HMS82), och GMP252 CO₂-proben.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Referensprojekt

Nyhet: Vaisala kanalmonterad CO2-transmitter GMD110

2023-03-31

Vaisala lanserar den kanalmonterade koldioxidtransmittern GMD110.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Stickprovsmätningar av miljöförhållandena

2023-03-24

Stickprovsmätning på fältet är en vanlig metod för fastställande av fasta mätinstruments mätnoggrannhet mellan kalibreringsintervallen.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El

Nyhet: Handhållen indikator Vaisala Indigo80

2023-03-10

Vaisala tillför bärbara mätningar till sin Indigo-produktfamilj


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vaisala Jade Smart Cloud visar sina styrkor

2023-02-03

Fyra applikationer där Jade Smart Cloud visar sina styrkor


Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering