BioZone InDuct - effektiv luftrening i kanaler

2021-10-14 BioZone Scandinavia AB

BioZone InDuct renar ventilationskanaler med UV-ljus och plasma. InDuct reducerar effektivt dåliga lukter, bakterier, virus och kemikalier i ventilationssystem. Enkel installation och endast ett underhåll per år. Vi söker sälj/installationspartner.

BioZone InDuct använder högenergi UV-ljus för att stoppa bakterier, virus och mikrobiell tillväxt i
ventilationskanaler.

• Stoppar effektivt spridning av lukter i ventilationssystem
• Stoppar mikrobiell tillväxt i kanalerna för optimalt luftflöde
• Ger inget tryckfall i kanaler
• Stoppar dålig lukt från t ex livsmedelsproduktion att spridas utomhus

Luftflöde och lufthastighet
Vid beräkning av vilken InDuct-enhet som ska installeras behöver vi veta dimension på kanalen, luftflöde och lufthastighet. För att alla lukter och föroreningar ska elimineras ska lufthastigheten vara 2- 3m/s. Vid högre hastigheter placerar vi fler InDuct med ca: 80 cm mellanrum. Ju högre flöde desto kratfigare InDuct.

Enhet Lampa Instick i kanal
InDuct-20 10-08025 20,3 cm
InDuct-40 10-08100/ 300 20,3 cm
InDuct-60 10-11100/ 314 27,9 cm
InDuct-80 10-15100/ 315 38,1 cm


 Dela     Tillbaka  

Mögel, bakterier och virus! Går att få bort

2021-08-30

Att det finns en koppling mellan astma/allergi och exponeringen av fukt och mögel/mögellukter är belagt i flera studier. i en publicerad BAMSE-studie visades en ökad risk för astma hos barn som utsattes för dessa exponering.


  Ventilation

BioZone's luftrenare testat effektiva mot Covid19

2021-08-23

En virusfri och ren inomhusluft blir viktig när vi nu börjar återgå till arbetsplatsen. Att se luftreningen i ett totalkoncept för en säker arbetsmiljö skapar trygghet för medarbetare. Biozone's produkter dödar virus och bakterier.


  Ventilation

Hygieniska toaletter utan dålig lukt - kemikaliefritt!

2021-02-04

Offentliga toaletter har ofta mycket mer att önska i renlighet, men ibland är man ju så illa tvungen att använda den ändå, hur ofräsch den än må vara.


  Allmän

Skydda ventilationstekniker från smitta vid filterbyten

2021-01-18

Coronavirus har hittats i ventilationssystemet på Akademiska sjukhuset i Uppsala – långt ifrån sjukhussalarna. Upptäckterna presenteras i en studie som publicerades i veckan.


  Ventilation Brand & säkerhet

BioZone löser inomhusmiljöproblem utan kemikalier globalt!

2021-01-04

BioZone's produkter är testade mot Covid19 och visat sig mycket effektivt. För ventilation, kontorsmiljö, butiker, hotell, offentliga toaletter mm.


  Allmän

BioZones luftrenare testat effektiva mot Covid19

2020-12-17

BioZones teknik för luftrening med UV-ljus och plasma har testats effektivt mot Covid19. Vi har produkter för kontor, ventilation, hem mm. 


  Ventilation Sanitet (Fastighets VA)

BioZone förbättrar innemiljön på äldreboenden

2016-02-24

BioZone reducerar effektivt cigarettrök hos rökande brukare, tar bort urinlukt och minskar smittspridningen på äldreboenden. Snabbt bättre innemiljö för brukare, personal och besökare.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

BioZone skriver avtal med HSB riks

2015-12-03

Efter att i många år löst problem, i inomhusmiljö, hos HSB:s bostadsrättsföreningar i avfallsrum, cigarettrök, trapphus, ventilation, källare, vindar mm har BioZone Scandinavia AB nu skrivit avtal med HSB riks.


  Ventilation Referensprojekt

BioZone tar aktivt och kontinuerligt bort luftföroreningar

2015-11-22

10 år i branschen med marknadsledande teknik för bra inomhusmiljö. Våra produkter används av de största fastighetsbolagen för att lösa hygien- och inomhusmiljöproblem i olika utrymmen.


  Ventilation