Så kunde Trelleborgs kommun sänka CO2-utsläppen med 91 %

2023-04-19 Aarsleff Pipe Technologies

https://slussen.azureedge.net/image/2294/aarsleff_6.jpg

Tack vare schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder kunde Trelleborgs kommun reducera koldioxidutsläppen med hela 755 ton, jämfört med om de hade schaktat. Ett viktigt led i kommunens lokala miljö- och hållbarhetsarbete för att begränsa klimatpåverkan. Läs mer om miljönyttan för Trelleborgs kommun i den här intervjun med miljöingenjör Josefin Methi Sundell och enhetschefen för distribution, Roger Andersson.

Varför valde ni schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder?
– Schaktfritt minskar skador på infrastrukturen och störningar för omgivningen jämfört med traditionella ledningsbyten, som kräver både schaktning och återställning. Tiden för gatuavstängning eller omledning av trafik begränsas och vi får med fler sträckor i vårt ledningsförnyelseprogram. Dessutom ser vi vinster i mindre CO2-utsläpp från projekten, vilket visar att vi väljer rätt metod.

Hur kommunicerar ni hållbarhetsresultatet inom kommunen?
– Klimatkalkylen för projektet kommer användas vid redovisning av vårt miljö- och klimatarbete. Det planeras att lyftas fram i hållbarhetsrapporten som tas fram för hela kommunen och vi kommer även använda resultaten i den årliga miljörapporten för spillvattenförande ledningsnät. I Svenskt Vattens statistikinsamling, VASS – Hållbarhetsindex, anges också vilka klimatkalkyler som utförs för verksamheten.

Vilken nytta skapar det för Trelleborgs kommun?
– Vi jobbar aktivt med att minska tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet. Ett övergripande mål är en förnyelsetakt för hela det kommunala va-ledningsnätet på minst en procent varje år. Det skulle vara svårt att nå med endast traditionella metoder. Kommunen har lokala miljö- och hållbarhetsmål för att begränsa klimatpåverkan. Bland annat att utsläppen av växthusgaser i Trelleborgs kommun, främst genom nya tekniska lösningar, fortsatt ska minska kontinuerligt för att 2045 vara noll.

Det hållbara schaktfria valet – minskade kostnader och reducerade koldioxidutsläpp

  • Tillsammans med Trelleborgs kommun renoverade vi cirka fyra kilometer långa avloppsledningar på bara två veckor.
  • Genom att välja schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder har Trelleborgs kommun gjort stora koldioxidutsläppsbesparingar.
  • Beräkningar visar att koldioxidutsläppen reducerades med 91 procent, eller 755 ton CO2, jämfört med om kommunen hade schaktat.

Choose sustainability. And a partner.

Läs mer om Aarsleffs CO2-kalkylator HÄR!


Vill du veta mer? Boka rådgivning!
Emil Lundmark
Marknadschef
+46 709-413 447
[email protected]


 Dela     Tillbaka  

Sex kilometer förnyade ledningar i Vetlanda och Sävsjö

2024-06-27

Nyligen genomförde vi på Aarsleff Pipe Technologies tillsammans med Njudung Energi flera omfattande projekt i Vetlanda och Sävsjö. Med hjälp av flexibla foder kunde vi bilda nya ledningar i de gamla utan att gräva.


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Aarsleff utsett till Karriärföretag 2024

2023-11-23

”Aarsleff har utsetts till Karriärföretag för att man erbjuder fina möjligheter att skapa ett meningsfullt arbete och karriär, inte bara en anställning...."


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Aarsleff söker installatörer

2023-11-17

Vi på Aarsleff söker installatörer för arbete med ledningsförnyelse i mark.


Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Ny vd ska ta Aarsleff Pipe Technologies mot nya mål

2023-11-01

Aarsleff Pipe Technologies har fått ny vd. Tidigare vice vd Victor Julin intar vd-posten och nu stundar ökade investeringar i både organisationen och affärserbjudandet för att ta bolaget in i framtiden.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Aarsleff söker flera nya medarbetare

2023-10-31

Till vårt anbud- och kalkylteam söker vi nu ytterligare en entreprenadingenjör. Vi söker även installatörer.


Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Aarsleff söker en ny kollega till projektavdelningen

2023-10-18

Vill du bli en del av oss? Aarsleff Pipe Technologies AB söker nu en Entreprenadingenjör/Kalkylingenjör till kontoret i Kungsängen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Sänk koldioxidutsläppen med schaktfri renovering

2023-10-10

Schaktfri ledningsförnyelse sparar tid och kostnader jämfört med traditionell schakt. Men visste du att det även är möjligt att göra stora koldioxidutsläppsbesparingar genom att välja schaktfritt och flexibla foder?


Vatten & avlopp (yttre VA)

Guide för schaktfri brunnsrenovering

2023-08-29

Aarsleff har arbetat fram en guide för schaktfri brunnsrenovering för att återskapa funktion utan att gräva.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Film: Schaktfri ledningsförnyelse i Stockholm

2023-06-30

Under våren 2023 genomförde Aarsleff ett av de största ledningsförnyelseprojekten i Sverige. En gammal huvudavloppsledning i hjärtat av Södermalm i Stockholm behövde förnyas. Klicka vidare och se filmen!


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Aarsleff renoverar ledning på Södermalm i Stockholm

2023-05-08

I fredags hade vi visning på ett större projekt som pågår just nu på Södermalm i centrala Stockholm. Vi renoverar en ca 700 m lång kombinerad ledning i dim 1200 mm.


Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt