Värmebranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19 Slussen Building Services

Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021. Alla segment har ökat under året men segmentet luft-vattenvärmepumpar har gått särskilt starkt med en tillväxt på 21 procent under 2021.

Under fjärde kvartalet har bristen på komponenter och halvledare slagit igenom och vi kan se en viss nedgång på försäljningen. Nedgången kan till stor del förklaras med bristen på komponenter och bristen på halvledare. Generellt kan man säga att orderingången är fortsatt stark och överstiger leveransförmågan.

De ökande energipriserna och att värmepumpar är en bra investering för att sänka sina energikostnader, leder till ett ökat intresse för lösningar som involverar värmepumpar. Vi ser också från undersökningar under året att andelen värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar ökar. Ovanpå det passerade vi under 2021 en milstolpe genom att det nu är ungefär lika vanligt att en värmepump ersätter en värmepump som att en värmepump ersätter direktverkande el eller elpanna. Givet detta finns all anledning att tro att efterfrågan fortsatt kommer vara ökande.

Försäljningen (antal) uppdelad på olika produktslag:

 

Q4

Helår

Totalt

-3%

 11%

Luft-vattenvärmepumpar

11%

 21%

Frånluftsvärmepumpar

-7%

 6%

Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)

-9%

 7%

 

Försäljningen (antal) uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

 

Villa

Fastighet

Totalt

-3%/11%

       -12 %/ 4 %

Luft-vattenvärmepumpar

11%/22%

 

Frånluftsvärmepumpar

-7%/6%

 

Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)

-11%/7%

 

 

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

Källa: Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen


 Dela     Tillbaka  

Ingå i Svensk Radonförenings expertgrupp

2022-05-25

Svensk Radonförening startade förra året en arbetsgrupp med fokus på hållbart byggande. Nu är man på jakt efter lämpliga medlemmar till gruppen.


  Allmän Utbildning & FoU

Energimyndigheten kontrollerar

2022-05-24

Energimyndigheten kontrollerar varmvattenberedare, ventilationsaggregat och luftkonditionering för villor.


  Ventilation Värme Kyla Utbildning & FoU

Pär Dalhielm vice President i EurEau

2022-05-23

Pär Dalhielm har varit ledamot i EurEau’s Executive Committe sedan våren 2021. Nu har han även utsetts till vice President.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Ställ ut på ExpoVärmeKyla!

2022-05-21

Slussen.biz planerar ExpoVärmeKyla till Mellansverige under vecka 38. Missa inte chansen att ställa ut.


  Värme Kyla

Sverige har uppnått de energipolitiska målen

2022-05-20

Samtliga energipolitiska mål för 2020 uppnåddes med god marginal, flera av målen nåddes långt i förtid. Det framkommer i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer som följer upp dessa mål årligen.


  Allmän Utbildning & FoU

Ställ ut på ExpoVA!

2022-05-20

Slussen.biz planerar ExpoVA till Gävle, Falun och Örebro vecka 38 (20-22/9). Missa inte chansen att ställa ut.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Alger ska rena avloppsvatten

2022-05-20

I avloppsvattnet kan alger göra susen. Det tror forskaren Jing Li som testar hur olika slags alger kan rena avloppsvattnet.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Enkät rörande åtgärder föranledda av coronapandemin

2022-05-20

Som ett av de första stegen i projektet Byggnader post corona vill man lyssna på branschen med hjälp av en enkät.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Priset på solceller ökar

2022-05-19

Priset på solceller ökar efter en lång tid av nedgång. Bakom uppgången ligger bland annat pandemin och kriget i Ukraina, rapporterar sverigesradio.se.


  El Solvärme & solenergi

MYH beviljar nya YH-kurser

2022-05-19

Nu är det klart vilka ansökningar om att bedriva kurs inom yrkeshögskolan som beviljats i den senaste ansökningsomgången.


  Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad