Vattenindustrin arrangerar forum för viktiga vattenfrågor

2022-05-09 Vattenindustrin

De senaste åren som burit med sig pandemi, stora störningar i de globala distributionskedjorna och krig på nära håll i Europa har visat på vikten av att ett samtal hela tiden förs om vårt viktigaste livsmedel. Den 29-30 november 2022 arrangerar Vattenindustrin för första gången ett forum för framtidsfrågor inom vatten. 

Utöver behovet att samtala om hur vi tryggar drift och leverans av de komponenter som behövs för att säkerställa vårt livsviktiga dricksvatten måste vi också prata om vårt klimat kopplat till vatten och det faktum att trots att det behöver investeras 460 miljarder i VA avbryts många upphandlingar helt i onödan.  

”Nya förutsättningar som klimatförändringar, pågående förtätning av våra städer, kompetensbrist, ökade behov av digitalisering och automatisering och inte minst civilförsvar vid geopolitisk oro ställer höga krav på VA-branschen. Det är därför viktigt att hela branschen arbetar tillsammans för att lösa frågorna.” säger Anette Seger, ordförande Vattenindustrin. 

Pandemin har i stor grad påverkat hur vi arbetar, möts och gör affärer och förstärkt behovet av ett nytt branschforum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus.  

”Vi är produkt- och systemutvecklare inom ett av världens viktigaste områden, att behandla och leverera vatten. Vi besitter mycket kompetens i HUR vi skall lösa de specifika utmaningarna och det är inte förrän ett avloppsrenings- eller vattenverk har investerat i och installerat en lösning som vattnet blir renare och säkrare. Många gånger känns vägen dit onödigt lång, krokig och dyr. Nu vill vi bidra till att öka medvetenheten hos politiker och beslutsfattare om VAD som kan och behöver göras.” säger John Skantze, Vice ordförande, Vattenindustrin. 

Vid Vattenindustrins forum 2022 kommer fokus att ligga på följande tre utmaningar som belyses ur olika aspekter genom korta talks och fördjupande samtal där flera led inom Vattenindustrin angriper en gemensam utmaning.  

  • Hot och säkerhet  

  • Hållbara upphandlingar  

  • Kompetensförsörjning till branschen 

Vattenindustrin tog 2021 sitt nya namn och går nu vidare med att faclitera dessa, för medlemmarna, akuta frågorna att samtala om. 

”Vattenindustrin är en branschförening för alla verksamma inom vattenindustrin. Vi står inför stora investeringsbehov och utmaningar i branschen. Det innebär nya frågeställningar där vi som förening och våra medlemsföretag har mycket att bidra med.”, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare för Vattenindustrin. 

Vattenindustrins forum arrangeras 29-30 november 2022 på Posthuset i Stockholm.

Kontakt 

Joachim Jämttjärn 
Generalsekreterare 
Vattenindustrin 
+46 (0)8 782 08 41  
[email protected] 

Om Vattenindustrin 

Vattenindustrin grundades 1967 och är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat. Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Vattenindustrins kansli finns hos Teknikföretagens Branschgrupper. 


 Dela     Tillbaka  

Vattenindustrin väljer Svenska Mässan och Vatten2023

2022-06-29

Den 24 - 26 oktober 2023 etableras en ny, samhällsviktig mötesplats på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Vattenindustrin.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Seminarium “Hur löser vi VA i framtiden?”

2019-09-19

“Hur löser vi VA i framtiden?” den frågan ställer vi på Varims seminarium i Stockholm den 7 november.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nu är Joachim Jämttjärn på plats!

2019-01-18

Den 7 januari började Joachim Jämttjärn som ny generalsekreterare på Varim. Han efterträdde Elin Steinberg som vikarierat på tjänsten under Linnea Ahléns föräldraledighet.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Möt Varim på VA-Mässan 2018

2018-09-07

VA-mässan närmar sig med stormsteg - och självklart är Varim på plats i Jönköping den 25-27 september!


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Anette Seger ny ordförande i Varim

2018-06-07

Det säger Anette Seger, ny ordförande i branschorganisationen Varim. Hon valdes vid årsmötet den 29 maj och ersätter därmed Paul Molin. Anette Seger är Sverigechef Water på Ramböll, med 20 års erfarenhet från vattenreningsbranschen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Varim hälsar välkommen till jubileum med framtidsfokus

2017-08-31

Varim 50-års jubilerar och samlar VA-Sverige till ett seminarium där vi pratar om Sveriges långsiktiga vatten- och avloppsförsörjning i Stockholm den 27 september.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Mer samverkan kan lösa vattenbristen

2017-06-30

I veckan möts det svenska politiska och ekonomiska etablissemanget på Gotland. En fråga som kommer att överskugga händelsen, men som ändå inte kommer att vara den mest debatterade, är vattenbristen. Trots att många av landets kommuner står inför en akut bristsituation och mängder av larmreportage i media är det förbluffande tyst i den nationella politiska debatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Varim växer och jubilerar!

2017-06-02

Branschföreningen Varim, för produktspecialister inom vattenrening och vattenbehandling, växer. Under första halvåret har fyra nya medlemmar tillkommit och målet är att komma upp i 50 till höstens 50-årsjubileum.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Inför jubileumsåret 2017 - här är Varims nya logotyp!

2017-02-20

Varim fyller 50 år i år, vilket är en milstolpe för oss. Och det ska vi naturligtvis fira med buller och bång och en ny logotyp.


  Vatten & avlopp (yttre VA)