Snabb och ren rörmontering på Danderyds sjukhus

2018-06-11 Victaulic Europe

https://slussen.azureedge.net/image/16383/danderyd2.jpg

Korta deadlines, begränsat utrymme, höga krav på såväl renlighet som arbetsmiljö. Den som ska utföra moderna rörprojekt möter ständigt nya krav. Då Sandbäckens Rör fick uppdraget att bygga en ny energicentral vid Danderyds sjukhus valde man att tänka nytt.

Det är högt tempo när Sandbäckens Rör arbetar på två håll vid den nya akutmottagningen vid Danderyds sjukhus i Stockholm. I källaren går det mot färdigställande av en komplex rörmontering vid energicentralen med rörförbindelser för uppvärmning och kylning till avdelningarna. Isoleringen på anläggningen är snart på plats och en tryckprovning väntar.

På den sjätte våningen lägger personalen en sista hand vid rörledningen som kopplar energisystemen i källaren till de olika ventilationssystemen. Dessa ska även ha kyl- och värmebindningar. Det är ett omfattande projekt med sammanlagt 30 000 meter rör.
- Projektet har gått enligt plan. Allt fungerar som förväntat, säger Ralf Lundqvist, som leder arbetet för Sandbäckens. Ralf har som flest trettio man som arbetar på den nya akutmottagningen, det handlar om flera tusen timmar som man ska lägga ner på projektet.

Ett rörsystem som är enkelt att förstå
Som många andra rörföretag har Sandbäckens en tradition av att svetsa samman rörledningar till energicentraler och värmesystem. Denna gång valde man att använda Victaulics lösning med rillade rör och kopplingar.
- Uppdraget specificerades som svetsat eller rillat. Eftersom vi arbetar med ett fast pris på detta projekt är naturligtvis ekonomin av högsta vikt. Att ha ett bra arbetsflöde och förutsägbarhet är även det viktigt. Vi hade kontakt med den svenska representanten för Victaulic, som gick igenom hur vi skulle kunna lösa projektet. Lösningen verkade omedelbart intressant eftersom systemet är lättare att arbeta med och eftersom entreprenörerna och byggherrarna också var positiva till det. Victaulic levererar i tillägg till systemet även ett fullständigt paket med projektering och
support som gör jobbet så enkelt som möjligt för oss, säger Lundqvist.

Lundqvist har inte detaljerna gällande ekonomin, men är övertygad om att summan av tid och material under alla omständigheter inte blir dyrare än med ett svetsupplägg. De många fördelarna med det rillade systemet gör att installationen hamnar på plussidan överlag.
- Jag tror att vi säkert kommer att välja rillade rör även i framtiden, säger Lundqvist.

Snabbt och rent
Att det inte behövs svetskunskaper ger större flexibilitet och frihet under konstruktionen. Det går
extremt snabbt att bygga med rillade system jämfört med svets.

Med Victaulic är det lätt att göra beräkningar på projektet och det finns färre osäkerheter, eftersom svetsning ställer högre krav. Ytterligare krav på arbetsmiljö och varningar gällande temperaturer på byggarbetsplatsen slipper man också helt och hållet. När energiprojektet är så enkelt som möjligt ger det också mer frihet i förhållande till bemanningen genom hela projektet.
- Det kommer att bli en renare byggarbetsplats, säger Lundqvist.

https://slussen.azureedge.net/image/16383/danderyd1liten.png

Under svetsning blir insidan av rören nedsmutsade med sot och metallfragment. Systemen måste därför spolas och rengöras enligt speciella metoder. Metallrester kan orsaka korrosion. Med Victaulics system är allt redo att sättas i drift så fort det monterats.
- Med rillade rör arbetar vi organiserat och allt hålls rent. Victaulic har ritat allt på förhand och säkerställt att alla komponenter passar. En ny fördel med monteringen av rillad rör är att vi behöver mindre utrustning, en mutterdragare räcker för att montera allt, säger Magnus Danielson, som tillsammans med Thomas Juhlin har varit ansvarig för allt montagearbete.

Tydlighet
Varken Magnus eller Tomas har tidigare gjort liknande jobb med Victaulic-systemet, men de tycker att allt fungerat bra. Alla komponenter har en ID-tagg som refererar till en tydlig 3D-ritning som medföljer. De rördelar som kan kopplas samman i förväg skickas färdigkopplade, vilket Victaulic ansvarar för.
- 3D-ritningarna är lätta att förstå och allt levereras stegvis enligt tidsplanen, tillsammans med
3D-ritningen och en byggplan. Systemet ger en bra överblick, det kan inte bli enklare än så här.
Det är som att bygga med Lego, säger Magnus.

Även för den norska entreprenören Hent, är Victaulics rillade rör en ny bekantskap. Bara den tjänst där Victaulic förbereder detaljerade ritningar och ansvarar för att alla komponenter är på plats säkrar hela projektschemat.
Det här är första gången vi använder Victaulics rörsystem, men det är inte den sista. Inte minst att Victaulic delar upp leveranser i enlighet med tidsplanen och behov har varit väldigt fördelaktigt. Då slipper vi ha lagringsutrymmen på området och moderna projekt har alltid begränsat med utrymme. Mitt intryck av att ha samarbetet med Victaulic är att det fungerat väldigt bra. Att rörsystem inte kräver varma arbetare ger oss mindre bekymmer, allt blir mer
effektivt, säger Mikael Åman, handledare på Hent.


Ritas i 3D
Victaulic utför som en del av leveransen en kostnadsfri konvertering av konsulternas ritningar till 3D. Dessa ritningar skickas till både konsulter, entreprenörer och installatörer för kontroll av andra installationer, så att det blir en bra rumslösning och undviker kollisioner. På ritningarna verkar anläggningen som avsedd att byggas i verkligheten, med alla komponenter ritade i och med volymlistor och materialöversikt. Om så önskas går det att ta en rundtur i anläggningen med 3D-glasögon innan den byggs. När ritningarna är godkända tillverkas allting till färdiga,
kapade delar i rätt längder, rillade och redo att bli monterade.
- Med 3D-projektering, bidrar vi till att säkerställa en problemfri installation och framdrift för kunden, säger Zach Moline, som är Victaulics kontaktperson på Danderyd-projektet och som följer upp arbetet noggrant för att säkerställa att Sandbäckens få allt de behöver vad gäller stöd och instruktioner.

Vid Danderyd-projektet var cirka 70% av det faktiska monteringsarbetet redan gjort när komponenterna anlände till byggarbetsplatsen. Alla delar som är till för värme är färgade röda och de för kylning är blå.

Full frihet
Till skillnad från svetsade rörledningar är de rillade systemet från Victaulic hundra procent modifierbart om det finnas ett behov av justeringar i efterhand. Det är därför lätt att bygga vidare på systemet eller ersätta en komponent, såsom en pump eller värmeväxlare. Själva monteringen kan sedan att genomföras snabbt och enkelt utan behov av svetsarbete eller expertis.
- Att rörsystemet är 100% demonterbart är en investering inför framtida behov. Justeringar och arbetet blir mycket billigare än med andra lösningar. Alla komponenter och packningar har en kvalitet som garanterat varar genom systemets livstid, förklarar Moline. När systemet består av många kopplingar klarar det interna och externa tryck väldigt bra.

Vid sidan om alla installationer av VVS- och energisystem har Sandbäckens även uppdraget att installera rörsystem för transport av medicinska gaser.

Systemet levereras via Dahl i Sverige och omfattar all dokumentation och beskrivningar som krävs av myndigheterna vid slutförandet av arbetet. Byggandet av akuten på Danderyds sjukhus startade i mars 2015 och kommer att sträcka sig över sommaren 2019. Utbyggnaden är en del av en omfattande renovering av den svenska sjukvårdssystemet.


 Dela     Tillbaka  

Världens första rillade mekaniska rörsystem för mättad ånga

2018-06-07

Victaulic lanserar världens första rillade mekaniska rörsystem för mättad ånga.


Victaulic ställer ut på Nordbygg 2018

2018-04-06

Victaulic, världsledande tillverkare av mekaniska rörledningssystem, ställer ut på Nordbygg, 10 – 13 april i Stockholm, och kommer där demonstrera ett urval av sina produkter och lösningar.


Comfort Hotel Göteborg

2016-03-15

Göteborgs ledning beslöt 2005 att renovera Skeppsbrons varvsområde för att skapa en bättre anslutning mellan staden och vattnet. En del av projektet omfattar renoveringen av Comfort hotellet Göteborg på Skeppsbron.