14-15/9 Fastighetsmässan Syd, vi pratar energi- & underhållsmål

2022-09-09

Energieffektivisering med samtidig optimering i värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Underhåll fastigheter med oss! Uppnå miljöcirkulärt lägre driftskostnader! Rena rörsystem sparar pengar


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Minska vattenslöseriet med smart underhåll & energieffektivisering

2022-08-15

i kall- & varmvatten går det att minska vatten-slöseriet. Få bort avlagringar biofilm & korrosion i tappkallvatten-, varmvatten- & VVC-system vilket också minskar risken för legionella. Bättre driftnetto & lägre drift-, underhålls- & energikostnader.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ojämn kyla/värme - effektivisera bort avlagringar & korrosionsrester

2022-08-03

Rena rörsystem sparar energi i fastigheten! Miljöcirkulärt underhåll ger bättre driftnetto, optimerande drifts-, underhålls-, energi- & CO2-belastning! Effektivisera bort avlagringar & korrosion i värme-, ventilations-, & kylsystem. Smart underhåll!


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Ojämn kyla/värme - lyft bort avlagringar & korrosionsrester

2022-06-17

Rena rörsystem sparar pengar i fastigheten! Miljöcirkulärt ekonomiskt underhåll ger bättre driftnetto, optimerande drifts-, underhålls-, energi- & CO2-belastning! Få bort avlagringar & korrosion i värme-, ventilations-, & kylsystem. Smart underhåll!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

31/5-3/6 Underhållsmässan Göteborg Energieffektivisering

2022-05-23

Rena rörsystem sparar pengar i industrin! Miljöcirkulärt ekonomiskt underhåll ger bättre driftnetto lägre drifts-, underhålls-, energikostnader & CO2-belastning! Få bort avlagringar & korrosion i värme-, ventilations-, & kylsystem. Smart underhåll!


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

24/5 träffar vi Framtiden förvaltare, vi visar energi- & underhållsmål

2022-05-16

Långsiktigt låga kostnader är förvaltarens målsättning! Uppnå miljöcirkulärt underhåll! Optimering energieffektivisering värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Rena rörsystem sparar pengar!


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

12/5 träffar ni oss på Styrelsemässan i Malmö Hotel Quality View

2022-05-09

Ojämn värme? Förebyggande underhåll får bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & i värme- & kylsystem. Med smart underhåll blir det enkelt att uppnå bättre driftnetto lägre drifts- underhålls- & energikostnader. Klart bättre vatten!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Effektivisera mera 11/5-Jönköping 12/5-Solna 16/5-Göteborg 16/5-Örebro

2022-05-06

SÅ SPARAR RENA RÖRSYSTEM! Miljöcirkulärt underhåll uppnår bättre driftnetto lägre CO2-belastning! Få bort fasta avlagringarna & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- värme- & kylsystem ger optimering av drift, underhåll & energi KLART BÄTTRE VATTEN!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Träffa oss 31/5-3/6 på Underhållsmässan Göteborg Energieffektivisering

2022-05-02

Rena rörsystem sparar pengar i industrin! Miljöcirkulärt ekonomiskt underhåll ger bättre driftnetto lägre drifts-, underhålls-, energikostnader & CO2-belastning! Få bort avlagringar & korrosion i värme-, ventilations-, & kylsystem. Smart underhåll!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Spara med oss 26-29 april på Nordbygg VVS Cirkulärekonomiskt Underhåll

2022-04-22

Kom känn & kläm monter AG:05 Bauers nya styrenhet för Pipejet. Miljöcirkulärt underhåll! Optimering energieffektivisering värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Rena rörsystem sparar pengar!


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU Nordbygg