Här pågår renovering av 250 serviser i Sverige

2018-06-13 Aarsleff Rörteknik AB

https://slussen.azureedge.net/image/2294/aarsleff2.png

Vi är i full gång med servisrenoveringar i stora delar av landet. Under tio veckor framöver kommer vi att renovera cirka 250 serviser i nordöstra Sverige, därefter fortsätter vi med ungefär lika många i sydvästra delen av landet. Att renovera hundratals serviser kan låta som ett mycket omfattande arbete, men tack vare metoder som bygger på flexibla foder går det att effektivisera arbetet utan att hela gator, trädgårdar och tomtmark behöver grävas upp – små ingrepp som gör stor nytta. Med hjälp av flexibla foder är det möjligt att renovera servisledningar så att de blir som nya igen, hela vägen från gatan in till huset, vilket medför stora vinster ur både ett miljö- och kostnadsperspektiv. Forskningsresultat visar att man kan förvänta sig ett hållbart resultat, i över 100 år. I detta, och i alla våra projekt, fokuserar vi alltid på att effektivisera arbetet för att skapa nyttoeffekter för alla inblandade, omgivningen såväl som för vår miljö.

Läs mer om ledningsrenovering
Läs mer om servisrenovering

Mer information!


 Dela     Tillbaka  

Kungälvs kommun kom tillrätta med källaröversvämningar

2018-11-05

Under hösten 2014 stod Kungälvs kommun inför stora problem med gamla och uttjänta avloppsledningar i ett par av sina boendeområden. Tillsammans med Aarsleff Rörteknik löste man problemen med källaröversvämmningar genom relining.


Flera spännande tjänster hos Aarsleff Rörteknik

2018-08-07

Aarsleff Rörteknik entreprenadsäljare (Stockholm), installatörer till produktion inom fastighet (Stockholm), installatörer för ledningsrenovering i mark (Göteborg och Stockholm) samt arbetsledare/platschef till Göteborg och Stockholm.


Renovering av avloppsledning som tar en tredjedel av staden

2018-06-18

Aarsleff är med och renoverar avloppsledningen som går under Inre Hamnen i Norrköping. Arbetet omfattar en avloppsledning som tar en tredjedel av staden.


Aarsleff tillsätter HR-chef

2018-04-23

Bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff satsar på engagerade medarbetare som ett led i bolagets tillväxtstrategi och rekryterar därför en HR-chef. Anna Glimdén tillträder den nyinrättade rollen och tar plats i ledningsgruppen.


Ny källarledning i Näsbypark

2018-01-10

Aarsleff Rörteknik fick förtroendet att installera en ny källarledning i Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm.


Renovering av radhusområdet Tenoren i Kälvesta

2017-12-31

Vi renoveringen av radhusområdet Tenoren i Kälvesta var det en vinst att renovera både dagvatten och avlopp samtidigt.


Ledningsförnyelse Domsjö fabriker

2017-12-22

Aarsleff Rörteknik har genomfört renovering av ledningar i samband med markras på bioraffinaderiet Domsjös Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik.


Installatör och Rörinspektör/Cutter-personal, Göteborg

2017-11-15

Vi söker 3 yrkesarbetare som kommer att utgår från vårt kontor i Göteborg.


CCTV/Cutter-personal, Stockholm

2017-11-14

Vi söker 2 st rörinspektörer/cutter förare som kommer utgå från Stockholmskontoret.