Möt Varim på VA-Mässan 2018

2018-09-07 Vattenindustrin

https://slussen.azureedge.net/image/13968/Banner_VA-2018.jpg

I år är Varim med och arrangerar följande sex seminarier.

 • Har du koll på din anläggning – säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
 • Lokal lakvattenhantering – utmaningar och möjligheter
 • Dagvatten i ett förändrat klimat – hur ska framtidens nederbörd hanteras fysiskt och ekonomiskt (arrangeras tillsammans med VA-guiden)
 • Hur bygger man hållbara VA-system (arrangeras tillsammans med Svenskt Vatten)
 • Fördelar och utmaningar med 3D-projektering och 3D-scanning
 • Hur väljer man entreprenadform i VA-branschen?

Förutom seminarierna, är Varim även med och arrangerar Temavandringar, där du som besökare kan gå en guidad tur inom ett givet ämnesområde. En vandring pågår i ca en timme, besöker sex olika företag, och ger dig som besökare möjlighet att få inblick i vad företagen har att erbjuda inom detta specifika ämne. Detta är kostnadsfritt. Temavandringarna arrangeras i följande ämnen:

 • Avloppsrening, Läkemedelsrester och kemikalier
 • Avloppsrening allmän, Allmänt i ämnen som inte tas upp ovan
 • Dricksvatten, Smak och lukt samt membranteknik
 • Energieffektivisering - Pumpar
 • Energieffektivisering - Luftning
 • Moderna filtreringstekniker, Membran för mikro- ultra- och nanofilter samt omvänd osmos
 • Drift och övervakning, Styr- och reglerteknik, online sensorer, AI och digitalisering
 • Effektiva förnyelsemetoder för ledningsnätet, Vatten, Spill och Dagvatten

Du kan läsa mer här om aktiviteterna på VA-mässan och anmäla dig till seminarierna eller temavandringarna. Vill du veta mer om Varim, våra seminarier eller temavandringarna? Besök oss gärna i vår monter B04:56, så berättar vi mer över en kopp kaffe. Läs mer om Varim på vår hemsida.


 Dela     Tillbaka  

Vattenindustrin tar initiativ för att stötta mikroföretag

2023-11-17

För att främja innovation, tillväxt och hållbarhet tar Vattenindustrin initiativ till att stötta mikroföretag med värdefulla resurser. Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Vattenindustrin lanserar gemensamt Internship Program 2024

2023-10-27

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov i VA och utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare.


Allmän Platsannonser Utbildning & FoU Arbetsmarknad

VA-infrastrukturen måste moderniseras med innovativ teknik

2023-05-31

Investeringsskulden av infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) fortsätter att växa enligt Svenskt Vattens nya investeringsrapport. Det går inte att vänta, vi måste agera nu.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vattenindustrin FORUM 22 går av stapeln den 29 november

2022-10-24

För att bygga ett resilient Vattensverige, uppnå klimatmålen och säkerställa god kompetensförsörjning måste vi fatta rätt beslut redan idag. Välkommen att fortsätta samtalet vid Vattenindustrin FORUM 22 den 29 november.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vattenindustrin väljer Svenska Mässan och Vatten2023

2022-06-29

Den 24 - 26 oktober 2023 etableras en ny, samhällsviktig mötesplats på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Vattenindustrin.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Vattenindustrin arrangerar forum för viktiga vattenfrågor

2022-05-09

De senaste åren som burit med sig pandemi, stora störningar i de globala distributionskedjorna och krig på nära håll i Europa har visat på vikten av att ett samtal hela tiden förs om vårt viktigaste livsmedel.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Seminarium “Hur löser vi VA i framtiden?”

2019-09-19

“Hur löser vi VA i framtiden?” den frågan ställer vi på Varims seminarium i Stockholm den 7 november.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nu är Joachim Jämttjärn på plats!

2019-01-18

Den 7 januari började Joachim Jämttjärn som ny generalsekreterare på Varim. Han efterträdde Elin Steinberg som vikarierat på tjänsten under Linnea Ahléns föräldraledighet.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Anette Seger ny ordförande i Varim

2018-06-07

Det säger Anette Seger, ny ordförande i branschorganisationen Varim. Hon valdes vid årsmötet den 29 maj och ersätter därmed Paul Molin. Anette Seger är Sverigechef Water på Ramböll, med 20 års erfarenhet från vattenreningsbranschen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad