Uppdrag om effektivare energianvändning

2022-06-23 Slussen Building Services

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Syftet med uppdraget är att underlätta utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering.

Energieffektivisering spelar en viktig roll i en pågående elektrifieringen av Sverige och i genomförandet av regeringens nationella elektrifieringsstrategi. Den spelar också en viktig roll för att nå klimatmålen. Energi- och resursanvändningen behöver vara effektiv för att klimatmålen ska kunna nås på ett hållbart sätt. Effektiv energianvändning är även högt upp på agendan inom EU som ett sätt att snabbt minska beroendet av import av fossila bränslen och öka konsumenters motståndskraft mot höga energipriser.

- Vi leda klimatomställningen och skapa tusentals nya jobb. Det kommer att kräva stora mängder el, när transporter och industri ställer om. Då måste vi använda vår energi på bästa sätt, i alla delar av samhället. Energieffektivisering är ekonomiskt smart, och dessutom bra för vår energisäkerhet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Regeringen bedömer att det finns en stor potential för ytterligare energieffektivisering. Effektiviseringstakten bör öka genom att ta tillvara den samhällsekonomiskt effektiva potentialen i olika sektorer. I elektrifieringsstrategin slår regeringen fast att särskilt fokus ska läggas på möjligheterna att minska effekttoppar i samband med effektivare energianvändning för att underlätta en snabb elektrifiering. Även flexibilitet i elanvändningen, där effektbehov flyttas utan att det totala energibehovet ändras, behövs i större utsträckning i elsystemet framöver.

Regeringen ger nu Energimyndigheten i uppdrag att bland annat:

  1. Identifiera och analysera den samhällsekonomiska potentialen för energieffektivisering i olika sektorer och verksamheter vid olika scenarier.
  2. Analysera styrmedel som påverkar energianvändningen, i syfte att minska effektbehovet vid topplastsituationer när elbehovet är som högst.
  3. Genomföra en kvalitativ och kvantitativ analys av miljöeffekter och resursanvändning i olika elektrifieringsscenarier.

Energimyndigheten ska senast den 15 december 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Momentum Software vinnare i energiuppföljning

2023-09-25

I Fastighetsägarnas tekniktävling ”Energiuppföljningssystem för fastighetsägare” utsågs Momentum Software som vinnare.


Allmän Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

ExpoVA till norra Sverige

2023-09-25

Nästa vecka, 3-6 oktober, gör ExpoVA sitt årliga uppskattade besök i norra Sverige. Den här gången är det Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund som får besök.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Bandet klippt för Klima-Therm i Stockholm

2023-09-22

Slussen.biz fanns på plats när det symboliska bandet klipptes och Klima-Therms kontor i Stockholm förklarades invigt.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Fidelix-utbildning firade femtio

2023-09-22

Slussen.biz passade på att göra ett nedslag hos Fidelix som arrangerade sitt femtionde utbildningstillfälle för systemintegratörer. Totalt har mer än 200 personer utbildats.


Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Solbruksprojekt ger möjligheter för både energi och jordbruk

2023-09-19

I framtiden skulle solceller och jordbruk kunna samsas på samma mark och leda till ökad lönsamhet. Ett nytt projekt på Mälardalens universitet (MDU) undersöker möjligheterna med så kallat solbruk.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lämna ditt förslag till branschens finaste pris

2023-09-18

Nu är möjligheten att lämna förslag till branschens finaste pris, Stora Inneklimatpriset, öppen. Prisutdelning sker under Nordbygg i april 2024.


Allmän

Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996

2023-09-18

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt 8 procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.


Värme Utbildning & FoU

Nibe bjöd in till öppet hus

2023-09-15

Slussen.biz besökte Nibes Stockholmskontor som bjöd in till öppet hus där man bland annat visade upp en helt ny bergvärmepump.


Värme Kyla

Missa inte intressanta föreläsningar på ExpoVärmeKyla

2023-09-14

Under ExpoVärmeKyla i Växjö och Jönköping bjuds, utöver utställningen, på intressanta föreläsningar i samarbete med EMTF. Under veckan får även Norrköping besök.


Värme Kyla

Fler platser på yrkesutbildningar

2023-09-12

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad