Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25 Automatikprodukter AB

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/DAMPER.jpg

 

Ett omfattande program som uppfyller kraven på explosionssäkerhet.

 

Explosionssäkert godkännande med IP66 (68) skyddsklass och universell teknisk prestanda och ett integrerat värmealternativ för pålitlig drift vid extrema omgivande temperaturer.

 

Manöverdon är tillgängliga med signalkontakter, snabb, supersnabba och anpassningsbar till olika typer av ventilationsspjäll och reglerventiler.

 

Högsta ATEX-godkännande för alla typer av gas, dimma, ånga eller damm ger god säkerhet i varje applikation.

 https://slussen.azureedge.net/image/4525/EXAF_bild.jpg

Manöverdon är 100% överbelastade och självlåsande.

Borstfria motorer ska garantera lång livslängd.

 

Detta är ett urval av AP: s produkter för explosionsskydd, som har testats av internationella testinstitut och kontrollorgan.

Naturligtsvis är allt testat enligt ATEX-direktivet.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Ex_Märke.jpg

 

www.automatikprodukter.se/index_products_damper_actuator_explosion_se.htm


 Dela     Tillbaka  

FjellCom förvärvar Automatikprodukter

2020-05-04

FjellCom förvärvar Automatikprodukter, ett väletablerat företag i inom fastighets- och industriautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler

Minimera risken för Coronavirus

2020-02-27

Forskningsstudier om coronaviruset pågår. Viruset är luftburet och sprids med hudpartiklar och droppar från mun och hals och är gratispassagerare i partiklar som svävar runt i rummet.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kontrollera tilluftens luftkvalite i ventilationskanalen

2019-12-18

Det finns WHO-riktvärden för luftföroreningar PM2,5 som måste underskridas innan tilluften får föras in till innemiljön.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Luktreduktion av inomhusmiljön

2019-12-16

ACU har konstruerats för att ge kontinuerlig deoderisering och bakteridödande kontroll i svåra miljöer som soprum, sopkomprimatorer, skräprum, lastbryggor och andra tillämpningar som kräver luktreduktion.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger