Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30 Automatikprodukter AB

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften och gör den bakteriefri på en och samma gång.
Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/ACU_Webb_liggande.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

Den inbyggda luftreningsstaven behöver aldrig bytas ut och eliminerar årliga utbyteskostnader.

Soprumsaggregatet ACU GARB är dessutom ozonfritt och kräver minimalt underhåll.

Med ACU GARB installerat kan 60 % av Sveriges befolkning som besöker soprum undvika att andas in ozon, en gas som är cancerframkallande.

Nu är det nya fräscha soprumsaggregatet här!!!

Flera fastighetsägare har drömt om ett sådant här luftreningsaggregat i åratal.

Soprumsaggregatet är dimensionerat att hålla i 25 år utan annat underhåll än ett enkelt filterutbyte och rengöring.

Livscykelkostnaden för hela soprumsaggregatet blir därmed låg.

 

https://slussen.blob.core.windows.net/news/I_466_News_1147118.jpg

Luftreningsstaven SPG, en ny teknologi, passar även till andra fabrikat av soprumsaggregat för uppgradering till ozonfria aggregat.

Befintliga installationer kräver därför endast utbyte av röret tillverkat av glas.


 

 

P.S. Nu behöver det inte vara besvärande att gå in i soprummen på grund av dålig lukt.

 

Läs mer i nedanstående länk:

http://www.automatikprodukter.se/index_products_airquality_ionize_garbageroom_standard_se.htm


 Dela     Tillbaka  

FjellCom förvärvar Automatikprodukter

2020-05-04

FjellCom förvärvar Automatikprodukter, ett väletablerat företag i inom fastighets- och industriautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler

Minimera risken för Coronavirus

2020-02-27

Forskningsstudier om coronaviruset pågår. Viruset är luftburet och sprids med hudpartiklar och droppar från mun och hals och är gratispassagerare i partiklar som svävar runt i rummet.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kontrollera tilluftens luftkvalite i ventilationskanalen

2019-12-18

Det finns WHO-riktvärden för luftföroreningar PM2,5 som måste underskridas innan tilluften får föras in till innemiljön.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Luktreduktion av inomhusmiljön

2019-12-16

ACU har konstruerats för att ge kontinuerlig deoderisering och bakteridödande kontroll i svåra miljöer som soprum, sopkomprimatorer, skräprum, lastbryggor och andra tillämpningar som kräver luktreduktion.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger