Sänkt energiförbrukning

2018-06-08 SkorstensFolket Sverige AB, SFSAB – FuranFlex – VentilFlex

https://slussen.azureedge.net/image/48485/SkorstensFolket_EEF.jpg

Uppgradering av ventilationen är det som bostadsbolagen främst tänker på när de ska minska sin energianvändning. Det visar en undersökning som Industrifakta genomförde i höstas. Frågorna riktades till större privata och offentliga bostadsbolag och branschorganisationen Svensk Ventilation har refererat till undersökningen i sitt nyhetsbrev Kanalen.

EEF – Energieffektiviseringsföretagen

Vi på SFSAB SkorstensFolket Sverige AB känner igen detta: många bostadsbolag väljer att uppgradera ventilationen för att spara energi. Energieffektivisering är den kanske allra viktigaste anledningen till att våra kompositrör VentilFlex® och FuranFlex® blivit ett givet val för många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

– Som ett led i vårt energieffektiviseringsarbete är SkorstensFolket Sverige AB nu också medlem i EEF, Energieffektiviseringsföretagen. Energieffektivisering är en fråga vi prioriterar extra. VentilFlex® och FuranFlex® ska vara det smartaste valet, både ur ett kostnads- och miljöperspektiv, säger Jörgen Tellestam, VD för SkorstensFolket Sverige AB.

Vill öka energieffektiviseringen i Sverige

EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag, däribland SkorstensFolket Sverige AB. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå medlemsföretagen med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning.

EEF är medlemmar i Sweden Green Building Council, 100% förnybart och eceee. EEF innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda.

Kontakta oss för mer information!

Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: [email protected]


 Dela     Tillbaka  

Miljöfokus och kvalitetstänkande lönar sig

2019-05-16

Efterfrågan på relining av ventilationskanaler med VentilFlex® och FuranFlex® fortsätter att öka. Minutiöst arbete med miljö och kvalitet är viktiga anledningar till framgången.


Underkänd OVK eller höga energikostnader?

2019-03-02

Ny film som förklarar hur ventilationskanaler kan göras fullständigt täta.


Så kan luktproblem åtgärdas

2018-12-14

Tät ventilation är ett måste för att minimera luktspridning mellan lägenheter.


Vad har Kaknästornet, Stadshuset och Harpsund gemensamt?

2018-11-21

Alla är välkända byggnader som andas kultur och historia. Och alla har ventilation som tätats med VentilFlex® och FuranFlex®.


Åke Martinsson förstärker SkorstensFolket Sverige AB

2018-09-03

Åke Martinsson lämnar REC Indovent efter 19 år som produktchef och får en nyckelroll inom försäljning hos SFSAB SkorstensFolket Sverige AB. Han tillträder sin nya tjänst den 3 september 2018.


Lär dig mer om Relining på Nordbygg

2018-04-04

Hur mycket energi sparar man på att täta ventilationskanalerna? Och hur snabbt betalar sig relining? Träffa SkorstensFolket Sverige AB på Nordbygg, 10-13 april på Stockholmsmässan i Älvsjö, så får du svaren!


Ny smart ventilation och minskad energianvändning med 60%

2018-02-06

Valla Torg i Stockholm ingår i EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Energianvändningen ska minska med 60 %. Ventilationen är en viktig del och de murade kanalerna har tätats med VentilFlex®.


”Relining av ventilationskanaler kommer växa kraftigt”

2017-10-10

Thomas Swahn har lång erfarenhet av relining. Han arbetar för SkorstensFolket sedan 1 oktober 2017 och förutspår att kanaltätning är ett område som kommer växa kraftigt.


Relining eller nyinstallation av ventilationskanaler

2017-04-20

Utifrån ett konkret exempel har vi jämfört kostnader, slutresultat och ingrepp i de boendes vardag för nyinstallation och relining av ventilationskanaler.