Mikroplast i dricksvatten

2021-02-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kran.jpg

Svenskt Vatten publicerar rapporten "Mikroplast i vatten". 

Sammanfattning: Mikroplast i dricksvatten från Vombverket i Skåne har analyserats när det gäller antal partiklar, massa och polymertyp. Resultaten tyder inte på någon nämnvärd belastning av polyeten från två långa ledningar av olika ålder. Innehållet av mikroplast verkar vara 500 till 5 000 gånger lägre i det undersökta vattnet än i förpackat dricksvatten.

Ta del av rapporten!

Källa: Svenskt Vatten


 Dela     Tillbaka  

VS- och ventilationsentreprenörerna med flest projekt 2020

2021-02-19

Med statistik från vår projektdatabas presenterar Byggfakta topplistor som visar vilka ventilationsentreprenörer och rörinstallatörer som var mest anlitade på projektmarknaden under 2020.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Uppföljning av solcellsanläggningar

2021-02-19

Två tredjedelar av projektet Solmätt är nu klara. Projektet behandlar fastighetsägares utmaningar gällande uppföljning av solcellsanläggningar.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Framtidens solcellssystem kombinerar odling och elproduktion

2021-02-18

I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ungefär 51 550 lägenheter påbörjades under 2020

2021-02-18

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 51 550 lägenheter under 2020. Det är 6 procent fler lägenheter jämfört med 2019 då 48 581 lägenheter började byggas. Det visar de senaste siffrorna från SCB.


  Allmän Utbildning & FoU

Miljöpåverkan från byggsektorn ökar

2021-02-17

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sektorn står för 5-35% av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer.


  Allmän Utbildning & FoU

Stora investeringsbehov i vatten och avlopp

2021-02-17

Pengar, folk och organisation behövs för att klara vatten och avlopp enligt en rapport från Svenskt Vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

2021-02-15

Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning under åren 2021–2022. Ansökningsperioden stänger den 15 mars 2021 kl. 12.00. Ett beviljat beslut om bidrag kommer att gälla från och med 1 januari 2021.


  Allmän Energieffektivisering

Klimatkris och pandemi i panel om ventilation

2021-02-11

En kvalitativ och energieffektiv ventilation som skapar ett bra inneklimat och motverkar den globala uppvärmningen. Det var temat för webbinariet Pandemi och klimatkris - hur kan satsningar på ventilation bidra med lösningar?


  Ventilation

Dags att föreslå din vinnare!

2021-02-10

Vilket företag/organisation ska ta hem 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset vid prisutdelningen den 20 maj? Missa inte att lämna ditt förslag.


  Ventilation Värme Kyla

×