Framtidens lösningar för vattenbesparing

2022-05-30 ProMinent Doserteknik AB

I utvecklingen av en mer miljövänlig industri är besparingen på vatten en nyckelfaktor. ProMinent är ett bolag med nära 65 års erfarenhet av vattenbehandling, som erbjuder en rad olika produkter och metoder för att rena, behandla eller återföra förbrukat vatten in i processen. Allt för att vi ska kunna nyttja en av våra viktigaste resurser på ett så ekonomiskt, energieffektivt och miljövänligt sätt som möjligt. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/5936/Mailsignatur-2022-PMSE.jpg

 

– Vårt grundvatten påverkas av miljöfarliga ämnen, som exempelvis PFAS eller läkemedelsrester. Metoder för rening finns. Även den låga grundvattennivån kräver att vi alla tänker till och minskar vår färskvattenförbrukning, förklarar Marcus Albaeus, försäljningschef på ProMinent. 

Något som bland annat Öland och Gotland fått täcka upp för, och har därför gett ProMinent total-entreprenaden för omvandling av bräckt Östersjövatten till tjänligt dricksvatten.  
– Vi har levererat två kompletta vattenverk, inklusive all maskininredning från membranfilter som avsaltar vattnet till doseringspumpar som bygger upp det igen. Innan vattnet går ut i ledningsnätet så desinfekteras det med hjälp av UV-ljus. Rätt häftigt att vi kan bidra med denna förädling, från ax till limpa!  

Membranteknik är en värdefull reningsmetod inom många branscher, då dess förmåga att avlägsna partiklar är överlägsen. Därför används ProMinents produkter och system även inom industrin.
– De flesta industrier måste uppfylla krav på rening av sitt processvatten. Genom vår utrustning kan de återanvända vattnet i sin verksamhet, vilket också innebär kostnadsbesparingar. Cirkulär vattenbehandling helt enkelt!

"Våra produkter används inom en mängd andra områden och efterfrågan ökar. Det är en häftig bransch, och jag är ganska övertygad om att den kommer fortsätta växa! "

Denna typ av vattenåtervinning används även i exempelvis simhallar. Genom ProMinents UF- och RO-anläggningar kan de enskilda komponenterna monteras för återanvändning av backspolningsvattnet utan att värmen går förlorad. Grumlighet, partiklar och mikrobiologisk förorening avlägsnas och vattnet återförs till vattenkretsen. 

– Vi är en stor spelare när det kommer till den här typen av lösningar. Särskilt doserpumpar. Våra kompletta säkerhetsdoserlösningar efterfrågas inom alla branscher och vi kan erbjuda största utbud av pumpar i alla effektklasser och utförande.

ProMinents pumpar står för kvalité, säkerhet och den  senaste teknologin vilket gör dem till ett hållbart alternativ.

Text: Elin Westlund

 Dela     Tillbaka  

ProMinent Sverige tar över koncernens försäljning i Danmark

2023-01-19

Nu utvidgar det svenska dotterbolaget ProMinent Doserteknik AB sitt affärsområde till att även inkludera koncernens försäljning i Danmark.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger Arbetsmarknad

Stockholmsplacerade säljare sökes

2022-12-05

Vi letar nya kollegor på säljsidan, med placering i Stockholm. Kanske vill just du bli en i vårt härliga gäng?


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Platsannonser

Rening av vårt kära dricksvatten är ett hett ämne just nu

2022-12-05

Precis det som är VÅR styrka: bredden av desinfektionsmetoder, över 60 års erfarenhet och utrustning från egna fabriker.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger Referensprojekt

Bekämpa Legionella med Klordioxid!

2022-11-30

Legionellabakterierna trivs bäst i stillastående vatten vid temp mellan 20-40°C. Genom att hålla en temp på minst 60°C i tanken, med 50°C vid tappstället elimineras bakterien. Ibland behövs ytterligare barriär, där Klordioxid blir lösningen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

ProMinent söker flera nya medarbetare på säljsidan

2022-06-03

Vill du vara med och stärka upp vårt säljteam i en expansiv framtidsbransch? Vi söker nu en orderhandläggare, en distriktsansvarig säljare (Norra/östra Sverige) samt en teknisk säljande offertingenjör.


Allmän Platsannonser

Tillverka klor av salt!

2022-02-14

Med en klorinator, saltelektrolysaggregat, ökas säkerheten i hela tillverkningsprocessen vid kloranvändande tack vare lokal produktion, kontroll och dosering av klor.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Säkerställande av drift

2022-02-07

De nya riktlinjer som MSB, Myndighet för samhällsskydd och beredskap, tagit fram i sin kontinuitetshantering och krisberedskap ställer ökat behovet av lagring av media för att all samhällsviktigt verksamhet skall kunna säkerställa störningsfri drift.


Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Marcus Albaeus ny försäljningschef på ProMinent Doserteknik

2021-11-10

ProMinent Doserteknik AB välkomnar Marcus Albaeus som ny Försäljningschef med start 1 december 2021. Med närmare 15 års erfarenhet, av både schweiziska och tyska globala pumpföretag, är Marcus redan en igenkänd man för många i branschen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Vi tackar för 2020...

2020-12-21

Vi på ProMinent tackar för 2020 och önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)