Träffa oss 18-20/10 Processteknik Göteborg Energieffektivisering

2022-10-08 Bauer Watertechnology Systems AB

https://slussen.azureedge.net/image/43604/banner_pros-22_Bauer.png

Rena rörsystem sparar pengar och CO2 i industrin!

Miljö cirkulärt ekonomiskt och hållbart underhåll som genererar energieffektivisering i maskin- värme- kyl- ventilations- och vattensystem!

Minska kostnader med oss! 

EnergiRenovera, Underhåll, Opimera EnergiEffektivisera! 

Och utbilda dig med oss!

Vi svarar & förklarar hur det fungerar att uppnå lägre drift- underhålls- & energikostnader. Bättre driftnetto i värme-, ventilations-, värmepump-, kyl-, vatten- och varmvattensystem inom Bauer-wt-systems.se/industrier/

Ni träffasr oss på Processteknikmässan i Göteborg 18/10--20/10--2022 

Anmälan er på nedan länk, kom förbi och prata process och underhåll med oss i montern så bjuder vi på lunch: https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900192022&&ProjectId=41291&KampId=XNET170817;0 

Rengöring av maskiner, ventilationsrörsystem, batterier, värmebafflar, kylbafflar, fönsterapparater sparar pengar och CO2!

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Used_heat_exchanger_2.jpg

FAKTA: Avlagringar har stor påverkan, 1mm avlagringar i maskin-, värmeväxlare, värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med hela 25-85%.

https://www.bauer-wt-systems.se/industrier/

Planera in & Säkerställ för Smart Underhåll, EnergiRenovera, EnergiEffektivisera & Optimera i hela systemen för värme-, ventilations-, värmepumps-, kylmaskins- & kylsystem.

Så här enkelt blir effekten i hela rörsystem

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Behandling_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpghttps://slussen.azureedge.net/image/43604/Rening_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Skyddar_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

 

Det blir helt enkelt ett bättre driftnetto och optimering ända ut i fingerspetsarna!

Vattenbehandlingssystemet påverkar och förbättrar:
-  Ojämn värme i lägenheter
-  Ojämn värme eller kyla i lokaler
-  Dålig värmeöverföring i bafflar och batterier

-  Biofilm

-  Bakterier

-  Kärvande blandare & ventiler

-  Igensättning i värmeväxlare & värmepump 

-  NKI 

-  korrosion

-  Driftnettot

- Styrsystemens optimering

www.bauer-wt-systems.se

https://slussen.azureedge.net/image/43604/hus_ojamn_varme.jpg

Bauer PipeJet finns för applikationer från storlek 20i, 25i, 32i, 40i, 50i, 65F, 80F & 100F vattenbehandlingssystem och med tillhörande filtersystem för värmesystem & kylsystem.

Vi svarar gärna & förklarar, utbildar er hur det fungerar att uppnå lägre drift- underhålls- & energikostnader.

Fastighetens underhållsskulden ökar om inget görs!

 

Bauers vattenbehandlingsystem är metoden för energirenovering med samtidig energieffektivisering påverkas drifts- underhålls- & energikostnader under lång tid framöver.

Kostnadsundvikande & smart underhåll för fastigheter

Ojämn värme i lägenheter, lokaler, ventilation ?

Vi svarar och förklarar hur Bauer vattenbehandlingssystem fungerar på värmesystem, tappvattensystem och kylsystem.
 

Minska drastiskt fastighetens underhållsskuld för värmesystem, ventilations- och kylsystem samt dricksvatten- & varmvattensystem !

" Bauer har visat att våra kunder inom fastigheter och industrin uppnår högre produktivitet och minskar kostnader med Bauer PipeJet Vattenbehandlingssystem och med besparingsresultat som håller i sig år efter år” 
Pdf

”Fastighetsägare och Industrin kräver ständiga förbättringar drift- service- underhålls- och energikostnader och optimeringar för att hålla nere sina kostnader"

 

Bauer är oerhört stolta att mottaga STORA PRODUKTIVITETSPRISET utsågs och delades ut av Riksorganisationen Svenskt Underhåll 2018 på underhållsmässan i Göteborg 

MOTIVERING till STORA PRODUKTIVITETSPRISET är:

"Bauer Watertechnology har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.

Bauer Watertechnology har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case"

http://www.svensktunderhall.se/tavlingar/

Pdf STORA PRODUKTIVITETSPRISET

Miljöcirkulärt ekonomiskt och hållbart underhåll som genererar energieffektivisering i värme- kyl- ventilations- dricksvatten- vvc- och varmvattensystem!

https://slussen.azureedge.net/image/43604/alla_pipejet_+filter_Bauer-WTSystems_rev1.3_2022.png

EnergiRenovera bort de hårt sittande avlagringarna & korrosionsresterna med Bauer PipeJet vattenbehandlingssystem.

 filterbyte2b_Bromma_10-2017.jpg Bromma_filter2_2015-05-12.jpg 

Fastighetsägare och industrin kräver ständiga produktivitetsförbättringar, drifts-, underhålls-, energi- & produktionsoptimeringar för att bibehålla sin starka position.

Uppnå bättre & optimal prestanda miljövänligt, energieffektivitet & minskad CO2 belastning.

Bauer har rett ut begreppen, hur det fungerar det i praktiken med EnergiRenovering samtidig EnergiEffektivisering i befintliga tappvattensystem, värmesystem, kylsystem, industrivattensystem https://bauer-wt-systems.se/vattenbehandlingsteknik/

 

Ojämn värme & kyla i maskiner, igensatta ventiler, termostater, värmeväxlare, värmepump, kylmaskin, radiatorer, värme- & kylbafflar, ventilationsbatterier, bekymmer för industrier & fastighetsägare

https://www.youtube.com/BauerWatertechnologySystems 

Naturligtvis helt utan kemikalisering i värme- & kylsystem samt tappvattensystem!

 

Med Bauer Pipejet vattenbehandlingssystem uppnår ni lägre energi- drift- underhålls- & investeringskostnader, Pdf

https://bauer-wt-systems.se/event/

https://slussen.azureedge.net/image/43604/PipeJet_32_Flow_BauerWTS.jpghttps://slussen.azureedge.net/image/43604/bild_cirkular_ekonomi_org.jpeg


 Dela     Tillbaka  

Bauer Sverige växlar upp med ny ägare

2023-08-11

Bauer Sverige växlar upp med ny ägare och flyttar huvudkontoret till Karlstad.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Energieffektivisera värme 22/2-Arvika 1/3-Borås 2/3-Göteborg

2023-02-20

Energieffektivisera smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader & renare rörsystem Mindre risk legionellla! Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- & värmesystem ger optimerad drift underhåll energi. Klart Bättre Vatten!


Värme Energieffektivisering

ExpoVent energimöte 7/3-Jönköping 8/3-Linköping 9/3-Norrköping

2023-02-17

Rena ventilationsrörsystem sparar pengar! Energieffektivisera miljöcirkulärt underhåll ger bättre driftnetto lägre drifts-, underhålls-, energikostnader & CO2! Få bort avlagringar & korrosion i värme- ventilations- & kylsystem. KLART BÄTTRE VENT!


Värme Kyla Energieffektivisering

ExpoVärmeKyla möte 7/2-Karlstad 8/2-Örebro 9/2-Västerås

2023-02-03

Energieffektivisera, Smart underhåll, bättre driftnetto, lägre kostnader rena värmeväxlare & rörsystem Få bort avlagringarna & korrosion i varmvatten- vvc- värme- ventilations- & kylsystem ger optimerad drift underhåll energi. Mindre legionellarisk!


Värme Kyla Energieffektivisering

Energieffektivisera med oss 2/2-Västerås 8/2-Helsingborg 9/2-Göteborg

2023-01-30

Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektivisering. Mindre risk legionellla! Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- & värmesystem ger optimerad drift underhåll energi. Klart Bättre Vatten!


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

2/2 pratar vi vatten- värme- & kylsystem på Förvaltarforum

2023-01-23

Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektiviseringar! Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- värme- ventilations- & kylsystem ger optimerad drift underhåll energi. Mindre risk legionella!


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

10.30 1/2 Driftsäkra Energieffektiva Rörsystem Ytskyddsdag

2023-01-19

Träffa oss Ytskyddsakademin på Ytskyddsdagarna 31/1 & 1/2 i Göteborg. Smart miljöcirkulärt ekonomiskt & hållbart underhåll som genererar energieffektivisering i vatten- värme- kyl- ventilationssystem! Få bort avlagringarna & stoppa korrosion!


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Energieffektivisera värme 25/1-Halmstad 26/1-Malmö 9/2-Uppsala

2023-01-16

Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektivisering. Mindre risk legionellla! Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- & värmesystem ger optimerad drift underhåll energi. Klart Bättre Vatten!


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Energieffektivisera värme möt oss 25-26/1 på Styrelsemässan Stockholm

2023-01-09

Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- & värmesystem ger optimering i drift underhåll energi. Smart underhåll, bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektivisering Mindre risk legionellla! Klart Bättre Vatten!


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Öresundsbron installerar nu Bauer vattenbehandlingssystem

2022-12-05

Vi visade att Rena rörsystem sparar pengar! Öresundsbron installerar nu vattenbehandling i Öresundstunnelns brandvattensystem, värme- ventilation- & kylsystem i kontorens betalstationer. Smart underhåll, energieffektivisering & samtidig optimering


Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt