Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14 Slussen Building Services

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning. Webbportalen klimatanpassning.se, som är ett samarbete mellan Boverket och en rad myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Alla berörs av att klimatet förändras. Längre värmeböljor, fler översvämningar och en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel är några exempel. Att arbeta med klimatanpassning innebär bland annat att minska riskerna som följer med ett varmare klimat.

Arbetet kan bland annat gälla åtgärder och insatser till stöd för klimatanpassning i den fysiska planeringen och Boverket tar kontinuerligt fram rapporter, tillsynsvägledning och planeringsunderlag. Några exempel på rapporter från Boverket är:

  • fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter
  • dricksvattenförsörjning i fysisk planering
  • tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker
  • planeringsunderlag för fysisk planering avseende klimatfrågor.  

På webbportalen klimatanpassning.se finns mängder av information samlat om hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle, hur man kan jobba för att klimatanpassa, inspirerande exempel, utbildningsmaterial och mycket mer. Portalen vänder sig till den som allmänt vill veta mer och till den som arbetar med klimatanpassning. Under de senaste åren har det blivit fler och fler som besöker klimatanpassning.se.

Mer innehåll i den uppdaterade webbportalen

Nu lanseras klimatanpassning.se med nytt utseende och med ännu mer innehåll. Framförallt kan portalen nu bättre hjälpa till med kunskap, råd och vägledning. Den ger en snabbare överblick av innehållet och gör det enklare för besökaren att hitta rätt.

Klimatanpassning.se är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Portalen har funnits i cirka tio år och byggts ut succesivt. Antalet samverkande myndigheter har också ökat kontinuerligt under åren. Det här är en del av innehållet:

  • Under ”Klimatanpassa” hittar du som arbetar med klimatanpassning vägledningar.
  • ”Hur klimatet förändras” och ”Hur samhället påverkas” beskriver hur klimatförändringen påverkar olika områden.
  • ”Vem gör vad” förklarar hur ansvaret för arbetet ser ut idag och presenterar nätverk och forskning.
  • ”Exempel” är en idébank med praktiska åtgärder för att klimatanpassa.

Webbportalen innehåller kontaktuppgifter till alla myndigheter samt nyheter och aktuella händelser kring klimatanpassning.

Till portalen klimatanpassning!


 Dela     Tillbaka  

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×