Vaisala Jade Smart Cloud visar sina styrkor

2023-02-03 Vaisala Oyj

Det kan finnas många anledningar till att din organisation behöver övervaka fuktighet och temperatur, från att bevara färskvaror till att lägga golv på nya betonggolv eller skydda hälsan och välbefinnandet hos anställda och besökare. Vaisala Jade Smart Cloud är en intuitiv, mångsidig och pålitlig lösning som är enkel att installera och ger exakta mätningar i realtid, med data som sparas och lagras i molnet automatiskt. Där kan du komma åt data var du än befinner dig och dela dessa för användning i beslutsprocesser.

Vaisala skapade Jade Smart Cloud som svar på det växande behovet av smarta, uppkopplade och automatiserade digitala lösningar som löser de problem som vanligtvis förknippas med manuell övervakning och datahantering, såsom felaktiga mätningar, opålitliga inspelningsprocesser och långsam datatillgänglighet.

Anpassningsbar och pålitlig temperatur- och fuktighetsövervakning

”Användare kan installera så många dataloggrar som de behöver för att göra mätningar på olika platser, och eftersom loggrarna använder trådlös radioteknik och är batteridrivna kan de flyttas om de behövs i en annan position senare”, förklarar Jarno Mitjonen, produktchef på Vaisala. ”De kan också placeras närmare de föremål eller processer som mäts i befintliga utrymmen, utan att man behöver installera kablar eller göra strukturella anpassningar.”

Data som samlas in av Vaisalas mycket noggranna mätprober registreras av loggrarna och skickas direkt till den trådlösa åtkomstpunkten, som i sin tur synkroniserar data med molnet. Där kan du komma åt data via en telefon, surfplatta eller dator med hjälp av Jade Smart Cloud-applikationen. ”Applikationen är mångsidig och användarvänlig, med ett dataflöde i realtid och en grafisk display som kan användas för att visa trender från utvalda loggrar och tidsperioder. Den gör det också möjligt för användare att definiera åtkomsträttigheter och ställa in skräddarsydda varningsmeddelanden som initieras när fuktigheten eller temperaturen överstiger en specificerad hög eller låg gräns”, säger Jarno.
Jade Smart Cloud bibehåller sin höga mätnoggrannhet genom högkvalitativa kalibreringar av mätproberna utförda av Vaisala. Proberna är utbytbara och kan enkelt tas bort från loggern för kalibrering – eller om så önskas kan extra förkalibrerade prober beställas i förväg för att undvika störningar i datainsamlingen. 

Nedan tar vi en närmare titt på några av de applikationer där Jade Smart Cloud verkligen glänser: museer och arkiv, lager, byggnation och renovering samt övervakning av förhållanden inomhus.

Skydd av värdefulla föremål i museer och arkiv

”Det huvudsakliga intresset för museer och arkiv är att skydda sina investeringar och undvika kostsamma reparationer genom att förhindra skador på de dyrbara föremål som förvaras eller visas upp, såsom målningar, skulpturer eller dokument”, framhåller Jarno. Jade Smart Clouds trådlösa dataloggrar kan antingen placeras nära föremål som kräver övervakning eller placeras på olika ställen i utställningshallen för att övervaka de omgivande förhållandena. Den trådlösa installationen är också praktisk om loggrarna måste flyttas runt när layouten på utrymmet ändras.

Där ett byggnadsautomationssystem används kan Jade Smart Clouds högkvalitativa, stabila mätningar hjälpa till att verifiera att systemet upprätthåller de nödvändiga förhållandena hela tiden. ”För att säkerställa tillräcklig noggrannhet är det ofta viktigt att göra mätningar så nära objekten som möjligt, eftersom luftflödet kan orsaka varierande förhållanden, även inomhus”, förklarar Jarno. ”En logger kan enkelt döljas bakom ett utställningsskåp eller andra möbler, med en kabel som ansluter den till den noggrant placerade mätproben.”
 

