Välkomna Huvudmän för Roslagen Sparbank!

2019-11-25 Vatteninfo Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48187/hav.JPG

Roslagen Sparbanks huvudmän, de som representerar ägarna, vill lära sig mera om lokala initiativ. Dessutom går vinsten från banken tillbaka till lokalsamhället i form av utdelningar från olika Stiftelser  som årligen delar ut bidrag till diverse ändamål.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ska bidra till en positiv samhällsutveckling inom Roslagens geografiska område.

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den enskildes egenintresse kan antas bli till allmän nytta och betydelse för samhället.
  • Projekten och aktiviteterna ska gärna vara framtidsorienterade och inte inkräkta på samhällets ansvarsområden.

Vattencentrum Roslagen har varit mottagare av medel för olika lokala projekt, nu senast för att bygga ett kunskapscentrum för akvaponi.

Vattencentrum Roslagen består av UCV, ett kommunalt utvecklingscentrum för vatten, samt Vatteninfo AB och VALAB två företag som arbetar enkom med descentraliserade system för vatten och avlopp. Vatteninfo tar idag på sig värdskapet och vår VD Amelia Morey Strömberg , tillika huvudman för banken kommer att föreläsa om aktiviteter och projekt i huset.

Hur kan man få lokalproducerad mat, som fisk och grönsaker utan att använda för mycket vatten eller övergöda Östersjön?  Hon berättar också om hur man kan utveckla Norrtälje genom olika typer av vatten- och avloppslösningar. Allt i linje med bankens vision och hållbarhetsarbete. Vi knyter ihop säcken med att berätta på vilket sätt vi som bank är med och stöttar hållbara lösningar för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.


 Dela     Tillbaka  

Till er som flyttar ut till stugan

2020-03-27

När ni flyttar ut till era fritidshus så kan kvalitén på vattnet vara avgörande för ert välbefinnande


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Information från Vatteninfo

2020-03-16

Vattenexpo, med utställning och rådgivning, i Norrtälje fortsätter att hålla öppet. Vår rådgivning i Värmdö kommun fortskrider också. Det finns också möjlighet för rådgivning till boende i andra kommuner.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möt Vatteninfo på VAK i Jönköping

2020-01-27

Passa på att träffa Vatteninfo och VALab i monter 46 på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Jönköping 18-19 mars.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

VA-Entreprenörsträffar i Norrtälje och Värmdö

2020-01-27

Vatteninfo bjuder in till entreprenörsdagar för entreprenörer verksamma inom enskilt vatten och/eller avlopp i Norrtälje (6/2) och Värmdö (20/2).


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vatteninfos verksamhet uppmärksammas

2019-12-10

I en lång artikel i Tidningen Energi & Miljö uppmärksammas Vatteninfos vd Amelia Morey Strömberg och verksamheten i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny tjänst inom vattenrådgivning

2019-11-22

Idag utför Vatteninfo Sverige AB rådgivningstjänster på uppdrag av kommuner. Nu erbjuder vi tjänsten även till de som bor i kommuner där kommunal rådgivning saknas.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Världstoalettdagen: konferens med Folke Rydèn

2019-11-15

Den 19 november är Världstoalettdagen som instiftades av FN för att uppmärksamma behovet av rent vatten och sanitet i hela världen. Roslagen är en del av världen och har också sanitetsbekymmer och brunnar med dåligt vatten


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vatteninfo på Värmdö

2019-09-10

Genom vårt unika koncept har vi nu börjat ett samarbete med Värmdö, i fredags hade vi tillsammans med Värmdö kommun en väldigt lyckad förstaträff med kommuninvånarna.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny termin på Vatteninfos VA-skola

2019-09-09

I ett unikt samarbete med WSP kan vi nu erbjuda provtagningskurser för samfälligheter, entreprenörer, kommuner och konsulter. För dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, har Vatteninfo AB i samarbete med WSP ett nytt kurspaket.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×