BAGA hos Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet

2020-09-16 Kingspan BAGA AB

https://slussen.azureedge.net/image/13391/bagathn.jpg
Jätteberget Öresjö valde en avloppsanläggning från BAGA.

När Öresjöområdet inte fick en kommunal avloppslösning aktualiserades de gamla kartläggningarna som miljöförvaltningen tidigare gjort. Här framgick att ett stort antal fastigheter saknade avloppslösningar som levde upp till de miljökrav som finns idag. Då inledde sommarstugeområdet Jätteberget Öresjö arbetet med att anskaffa en anläggning för spillvatten. Valet föll på BAGA Water Technology.

Tidigare hade de flesta fastigheterna inom området, beläget i Trollhättans kommun, slutna tankar och två- eller trekammarbrunnar. Vissa sommarstugor hade bara vatten utomhus och berördes inte av miljökraven men gick ändå med på att förbereda sig inför framtiden.

https://slussen.azureedge.net/image/13391/bagafrank.jpg
 Håkan Stoll och Frank Brehmer.

Samfällighetens ansvariga Håkan Stoll och Frank Brehmer berättar om hur valet av de som skulle utföra och leda själva arbetet med anläggningen föll på en större lokal firma. De hade också referenser hos BAGA. Föreningen fick en väldigt bra projektledare, som i sin tur anlitade en grävare som underentreprenör. För Jätteberget Öresjö stod verket färdigt i januari 2012. Idag är 15 fastigheter anslutna, varav fem permanenta boende.

Automatikskåpet som styr anläggningen har placerats i en liten bod på anläggningen.

– Vårt val av anläggning blev ett ”trycksystem” med en kilometerlång PEM-slang. Vi anslöt tre fastigheter med torpargrund och elva nedgrävda pumpstationer (BAGA Kompus 08–1). Vi fick tillstånd att anlägga själva reningsverket på kommunal mark där huvudledningen först går till en reservoar om 9 m3 som är reningsanläggningens första tank. Från reservoaren pumpas vattnet till en lika stor slamavskiljare. Från slamavskiljaren pumpas vattnet till en pumpstation som fördelar vattnet jämnt över den 150 kvadratmeter stora markbädden.

– Anläggningens funktion har varit mycket god. Öresjö är en dricksvattentäkt till intilliggande kommun så därför är det krav på hög miljöskyddsnivå. Det klarar reningsverket.

I samband med sommarperioden ökar belastningen på verket, och även temperaturen, vilket gör att mängden flockningsmedel får justeras för att få rätt pH-värde. Ibland har driftstörningar uppstått på grund av värmen, vilket har krävt åtgärder.

BAGA gör två servicebesök per år, och tar utöver det ett vattenprov per år. Rapporter sänds årligen till kommunens miljö- och hälsokontor i form av dokumentation från vattenanalys, serviceprotokoll och händelserapport.

– Visst har vi ibland fått ringa och påminna att det ska göras servicebesök inom utsatt tid. Men vår totala uppfattning om BAGA är att systemet är bra!


 Dela     Tillbaka  

Välkommen Therése!

2021-05-24

Innesäljkontoret i Karlskrona har fått förstärkning sedan den 10 maj, genom Therése Sundberg.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Sommarstugeförening bestämde sig för Kingspan Baga

2021-05-07

Samfälligheten Runstens sommarstugeförening, som ligger på Näset endast 200 meter från havsbandet i Göteborgs kommun, installerade hela 96 pumpstationer från Kingspan BAGA till sin avloppsanläggning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Välkommen Niclas!

2021-04-23

Måndagen den 12 april 2021 började Niclas Andersson som servicetekniker på Kingspan BAGA. Niclas kommer att utgå från Uppsala.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Kingspan förvärvar BAGA

2021-02-19

Irländska Kingspan Group, världsledande inom isolerings- och byggnadsmaterial för högpresterande innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp, förvärvar BAGA Water Technology AB för att stärka affärsområdet Water & Energy.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vi söker en servicetekniker i Norrtälje

2021-02-09

Vi söker servicetekniker för område Norrtälje som gillar problemlösning och teknik.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Nya medarbetare till BAGA

2021-01-20

Vi har fått två nya kollegor; Robert Omarsson och Alexander Hjalmarsson.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

BAGAs styrelseordförande kandidat till Guldklubban

2020-11-05

Jörgen Centerman, styrelseordförande för vattenreningsföretaget BAGA Water Technology, är nominerad till den prestigefyllda nationella utmärkelsen Guldklubban.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

BAGAs grundare nominerad till EY Entrepreneur Of The Year

2020-10-20

Bert Gustafsson, som är grundare och huvudägare till vattenreningsföretaget BAGA Water Technology, är nominerad till EY Entrepreneur Of The Year i Region Syd!


  Vatten & avlopp (yttre VA)

​BAGA är nominerade!

2020-10-08

Vi är stolta och väldigt glada över att vara nominerade till Bästa Blekingeföretag 2020. På Guldekengalan kommer vinnaren att utses den 27 november 2020.


  Vatten & avlopp (yttre VA)