Dataloggning i realtid är viktig eftersom du kan reagera omedelbart om det uppstår problem med den relativa luftfuktigheten eller temperaturförhållandena. Molnsystemet skickar ett larm om förhållandena inte håller sig mellan tröskelvärdena, vilket också är en utmärkt funktion som är användbar för till exempel fastighetsskötare och konservatorer. Det är bekvämt att kunna kontrollera förhållandena när som helst var du än befinner dig, och du sparar arbetstid genom att ha alla data tillgängliga bara några klick bort. Du har också tillgång till alla historiska data, vilket är viktigt för alla museer, speciellt när det gäller lån.”
Liisi Hakala, konservator, konstmuseet Artsi, Vanda, Finland.

 

Lagerhållning av specialvaror

För lager där artiklar som elektronik eller lättfördärvliga varor och livsmedel som kaffe, choklad eller blommor förvaras, behövs ofta tillförlitlig rapportering för att visa kunderna att produkterna har förvarats under lämpliga förhållanden, till exempel när man undersöker en produkt som har förstörts vid något tillfälle i leveranskedjan. Med Jade Smart Cloud kan lageroperatörer snabbt hitta historiska data eller realtidsdata och dela dessa med relevanta parter, vilket säkerställer transparens och gör livet lättare för både lagret och dess kunder.

Eftersom lager ofta är stora utrymmen är den robusta radioanslutningen med lång räckvidd en annan värdefull funktion, med endast ett minimalt antal åtkomstpunkter för att ta emot signaler från alla loggrar. Och som Jarno förklarar erbjuder Jade Smart Cloud också möjligheter för lager att öka sina inkomster och utöka sina tjänsteerbjudanden genom att tillhandahålla mervärdestjänster: ”Ett sätt att göra detta är att hyra ut en datalogger till en kund för användning på den plats där deras produkter lagras och ge exklusiv åtkomst till den loggerns rapportering.”

Mätningar av strukturell fukt inom byggnation

Ett av de viktigaste användningsområdena för Jade Smart Cloud i bygg- och renoveringsprojekt är att övervaka fuktnivåer i och runt betong under torkningsprocessen. ”Optimala omgivningsförhållanden gör att betongen torkar så snabbt som möjligt och utvecklar maximal styrka utan att spricka”, säger Jarno. De flesta länder har också regler som anger en relativ fuktighetsnivå som betongen måste ligga under innan den täcks för att förhindra mögeltillväxt mellan betongen och golvmaterialet. Med Jade Smart Cloud och en prob installerad i betongen kan fuktigheten kontrolleras på distans, med automatiska varningsmeddelanden inställda för att varna operatörer om omgivningsförhållandena inte är optimala och för att meddela dem när den önskade fuktnivån har uppnåtts.

Jade Smart Cloud kan också användas för att övervaka ovanliga eller oförutsägbara strukturer – som isolerade vägg- och takkonstruktioner eller moderna konstruktioner i historiska byggnader – för att förhindra mögelskador och säkerställa att materialen beter sig som önskat. ”Automatiska varningsmeddelanden är särskilt användbara i scenarier där temperatur och fuktighet kan variera kraftigt, eftersom de ger tidiga varningar och därmed möjlighet att vidta korrigerande åtgärder i tid”, säger Jarno.

Inomhusförhållanden i offentliga byggnader

Atmosfäriska förhållanden i offentliga utrymmen som köpcentrum, skolor och nöjesställen kan fluktuera väsentligt på grund av olika faktorer, inklusive mängden människor som rör sig in och ut. ”Med Jade Smart Cloud kan du utföra långsiktiga undersökningar av övervakning av inomhusförhållanden, vilket kan uppnå mycket bättre täckning än traditionella periodiska stickprovskontroller eftersom de ger en mer komplett bild av hur förhållandena fluktuerar över tid och förändras beroende på dag, tidpunkt, externa förhållandena och antalet personer i byggnaden”, förklarar Jarno.

Drivs av den senaste tekniken

Jade Smart Cloud kombinerar flera avancerade teknologier som gör det till ett extremt pålitligt system:

  • Skalbarhet: Som ett modulärt system kan Jade Smart Cloud enkelt skalas för en mängd olika ändamål. Användare kan helt enkelt ställa in så många loggrar och åtkomstpunkter som de behöver och lägga till fler när deras behov ändras. 
  • Molnlagring: Alla data som samlas in lagras i molnet, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för IT-infrastruktur, säkerhet, systemunderhåll eller att avsätta serverutrymme för datalagring.
  • Extremt bra radioanslutning: Jade Smart Clouds trådlösa anslutning är baserad på LoRa-radioteknik, som redan är allmänt respekterad. Vaisala har drivit den ännu längre med modifierade funktioner för att säkerställa att den tillgodoser våra kunders mest krävande behov.
  • Regelbundna uppdateringar av inbyggd programvara: Jade Smart Clouds programvara uppdateras automatiskt, utan att slutanvändaren behöver göra någonting, eftersom den nya versionen installeras direkt på det lokala systemet från molnet.
  • Vaisala HUMICAP®-sensorer: Eftersom systemet använder beprövade HUMICAP-sensorer ger det extremt stabila och högkvalitativa mätningar.

Jade Smart Cloud stöds också av Vaisalas starka globala närvaro, pålitliga varumärke och omfattande verksamhet, vilket ger våra kunder sinnesfrid och säkerställer att de kan få lokal support på vilken kontinent som helst. Detta är särskilt fördelaktigt för multinationella företag med många lokala kontor, som alla behöver pålitlig support på sitt eget språk.


Gå till vår produktsida för att ta reda på mer om Vaisala Jade Smart Cloud, och om du har några frågor om lösningen klickar du på ”Boka en demo” för att få ett demosamtal.


 Dela     Tillbaka  

Nyhet: en helt ny CO2-prob med pumpprovtagning

2024-06-07

Vi presenterar Vaisala GMP80P – en CO2-prob med pumpprovtagning.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Vanliga problem med fuktighetsmätning & hur man undviker dem

2024-04-26

Det finns många misstag som kan begås vid installation av sensorer, som alla kan leda till mätfel.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El

En frisk fläkt – hur ser framtiden ut inom ventilation?

2024-02-02

Byggnader står för 40 % av den globala energianvändningen, vilket gör dem till ett självklart mål för potentiella besparingar. Enbart VVS-system – det vill säga värme, ventilation och luftkonditionering – står för 38 % av en byggnads förbrukning.


Ventilation Värme Kyla

En frisk fläkt – hur ser framtiden ut inom ventilation?

2023-11-10

Byggnader står för 40 % av den globala energianvändningen, vilket gör dem till ett självklart mål för potentiella besparingar. Enbart VVS-system står för 38 % av en byggnads förbrukning.


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Soletair Power integrerar Vaisalas CO2-sensorer

2023-10-06

Soletair Power integrerar Vaisalas CO2-sensorer i sin banbrytande byggnadsintegrerade koluppsamlingsteknik.


Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Skapa optimala boende- och arbetsmiljöer

2023-09-15

ProOptiment använder Vaisalas CO₂-transmitter i GMD20-serien, GMW80-seriens CO₂-fuktighets-temperaturtransmitters (GMW83DRP, HMS82), och GMP252 CO₂-proben.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Referensprojekt

Nyhet: Vaisala kanalmonterad CO2-transmitter GMD110

2023-03-31

Vaisala lanserar den kanalmonterade koldioxidtransmittern GMD110.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Stickprovsmätningar av miljöförhållandena

2023-03-24

Stickprovsmätning på fältet är en vanlig metod för fastställande av fasta mätinstruments mätnoggrannhet mellan kalibreringsintervallen.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El

Nyhet: Handhållen indikator Vaisala Indigo80

2023-03-10

Vaisala tillför bärbara mätningar till sin Indigo-produktfamilj


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger