Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10 Automatikprodukter AB

Mer information


Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin. Måtten är endast 100x90x50 mm och har ett robust IP65-skyddat icke-metalliskt hölje.
https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3049vcpw.jpg

Den nya gasdetekteringsmodellen är manipulationssäker tack vare eliminering av knappsatsen på framsidan. Den är designad för enkel väggmontering, men finns även för kanal- och rumsmontering


Automatikprodukter har också uppgraderat och effektiviserat elektronikkonstruktionen. Kunderna kommer att kunna dra nytta av dessa kostnadsbesparingar.

Hur fungerar gasdetektorn COW?
Vid höga CO-nivåer ger detektorn signaler till ventilationssystemet som påbörjar drift och körs tills områdets atmosfär återgår till en säker nivå.


Man kan ansluta ett vanligt blixt- och varningssirener som varnar personal för höga CO-koncentrationer.


En tydlig LCD-display indikerar kontinuerligt detektorns status avseende de CO-nivåer som övervakas.


https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3075vcpw.jpgMinskade energikostnader:
El- och värmekostnader kan minskas dramatiskt eftersom ventilationsfläktarna endast körs vid behov i stället för kontinuerligt.
Energibesparingar på upp till 85% kan uppnås, vilket i de flesta fall mer än kompenserar för systemets investeringskostnader över tid.

Installation
Det nya gasdetekteringssystemet utformades för att fungera som en stand-alone/eller analog enhet för CO-läckage och styrfunktioner för fläkt. En detektor täcker upp till 400m2.

Funktioner:
Gasdetektorn COW erbjuder snabb responstid (< 50sekunder för 90% av avläsningsvärdena).
Den elektrokemiska detektorns livslängd är mer än 10 år. Detektorutbytet sker snabbt och enkelt.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/_MG_3119vcpw.jpg


 Dela     Tillbaka  

FjellCom förvärvar Automatikprodukter

2020-05-04

FjellCom förvärvar Automatikprodukter, ett väletablerat företag i inom fastighets- och industriautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler

Minimera risken för Coronavirus

2020-02-27

Forskningsstudier om coronaviruset pågår. Viruset är luftburet och sprids med hudpartiklar och droppar från mun och hals och är gratispassagerare i partiklar som svävar runt i rummet.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kontrollera tilluftens luftkvalite i ventilationskanalen

2019-12-18

Det finns WHO-riktvärden för luftföroreningar PM2,5 som måste underskridas innan tilluften får föras in till innemiljön.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Luktreduktion av inomhusmiljön

2019-12-16

ACU har konstruerats för att ge kontinuerlig deoderisering och bakteridödande kontroll i svåra miljöer som soprum, sopkomprimatorer, skräprum, lastbryggor och andra tillämpningar som kräver luktreduktion.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger