Vi bjuder på Arsenikanalysen

2024-02-08 Vatteninfo Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48187/Omtanke.pngVi som jobbar med vatten hela dagarna är bekymrade över vad som händer dem som bor runt om de utpekade platserna för olagliga tippar.
-  Jag har funderat mycket på det de senaste dagarna säger Jessica Kyller, provtagningsansvarig på Vatteninfo. 

Runt om i Norrtälje har det uppdagats en stor miljöskandal i form av olagliga avfallshögar med osorterade (förmodligen förorenade) massor som företaget Think Pink har lämnat efter sig före sin konkurs. 

Ärendet har nu sin gång hos polisen och Norrtälje tidning har skrivit mycket om det. Idag var rubiken: "Statsgeologens råd: Testa ert vatten efter Think Pink-skandalen"

Personalen på Vatteninfo har haft diskussioner om relationen mellan markföroreningarna och effekterna på vattnet redan från början.

Vi är väldigt bekymrade över vilka konsekvenser de kan ha på både sjöar och vattendrag men även på alla dem som har enskilda brunnar runt om i vår kommun.

Men Think Pink-skandalen med förorenade massor är större än så. De olagliga deponierna hamnade inte bara i Norrtälje utan många kommuner runt om i landet drabbades också. Och därmed många vattendrag och brunnar. 

Vatteninfo vill hjälpa till. Förutom att ta emot frågor från de som bekymrar sig för sitt vatten och försöker utröna hur man kan skiydda sig mot eventuella risker, vill vi uppmuntra till att ta reda på verkligheten genom att ta prover på sitt vatten. 

- Vi tar emot vattenprover lokalt  från privatpersoner som vill analysera sitt brunnsvatten och vi använder oss av ett ackediterat laboratorium om har ett standard paket med analyser enligt rekommendationer från Livsmedelsverket. - När jag tittade på analyslistan insåg jag att den inte innehåller arsenik, som är ett av de toxiska ämnen som kan finnas i tippen. sa Amelia Morey Strömberg , VD och vattenrådgivare.

Vi bestämde oss för att komplettera analyspaketen utan att ta betalt för det tillkommande ämnet, eftersom det handlar om människors hälsa.

- Vi vill att folk ska ha lika mycket kontroll och kunskap om det vattnet de dricker som de har om den maten de äter. Vatten är ett livsmedel och vår kropp består av ca 70 % vatten, och där vill vi inte ha toxiska ämnen, avslutar Amelia Morey Strömberg.

 

 


 Dela     Tillbaka  

Resultat av quiz i Sundsvall och Sollefteå!

2024-03-25

Vi testade hur lång tid det tog för toapapper, hushållspapper och våtservetter att lösa sig i vatten under tre olika mässdagar i Sundsvall och Sollefteå. Resultaten var minst sagt intressanta.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Världsvattendagen 2024. Vatten för fred

2024-03-22

I år som alla andra år firas världsvattendagen den 22 mars. 2024 års fokus är vattnets roll både i konflikter och i lösningen på konflikter, dvs vattnets roll som möjliggörare till fred.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Svar på tävlingen i VAK

2024-03-15

Det är så viktigt med vad man spolar i toaletten, och enligt en studie från Svenskt vatten "fulspolar" vi olika saker i toaletten. En del är på grund av ren okunskap. Det kan stå på våtservetter att de är "nedbrytbara" men de löser sig INTE i vatten.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Nya medarbetare på Vatteninfo

2023-06-07

Vatteninfo har förstärkt med två nya medarbetare. Jonas Von Doorn som är va-projektör och Jessica Kyller som är nybakad akvaponiingenjör.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Vatteninfo behövs i hela landet!

2023-04-03

Vårt företag växer i alla delar av Sverige och vi vill därför utveckla oss i den riktningen. Det finns 1,5 miljoner människor i hela Sverige som inte har tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Därtill kommer alla sommarstugor.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Världsvattendagen 2023 - Var en del av lösningen!

2023-03-22

Idag firar vi världsvattendagen som instiftades av FN för att vi ska fokusera på det viktigaste livsmedlet, transportmedel och omformningsmedlet: vatten. I år är temat påskynda omställningen till en hållbar vattenanvändning, var en del av lösning!


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Gott nytt år 2023!

2022-12-28

Vi på Vatteninfo önskar er ett gott nytt år! Vi har många fina nyheter att dela med oss och planer för 2023 i samklang med vår vision att sprida kunskap om vatten för att skydda våra vattenresurser och förbättra förutsättningarna för friska hav.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Nytt projekt från Luleå tekniska universitet om små avlopp

2022-11-30

Hej! Vi efterlyser avloppsleverantörer, entreprenörer och andra intresserade som vill hjälpa till att utveckla vägledningen för tillstånd och tillsyn av småavlopp. Allt för ett projekt som drivs av LTU.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Dricksvattenseminariet publicerat på SIWI:s hemsida

2022-11-10

Öppet seminarium om enskilt vatten: Utmaningar och möjligheter med egen brunn Seminariet och en sammanfattning är nu publicerade på Stockholm International Water Institute. Seminarier och leverantörer av innovativ teknik var på plats.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU