Miljöfokus och kvalitetstänkande lönar sig

2019-05-16 SkorstensFolket Sverige AB, SFSAB – FuranFlex – VentilFlex

För 10 år sedan förekom knappt relining av ventilationskanaler. Idag är det en dominerande metod för att uppnå täta ventilationskanaler som förbättrar inomhusluften och sänker energikostnaderna. VentilFlex® och FuranFlex® har en stor del av marknaden inom relining och efterfrågan fortsätter att öka.

Produktprestanda och miljöarbete i världsklass

– En viktig anledning till framgången med VentilFlex® och FuranFlex® är att vi från första stund varit minutiösa när det gäller produktprestanda och miljöarbete. Vi erbjuder produkter som är hållbara i längden. Därför är det en självklarhet med generösa garantivillkor och att produkterna uppfyller höga krav från de viktigaste kvalitets- och miljöinstanserna. Det är stora konkurrensfördelar både för oss och våra kunder, säger Jörgen Tellestam, VD på SFSAB SkorstensFolket Sverige AB.

Se filmen som förklarar hur relining av ventilationskanaler med VentilFlex® och FuranFlex® går till!

Vill du veta mer? Besök www.furanflex.se och fyll i vårt kontaktformulär för en offertförfrågan.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: [email protected]
www.furanflex.se

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex®, två insatsrör av komposit som ger fullständigt täta ventilations- och imkanaler. Våra lokalkontor finns på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontoret ligger i Göteborg.

VentilFlex® och FuranFlex® är typgodkända av Kiwa Sverige och bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex® och FuranFlex® registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Dessutom rekommenderas VentilFlex® och FuranFlex® av Byggvarubedömningen. SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.


 Dela     Tillbaka  

Underkänd OVK eller höga energikostnader?

2019-03-02

Ny film som förklarar hur ventilationskanaler kan göras fullständigt täta.


  Ventilation Energieffektivisering

Så kan luktproblem åtgärdas

2018-12-14

Tät ventilation är ett måste för att minimera luktspridning mellan lägenheter.


  Ventilation Energieffektivisering

Vad har Kaknästornet, Stadshuset och Harpsund gemensamt?

2018-11-21

Alla är välkända byggnader som andas kultur och historia. Och alla har ventilation som tätats med VentilFlex® och FuranFlex®.


  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Åke Martinsson förstärker SkorstensFolket Sverige AB

2018-09-03

Åke Martinsson lämnar REC Indovent efter 19 år som produktchef och får en nyckelroll inom försäljning hos SFSAB SkorstensFolket Sverige AB. Han tillträder sin nya tjänst den 3 september 2018.


  Ventilation Energieffektivisering Arbetsmarknad

Sänkt energiförbrukning

2018-06-08

Uppgradering av ventilationen är det som bostadsbolagen främst tänker på när de ska minska sin energianvändning.


  Ventilation Energieffektivisering

Lär dig mer om Relining på Nordbygg

2018-04-04

Hur mycket energi sparar man på att täta ventilationskanalerna? Och hur snabbt betalar sig relining? Träffa SkorstensFolket Sverige AB på Nordbygg, 10-13 april på Stockholmsmässan i Älvsjö, så får du svaren!


  Ventilation Energieffektivisering Nordbygg

Ny smart ventilation och minskad energianvändning med 60%

2018-02-06

Valla Torg i Stockholm ingår i EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Energianvändningen ska minska med 60 %. Ventilationen är en viktig del och de murade kanalerna har tätats med VentilFlex®.


  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

”Relining av ventilationskanaler kommer växa kraftigt”

2017-10-10

Thomas Swahn har lång erfarenhet av relining. Han arbetar för SkorstensFolket sedan 1 oktober 2017 och förutspår att kanaltätning är ett område som kommer växa kraftigt.


  Ventilation Platsannonser Energieffektivisering

Relining eller nyinstallation av ventilationskanaler

2017-04-20

Utifrån ett konkret exempel har vi jämfört kostnader, slutresultat och ingrepp i de boendes vardag för nyinstallation och relining av ventilationskanaler.


  Ventilation Referensprojekt