Vattenindustrin arrangerar forum för viktiga vattenfrågor

2022-05-09 Vattenindustrin

De senaste åren som burit med sig pandemi, stora störningar i de globala distributionskedjorna och krig på nära håll i Europa har visat på vikten av att ett samtal hela tiden förs om vårt viktigaste livsmedel. Den 29-30 november 2022 arrangerar Vattenindustrin för första gången ett forum för framtidsfrågor inom vatten. 

Utöver behovet att samtala om hur vi tryggar drift och leverans av de komponenter som behövs för att säkerställa vårt livsviktiga dricksvatten måste vi också prata om vårt klimat kopplat till vatten och det faktum att trots att det behöver investeras 460 miljarder i VA avbryts många upphandlingar helt i onödan.  

”Nya förutsättningar som klimatförändringar, pågående förtätning av våra städer, kompetensbrist, ökade behov av digitalisering och automatisering och inte minst civilförsvar vid geopolitisk oro ställer höga krav på VA-branschen. Det är därför viktigt att hela branschen arbetar tillsammans för att lösa frågorna.” säger Anette Seger, ordförande Vattenindustrin. 

Pandemin har i stor grad påverkat hur vi arbetar, möts och gör affärer och förstärkt behovet av ett nytt branschforum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus.  

”Vi är produkt- och systemutvecklare inom ett av världens viktigaste områden, att behandla och leverera vatten. Vi besitter mycket kompetens i HUR vi skall lösa de specifika utmaningarna och det är inte förrän ett avloppsrenings- eller vattenverk har investerat i och installerat en lösning som vattnet blir renare och säkrare. Många gånger känns vägen dit onödigt lång, krokig och dyr. Nu vill vi bidra till att öka medvetenheten hos politiker och beslutsfattare om VAD som kan och behöver göras.” säger John Skantze, Vice ordförande, Vattenindustrin. 

Vid Vattenindustrins forum 2022 kommer fokus att ligga på följande tre utmaningar som belyses ur olika aspekter genom korta talks och fördjupande samtal där flera led inom Vattenindustrin angriper en gemensam utmaning.  

  • Hot och säkerhet  

  • Hållbara upphandlingar  

  • Kompetensförsörjning till branschen 

Vattenindustrin tog 2021 sitt nya namn och går nu vidare med att faclitera dessa, för medlemmarna, akuta frågorna att samtala om. 

”Vattenindustrin är en branschförening för alla verksamma inom vattenindustrin. Vi står inför stora investeringsbehov och utmaningar i branschen. Det innebär nya frågeställningar där vi som förening och våra medlemsföretag har mycket att bidra med.”, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare för Vattenindustrin. 

Vattenindustrins forum arrangeras 29-30 november 2022 på Posthuset i Stockholm.

Kontakt 

Joachim Jämttjärn 
Generalsekreterare 
Vattenindustrin 
+46 (0)8 782 08 41  
[email protected] 

Om Vattenindustrin 

Vattenindustrin grundades 1967 och är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat. Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Vattenindustrins kansli finns hos Teknikföretagens Branschgrupper. 


 Dela     Tillbaka  

Vattenindustrin tar initiativ för att stötta mikroföretag

2023-11-17

För att främja innovation, tillväxt och hållbarhet tar Vattenindustrin initiativ till att stötta mikroföretag med värdefulla resurser. Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Vattenindustrin lanserar gemensamt Internship Program 2024

2023-10-27

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov i VA och utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare.


Allmän Platsannonser Utbildning & FoU Arbetsmarknad

VA-infrastrukturen måste moderniseras med innovativ teknik

2023-05-31

Investeringsskulden av infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) fortsätter att växa enligt Svenskt Vattens nya investeringsrapport. Det går inte att vänta, vi måste agera nu.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vattenindustrin FORUM 22 går av stapeln den 29 november

2022-10-24

För att bygga ett resilient Vattensverige, uppnå klimatmålen och säkerställa god kompetensförsörjning måste vi fatta rätt beslut redan idag. Välkommen att fortsätta samtalet vid Vattenindustrin FORUM 22 den 29 november.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vattenindustrin väljer Svenska Mässan och Vatten2023

2022-06-29

Den 24 - 26 oktober 2023 etableras en ny, samhällsviktig mötesplats på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Vattenindustrin.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Seminarium “Hur löser vi VA i framtiden?”

2019-09-19

“Hur löser vi VA i framtiden?” den frågan ställer vi på Varims seminarium i Stockholm den 7 november.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nu är Joachim Jämttjärn på plats!

2019-01-18

Den 7 januari började Joachim Jämttjärn som ny generalsekreterare på Varim. Han efterträdde Elin Steinberg som vikarierat på tjänsten under Linnea Ahléns föräldraledighet.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Möt Varim på VA-Mässan 2018

2018-09-07

VA-mässan närmar sig med stormsteg - och självklart är Varim på plats i Jönköping den 25-27 september!


Vatten & avlopp (yttre VA)

Anette Seger ny ordförande i Varim

2018-06-07

Det säger Anette Seger, ny ordförande i branschorganisationen Varim. Hon valdes vid årsmötet den 29 maj och ersätter därmed Paul Molin. Anette Seger är Sverigechef Water på Ramböll, med 20 års erfarenhet från vattenreningsbranschen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad