Ny grupp med fokus på hållbarhet

2023-02-17 Bevent Rasch AB

https://slussen.azureedge.net/image/98/Hallbarhetsgruppen.jpg

Bevent Rasch fortsätter sin satsning på hållbarhet och har nu tillsatt en hållbarhetsgrupp. Syftet är att identifiera var bolaget har möjlighet till störst påverkan samt hur verksamheten kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi gör redan många bra saker som syftar till att minska klimatavtrycket, men vi vill göra ännu mer. Genom hållbarhetsgruppen kommer vi att genomföra materialanalyser och workshops som under april ska landa i en hållbarhetsstrategi. Vi vill tillsammans med andra aktörer jobba för att nå FN:s globala mål, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch.

Bland annat kartlägger gruppen vad som görs idag och syftet är att samla in viktig input från kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. På det sättet skapas en helhetsbild av Bevent Rasch och kommer att användas som utgångspunkt för det fortsatta hållbarhetsarbetet. För att få med ett brett perspektiv består gruppen av representanter från olika delar av verksamheten.

– Det är medarbetare från affärs- och teknikutveckling, marknad samt styrelsen och genom allas unika kompetensområde kommer vi kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete ännu mer, säger Tobias Jakobsson.

Bevent Raschs hållbarhetsgrupp:

  • Tobias Jakobsson, hållbarhetschef
  • Per-Magnus Magnusson, affärsutvecklare
  • Curt Larsson, styrelseledamot
  • Anders Freyschuss, VD
  • Camilla Goldbeck-Löwe, styrelseledamot
  • Carina Ström, inköp
  • Hanna Becirspahic, marknadschef

 Dela     Tillbaka  

Nordens första EPD för brandspjäll

2023-05-24

Som ett led i det stora hållbarhetsarbete Bevent Rasch genomför släpps nu en EPD om BSKC6. Syftet är att ge våra kunder specifika miljödata för att de ska kunna räkna mer exakt på sina projekts påverkan.


Ventilation Brand & säkerhet

Nedsänkt avluftshuv för en ren skyline

2023-05-10

Nu lanserar vi BRNF, en nedsänkt avluftshuv som monteras som en takgenomföring och blir i princip osynlig från marken.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Säkra ventilationen med årets nya takhuvar

2023-05-05

I vind- och fuktutsatta miljöer krävs riktigt bra vattenavskiljning. Därför har vi utvecklat DELTA-CU och DELTA-CK med Caligogaller.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Brand- och ventilationsprodukter till Arlandaporten

2023-03-29

Arlanda flygplats i Sigtuna utanför Stockholm växer och flera om- och nybyggnationer genomförs. Terminal 5 får en ny säkerhetskontroll och marknadsplats. Syftet är att skapa en mer modern och effektiv flygplats.


Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt

Säkra luftflödet med energibesparande DELTA-takhuvar

2023-03-22

Bevent Raschs takhuv DELTA kombinerar effektiv vattenavskiljning med ett lågt tryckfall och enkelt, säkert montage. DELTA utmanar dagens traditionella lösningar genom att sänka energiförbrukningen och höja effektiviteten.


Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Håkan Askemar är ny säljande regionsutvecklare på Bevent Rasch

2023-03-13

Under april kommer Håkan Askemar att ansluta till vårt team! Många känner till honom sedan tidigare eftersom han har mångårig erfarenhet från branschen.


Ventilation Värme Arbetsmarknad

Säkra takhöjden med KROSS

2023-02-09

Bevent Raschs kanalkryss KROSS är den perfekta problemlösaren för ventilationsinstallationer där den kan maximera takhöjden och förenkla kanaldragningen.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Nu tar Bevent Rasch nästa kliv – anställer Tobias Jakobsson

2023-01-19

Bolaget satsar nu ytterligare sitt på hållbarhetsarbete och rekryterar Tobias Jakobsson som ny hållbarhetschef. Målet är att minska klimatavtrycket genom att förbättra hela produktionsflödet.


Ventilation Arbetsmarknad

Säkra övervakningen med FENIX

2023-01-09

Övervakningssystemet FENIX är Sveriges mest användarvänliga styr- och övervakningssystem för brandspjäll. Vid funktionsfel i ett spjäll visas direkt dynamiska felsökningsbilder och korrekta åtgärdsmetoder i FENIX, så att funktionen snabbt kan säkras


Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger