KSB SuPremE®-motorer IE5-klassade

2017-04-06 KSB Sverige AB

KSB SuPremE®-motorer IE5-klassade


Sedan januari 2017 uppfyller KSB:s synkrona reluktansmotor KSB SuPremE® IE5-klassificeringen.Därmed uppfyller motorn den högsta energieffektivitetsklassificeringen IE5 (IEC/TS 60034-30-2) för elmotorer med variabelt varvtal och har upp till 20 procent mindre förlust än IE4-motorer.

Till skillnad från konventionella synkronmotorer innehåller KSB SuPremE®-motorn inte några magnetiska material såsom sällsynta jordartsmetaller, vilka klassas som kritiska ämnen och vars utvinning i ursprungsländerna utgör en stor miljöbelastning.

KSB SuPremE®-motorer med ett varvtal på 3 000 varv per minut (2 pol) i effektivitetsklass IE5 kan fås med en effekt på upp till 18,5 kW. Utförandena med ett varvtal på 1 500 varv per minut (4 pol) uppfyller till största delen kraven i effektivitetsklass IE5 upp till effekten 15 kW. Fram till slutet av 2017 ställs alla storlekar i effektområdet 0,55 kW till 45 kW om till IE5-klassificeringen.

KSB SuPremE®-motorn, som presenterades redan på Hannover-mässan 2009, har ingen kortslutningsbur. Dess rotorblad är särskilt utformade för att leda magnetfältlinjerna.

Med dessa synkrona reluktansmotorer finns en teknologi som uppfyller även framtida krav på effektiva elmotorer.

För att utnyttja KSB SuPremE®-motorns effektivitet på bästa sätt är det viktigt att även pumpens hydraulsystem är optimerat och att varvtalet anpassas till det faktiska behovet.

Foto: KSB SuPremE®-motorn från pump- och ventiltillverkaren KSB uppfyller sedan januari 2017 IE5-klassificeringen. © KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, Tyskland.


Hemsida
 Dela     Tillbaka  

Pumphjul med förbättrat NPSH

2018-10-30

För flerstegshögtryckspumparna i serien Movitec har KSB utvecklat ett speciellt pumphjul, som avsevärt förbättrar pumparnas sugförmåga (NPSH-värde).


Sewatec-pumpserien växer

2018-05-15

För att möta den globala ökningen av mycket stora avloppsvattenprojekt har KSB markant breddat sitt sortiment av stora, torruppställda avloppspumpar. KSB har utökat sin Sewatec-serie med ytterligare 15 pumpstorlekar.


Ny underhållshjälp för avloppspumpar

2018-04-17

På årets IFAT-mässa presenterar KSB en ny underhållshjälp, Sewa Slide, för avloppspumpar.


Nytt system kopplar upp befintliga pumpar mot IoT

2018-04-13

På årets ACHEMA-mässa presenterar KSB ett nytt system för pumpövervakning som heter ”KSB Guard”.


Mekanisk tätning för stora dricksvattenpumpar

2018-03-08

På årets IFAT-mässa kommer KSB Group presentera sina mekaniska tätningar som nu består av fler än 30 typserier.


Motor med inbyggd frekvensomformare

2018-01-11

När 2017 gick mot sitt slut hade KSB färdigställt en prototyp av en extremt kompakt, högeffektiv motor med inbyggd frekvensomformare.


Ny förenklat IE5-drivsystem minskar antalet pumpvarianter

2017-04-27

På årets Hannovermässa (24-28 april) presenterar pumptillverkaren KSB en ny smart lösning för pumpar med fast varvtal. Med den nya MyFlow Drive, som följer Industri 4.0, kan det fasta varvtalet ställas in efter egna behov.


Ny dränkbar 4-tums borrhålspump av rostfritt stål

2017-04-27

I början av april 2017 introducerade KSB AG en ny serie dränkbara pumpar på marknaden. Serien UPAchrom 100 är konstruerad för vattenförsörjning, bevattning och mindre system för grundvattensänkning.


KSB MÖRCK AB blir KSB Sverige AB

2017-04-21

Efter ett nästan 30 år långt framgångsrikt joint venture mellan KSB AG och C.A Mörck AB har KSB AG tagit över hela ägarskapet. KSB AG är därmed 100% ägare till det svenska sälj- och serviceföretaget och KSB MÖRCK AB blir till KSB Sverige AB.