Uppdrag om effektivare energianvändning

2022-06-23 Slussen Building Services

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Syftet med uppdraget är att underlätta utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering.

Energieffektivisering spelar en viktig roll i en pågående elektrifieringen av Sverige och i genomförandet av regeringens nationella elektrifieringsstrategi. Den spelar också en viktig roll för att nå klimatmålen. Energi- och resursanvändningen behöver vara effektiv för att klimatmålen ska kunna nås på ett hållbart sätt. Effektiv energianvändning är även högt upp på agendan inom EU som ett sätt att snabbt minska beroendet av import av fossila bränslen och öka konsumenters motståndskraft mot höga energipriser.

- Vi leda klimatomställningen och skapa tusentals nya jobb. Det kommer att kräva stora mängder el, när transporter och industri ställer om. Då måste vi använda vår energi på bästa sätt, i alla delar av samhället. Energieffektivisering är ekonomiskt smart, och dessutom bra för vår energisäkerhet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Regeringen bedömer att det finns en stor potential för ytterligare energieffektivisering. Effektiviseringstakten bör öka genom att ta tillvara den samhällsekonomiskt effektiva potentialen i olika sektorer. I elektrifieringsstrategin slår regeringen fast att särskilt fokus ska läggas på möjligheterna att minska effekttoppar i samband med effektivare energianvändning för att underlätta en snabb elektrifiering. Även flexibilitet i elanvändningen, där effektbehov flyttas utan att det totala energibehovet ändras, behövs i större utsträckning i elsystemet framöver.

Regeringen ger nu Energimyndigheten i uppdrag att bland annat:

  1. Identifiera och analysera den samhällsekonomiska potentialen för energieffektivisering i olika sektorer och verksamheter vid olika scenarier.
  2. Analysera styrmedel som påverkar energianvändningen, i syfte att minska effektbehovet vid topplastsituationer när elbehovet är som högst.
  3. Genomföra en kvalitativ och kvantitativ analys av miljöeffekter och resursanvändning i olika elektrifieringsscenarier.

Energimyndigheten ska senast den 15 december 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

2022-08-10

För att främja byggande av större anläggningar och solel som tjänst krävs justeringar i regelverken, vilket i sin tur kan bidra till målet om hundra procent förnybar elproduktion till år 2040. Det visar en studie från Chalmers.


  El Utbildning & FoU

Inbyggda fönsterkarmar minskar köldbryggan

2022-08-10

SBUF presenterar en förstudie där en möjlig lösning att förbättra energiprestandan för fönsteranslutningen genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen.


  Allmän Utbildning & FoU Isolering

Styr upp en dag med fastighetsautomation

2022-08-01

Missa inte att göra ett besök på ExpoStyr som kommer till Gävle, Enköping, Stockholm och Norrköping 6-9 september.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

ExpoVA till Gävle, Falun och Örebro

2022-07-23

ExpoVA inleder hösten med att besöka i tur och ordning Gävle, Falun och Örebro 20-23 september.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

ExpoVärmeKyla kör igång 2023!

2022-07-22

Under 2023 startar Slussen.biz ExpoVärmeKyla som en del av det sedan över 20 år beprövade Expo-konceptet. Vill ditt företag bli en del av resan?


  Värme Kyla

ExpoVent till södra Sverige i augusti!

2022-07-13

23-25 augusti drar höstsäsongen igång för ExpoVent med besök i tur och ordning till Karlskrona, Malmö och Helsingborg.


  Ventilation

E. Coli-larm i Herrljunga

2022-07-08

Herrljunga kommun har gått ut med kokningsrekommendation på sin hemsida på grund av misstänkt E. Coli i utgående vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Kylaggregat i Kalmar låter för högt

2022-07-07

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har beslutat att Rikshem måste vidta åtgärder för att minska ljudet från ett kylaggregat, skriver dagenskalmar.nu.


  Kyla

Energieffektivisering först

2022-07-06

Slussen.biz gjorde ett digitalt nedslag på Almedalen och lyssnade på Ecoclime Groups panelsamtal om cirkulär energiteknik och energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering

Ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

2022-07-04

Regeringen utser Tomas Kåberger till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi från och med den 1 september 2022.


  Allmän Arbetsmarknad