Fabrikant Installatör/ Entreprenör

SkorstensFolket Sverige AB, SFSAB – FuranFlex – VentilFlex

Telefon: 031-91 28 00
Adress: Besöksadress: Ringögatan 6, 417 07 Göteborg
Postadress: Box 8826, 402 71 Göteborg
Org. nr.   556657-2276
Arbetsområde:  

FuranFlex® och VentilFlex® ger friskare inneklimat i en mer energismart fastighet. Kanaltätningen blir kostnadseffektiv för fastighetsägaren och maximalt smidig för den boende. Arbetet börjar på morgonen och är klart innan den boende kommer hem.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB består av skorstens- och ventilationsentreprenörer i samverkan. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi har lokalkontor på mer än 40 orter i Sverige.

Vi förser den svenska marknaden med kompositrören FuranFlex® och VentilFlex®. Produkterna används vid relining av ventilationskanaler och imkanaler. De är uppbyggda av ett specialutvecklat kompositmaterial. De är typgodkända av Kiwa Sverige samt rekommenderas av Byggvarubedömningen. FuranFlex® och VentilFlex® är även bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. FuranFlex® och VentilFlex® finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB lämnar alltid 25 års materialgaranti på FuranFlex® och VentilFlex®.

Vi samarbetar med några av Sveriges ledande ventföretag och våra insatsrör finns i en lång rad fastigheter.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är en stabil samarbetspartner som driver utvecklingen framåt. Vi har tagit fram en ny branschstandard, Behörig SkorstensEntreprenör®, som ökar tryggheten för beställaren. Behörig SkorstensEntreprenör® är ett viktigt steg i SkorstensFolkets kvalitetsarbete. Den visar att arbetet är noggrant utfört och dokumenterat av en behörig installatör.

Vår webbplats om FuranFlex och VentilFlex