Välkomna Huvudmän för Roslagen Sparbank!

2019-11-25 Vatteninfo Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48187/hav.JPG

Roslagen Sparbanks huvudmän, de som representerar ägarna, vill lära sig mera om lokala initiativ. Dessutom går vinsten från banken tillbaka till lokalsamhället i form av utdelningar från olika Stiftelser  som årligen delar ut bidrag till diverse ändamål.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ska bidra till en positiv samhällsutveckling inom Roslagens geografiska område.

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den enskildes egenintresse kan antas bli till allmän nytta och betydelse för samhället.
  • Projekten och aktiviteterna ska gärna vara framtidsorienterade och inte inkräkta på samhällets ansvarsområden.

Vattencentrum Roslagen har varit mottagare av medel för olika lokala projekt, nu senast för att bygga ett kunskapscentrum för akvaponi.

Vattencentrum Roslagen består av UCV, ett kommunalt utvecklingscentrum för vatten, samt Vatteninfo AB och VALAB två företag som arbetar enkom med descentraliserade system för vatten och avlopp. Vatteninfo tar idag på sig värdskapet och vår VD Amelia Morey Strömberg , tillika huvudman för banken kommer att föreläsa om aktiviteter och projekt i huset.

Hur kan man få lokalproducerad mat, som fisk och grönsaker utan att använda för mycket vatten eller övergöda Östersjön?  Hon berättar också om hur man kan utveckla Norrtälje genom olika typer av vatten- och avloppslösningar. Allt i linje med bankens vision och hållbarhetsarbete. Vi knyter ihop säcken med att berätta på vilket sätt vi som bank är med och stöttar hållbara lösningar för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.


 Dela     Tillbaka  

Vatteninfos verksamhet uppmärksammas

2019-12-10

I en lång artikel i Tidningen Energi & Miljö uppmärksammas Vatteninfos vd Amelia Morey Strömberg och verksamheten i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny tjänst inom vattenrådgivning

2019-11-22

Idag utför Vatteninfo Sverige AB rådgivningstjänster på uppdrag av kommuner. Nu erbjuder vi tjänsten även till de som bor i kommuner där kommunal rådgivning saknas.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet

Världstoalettdagen: konferens med Folke Rydèn

2019-11-15

Den 19 november är Världstoalettdagen som instiftades av FN för att uppmärksamma behovet av rent vatten och sanitet i hela världen. Roslagen är en del av världen och har också sanitetsbekymmer och brunnar med dåligt vatten


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vatteninfo på Värmdö

2019-09-10

Genom vårt unika koncept har vi nu börjat ett samarbete med Värmdö, i fredags hade vi tillsammans med Värmdö kommun en väldigt lyckad förstaträff med kommuninvånarna.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny termin på Vatteninfos VA-skola

2019-09-09

I ett unikt samarbete med WSP kan vi nu erbjuda provtagningskurser för samfälligheter, entreprenörer, kommuner och konsulter. För dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, har Vatteninfo AB i samarbete med WSP ett nytt kurspaket.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Informationsfilm om vattenprovning

2019-08-22

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket släpper en informationsfilm om vikten att ha koll på vattnet i sin brunn.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Stort intresse för informationsdag om enskilt VA

2019-08-21

Mer än 70 intresserade besökare kom till Vatteninfos Vattenlördag i Norrtälje för att ta del av information, rådgivning samt besöka utställningen Vattenexpo.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet

Vattenlördag i Norrtälje

2019-08-15

Den 17 augusti är det Vattenlördag i Norrtälje. En informationsdag för allmänheten om vatten och avloppsanläggningar anpassade till enskilt vatten och/eller avlopp.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Lyckad Vattenlördag i solsken

2019-05-20

Inte mindre än ett 40-tal besökare kom till Vattenlördag, för att ta del av föreläsningar och utställning, som Vatteninfo arrangerade i Norrtälje.


  Vatten & avlopp (yttre VA)