Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03 Automatikprodukter AB

http://www.automatikprodukter.se/index_products_gas_co_se.htm

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3119vcpw.jpgModbusprotokollet är ett billigt nätverkssystem för detektorer i alla typer av befintliga och nya byggnader.

Det har utvecklats enligt europeiska och nationella standarder i fler än 40 länder.

Modbus har för närvarande en stor andel av marknaden inom byggnadsautomation.

Kommunikation via modbus minskar avsevärt kostnaden för installation av detektorer.

Genom att minska installationskostnaden ökar vi besparingar i specifika projekt och förkortar återbetalningstiden för den totala projektkostnaden.
https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3049vcpw.jpg
Under de kommande sex månaderna kommer vi att lägga till denna kommunikationsmöjlighet till alla våra mest populära detektorer.

Automatikprodukters CO-detektorer används i ex.vis  parkeringsgarage för att spara energi genom att reglera ventilationen baserat på faktisk beläggning av bilar.

CO-detektorer placeras i parkeringshus, garage och fungerar som en termostat och arbetar med befintlig fastighetsautomation för att styra friskluftsventilation på ett bättre sätt.

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3075vcpw.jpg


 Dela     Tillbaka  

FjellCom förvärvar Automatikprodukter

2020-05-04

FjellCom förvärvar Automatikprodukter, ett väletablerat företag i inom fastighets- och industriautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler

Minimera risken för Coronavirus

2020-02-27

Forskningsstudier om coronaviruset pågår. Viruset är luftburet och sprids med hudpartiklar och droppar från mun och hals och är gratispassagerare i partiklar som svävar runt i rummet.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kontrollera tilluftens luftkvalite i ventilationskanalen

2019-12-18

Det finns WHO-riktvärden för luftföroreningar PM2,5 som måste underskridas innan tilluften får föras in till innemiljön.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Luktreduktion av inomhusmiljön

2019-12-16

ACU har konstruerats för att ge kontinuerlig deoderisering och bakteridödande kontroll i svåra miljöer som soprum, sopkomprimatorer, skräprum, lastbryggor och andra tillämpningar som kräver luktreduktion.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger