​Inomhusluften förorenas av reaktioner på vår egen hud

2020-06-22 Slussen Building Services

I luften pågår ständigt reaktioner mellan olika föroreningar och ämnen, reaktioner som ger upphov till nya ämnen och partiklar. Ny forskning från IVL, Chalmers, Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet visar att inomhusluften även förorenas av reaktioner som uppstår mellan antioxidanter på vår egen hud och ozon från utomhusluften.

– Vi exponeras dagligen för olika luftföroreningar och till 90 procent sker det i innemiljön. Dålig inomhusluft ger upphov till irriterade slemhinnor, torra ögon, trötthet, koncentrationssvårigheter och allergier. Det är viktigt att hålla en hög kvalitet på inomhusluften, men det är inte så enkelt som att bara öka ventilationen, säger Sarka Langer, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under många år har byggmaterial, möbler och rengöringsprodukter stått i fokus för frågan om kemikalier i innemiljön. När kemikalierna i dessa produkter nu gradvis minskar, till exempel genom olika märkningssystem, växer istället betydelsen av hur så kallade mänskliga emissioner påverkar inomhusluftkvaliteten.

Tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, Chalmers och Danmarks tekniska universitet har Sarka Langer försökt att hitta den fina balansgången mellan olika ventilationsalternativ för att minimera uppkomsten av luftföroreningar kopplat till människor. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Indoor Air och är en av de mest nedladdade artiklarna 2018–2019.

– Att vi människor själva bidrar till den kemiska belastningen i innemiljön är en relativt ny upptäckt och tidigare studier har för det mesta skett i simulerad miljö. Frågan är högaktuell i forskningsvärlden just nu, säger Sarka Langer.

Människan är en kemiskt mångfaldig och varierande källa till reaktiva kemikalier i innemiljön. Vår hud täcks av ett lager lipider – en stor grupp fetter och fettliknande ämnen som bland annat innehåller antioxidanten squalen. När ozon från luften reagerar med squalen på hudytan uppstår så kallade reaktionsprodukter, bland annat aceton och andra ämnen med högre oxidationsgrad.

Om man ökar ventilationen förs reaktionsprodukterna ut i snabbare takt, men samtidigt tillförs mer ozon till inomhusluften och takten på de kemiska reaktionerna ökar. En minskad ventilation begränsar ozonhalten men samtidigt också bortventileringen av de skadliga reaktionsprodukterna. Hur hittar man balansen däremellan?

– Vi kunde se att olika ventilationsstrategier egentligen inte spelade så stor roll eftersom reaktionen av ozon på huden begränsas av andra faktorer som hur ozonet rör sig mot ytan och i vilken utsträckning ozonreaktionerna sker på hudytan och i luft.

Forskarna studerade även i vilken omfattning de primärt bildade kemikalierna reagerar vidare och bildar sekundära produkter. Halterna av nybildade kemikalier var i allmänhet låga och översteg i normala fall inte referensvärdena för irritation på slemhinnor och andningsvägar.

Forskare på IVL deltar nu i ett liknande projekt om mänsklig påverkan på reaktiv kemi inomhus och ska analysera de förändringar som sker i ytbundna kemikalier.

Ladda ner artikeln ’Indoor ozone/human chemistry and ventilation strategies’..

Källa: IVL


 Dela     Tillbaka  

Vad är luftkvalitet - egentligen?

2020-09-23

Vad är luftkvalitet - egentligen? Det var rubriken på det webbinarium som arrangerades av Genano och samlade ett 60-tal åhörare. Föreläsare var forskarna Lars Ekberg och Anna-Sara Claeson.


  Ventilation

Utreder problemet med jordfelsbrytare

2020-09-23

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier.


  El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Högt tryck på ExpoVent i Norrland!

2020-09-22

Det är högt tryck på det begränsade antalet platser på ExpoVent i Norrland. För de som inte har möjlighet att komma finns möjlighet att delta digitalt.


  Ventilation

Ta en titt i Rekryteringsbanken!

2020-09-22

Rekryteringsbanken har fyllts på ytterligare. Är du på jakt efter kompetenta nytillskott i organisationen? Ta en titt!


  Allmän Arbetsmarknad

Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-18

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent: Fysiskt+Digitalt=Sant

2020-09-18

ExpoVent ger sig ut på vägarna igen, men det finns också möjlighet till digitala möten för den som inte har möjlighet att göra ett besök.


  Ventilation

Kartläggning av mikroplaster

2020-09-17

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Helhetssyn krävs för lyckad renovering

2020-09-16

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Dimensioneringstal för vattenförbrukning

2020-09-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora Inneklimatpriset firar 20 år - Lämna ditt förslag!

2020-09-15

Vilket företag/organisation vill du ska vinna 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut under pompa och ståt på Nordbygg i april?


  Allmän

×