Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10 Slussen Building Services

En fjärrkyleanläggning på Västra stranden i Halmstad kyler sommartid både sjukhus, butiker och företag med havsvatten. Nu ska spillvärmen och havsvattnet från hanteringen sommartid även bidra till att förebygga vattenbristen i kommunen i ett nytt unikt testprojekt med havsvattenrening.

Det är startup-företaget Helios Innovations, med Halmstadsonen Jonatan Persson som grundare, vd och innovatör i spetsen, som utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av spillvärme från industrier som HEM. Efter tre års utveckling av tekniken invigs, vid reningsverket på Västra stranden i Halmstad, nu en fullskalig pilotanläggning vilken ska kunna rena 50 000 liter vatten om dagen.

Vi på HEM fick, tillsammans med Laholmsbuktens VA, LBVA, erbjudande om att samarbeta med Helios för att testköra den nya anläggningen i sommar och höst. Möjligheten att vara med och stärka Halmstads dricksvattenförsörjning kunde vi naturligtvis inte säga nej till.

- Som ett kommunalt bolag inom energi och miljö har vi ett ansvar att samarbeta med andra och stötta innovationer som kan leda samhällsutvecklingen till ökad hållbarhet. Det här är ett jättespännande projekt som vi hoppas ska bli framgångsrikt och kunna avlasta dricksvattennätet inte bara i Halmstad utan på fler håll, säger HEM:s vd Monica Karlsson.

Den nya energieffektiva och miljösmarta avsaltningstekniken använder alltså spillvärme för att rena havsvatten som kan ersätta användandet av dricksvatten vid industriell produktion. Med tanke på att cirka hälften av allt sötvatten, enbart i Europa, går till industrin finns en enorm potential att spara dricksvatten. Samtidigt försvinner en stor del av världens energi i spillvärme som kan användas på mer hållbara sätt. En gigantisk win-win.

Med spillvärme som energikälla minskas kostnaderna för avsaltning samtidigt som man undviker mycket av den negativa miljöpåverkan som konventionell avsaltning medför.

Ser man framåt på tekniken utifrån ett större perspektiv i Halmstad har spillvärmen från vår avfallsförbränning på HEM under sommarhalvåret potential att rena upp till 750 000 liter vatten per dygn. Det vattnet kunde användas som tekniskt vatten i industrin, vår egen eller andras, och på så sätt också spara dricksvatten.

LBVA vill nu använda det avsaltade vattnet i Halmstad i reningsverkets processer där man fram tills nu har behövt nyttja dricksvatten. När testförsöken avslutas i höst ska tekniken finslipas utifrån resultaten med målet att ta fram en kommersiell avsaltningsmodul. Förhoppningen är att vara igång med tekniken i full skala i Halmstad under 2021 - 2022.

- Vi är väldigt glada för allt stöd vi fått från så många som sett potentialen för vår avsaltningsteknik. Inte minst att vi har nått ett samarbete med LBVA och HEM där vi tillsammans kan förbättra Halmstads vattenförsörjning, säger Jonatan Persson.
 
Källa. Halmstad Energi och Miljö (HEM)
Se inslag på SVT!

 Dela     Tillbaka  

Vad är luftkvalitet - egentligen?

2020-09-23

Vad är luftkvalitet - egentligen? Det var rubriken på det webbinarium som arrangerades av Genano och samlade ett 60-tal åhörare. Föreläsare var forskarna Lars Ekberg och Anna-Sara Claeson.


  Ventilation

Utreder problemet med jordfelsbrytare

2020-09-23

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier.


  El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Högt tryck på ExpoVent i Norrland!

2020-09-22

Det är högt tryck på det begränsade antalet platser på ExpoVent i Norrland. För de som inte har möjlighet att komma finns möjlighet att delta digitalt.


  Ventilation

Ta en titt i Rekryteringsbanken!

2020-09-22

Rekryteringsbanken har fyllts på ytterligare. Är du på jakt efter kompetenta nytillskott i organisationen? Ta en titt!


  Allmän Arbetsmarknad

Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-18

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent: Fysiskt+Digitalt=Sant

2020-09-18

ExpoVent ger sig ut på vägarna igen, men det finns också möjlighet till digitala möten för den som inte har möjlighet att göra ett besök.


  Ventilation

Kartläggning av mikroplaster

2020-09-17

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Helhetssyn krävs för lyckad renovering

2020-09-16

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Dimensioneringstal för vattenförbrukning

2020-09-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora Inneklimatpriset firar 20 år - Lämna ditt förslag!

2020-09-15

Vilket företag/organisation vill du ska vinna 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut under pompa och ståt på Nordbygg i april?


  Allmän

×