Aarsleff Rörteknik växer och tar sikte på expansion

2021-12-14 Aarsleff Pipe Technologies

https://slussen.azureedge.net/image/2294/viktor.jpg

Aarsleff Rörteknik fortsätter att växa på den svenska marknaden. Bolaget är känt för sina innovativa lösningar inom schaktfri ledningsförnyelse och nu vill de göra det möjligt för fler kommuner, företag och fastighetsägare att förnya ledningssystem på ett effektivt och hållbart sätt.

Det senaste året har varit ett progressivt år för Aarsleff Rörteknik. Under året har bolaget växt med flera nya kunder och genomfört projekt på uppdrag av sammanlagt 120 olika beställare runt omkring i landet. I fjol tillträdde Victor Julin som ny vice vd och under det senaste året har totalt 28 nya medarbetare stärkt upp organisationen. Nu tar bolaget sikte på ökad tillväxt och under 2022 planerar Aarsleff att välkomna ännu fler nya medarbetare. Nyligen slog portarna upp till ett nybyggt och större kontor i Göteborg.

– Det är tack vare alla våra engagerade medarbetare som vi har kunnat göra den här resan. Även framåt kommer den stabila och kompetenta organisation som vi har att vara avgörande för vår fortsatta tillväxtresa. Vi verkar på en marknad med en stor potential och jag ser många möjligheter att bygga vidare på den gedigna grund som redan finns på plats. Vi vill på ett inkluderande sätt stötta och skapa ökade förutsättningar för hela organisationen att nå sin fulla potential, säger Victor Julin, operativ chef och vice vd på Aarsleff Rörteknik.

https://slussen.azureedge.net/image/2294/aarsleff_3.jpg

Aarsleff Rörtekniks egenutvecklade flexibla foder för schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter gör det möjligt att förnya utslitna ledningar på bara några timmar - tidseffektivt och kostnadsbesparande. Under det senaste året har bolaget förnyat sammanlagt 158 000 meter ledning med flexibelt foder. Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse minskar även energikonsumtionen och koldioxidutsläppen jämfört med traditionell schakt.

– Tack vare att våra kunder har valt flexibla foder har vi besparat miljön hela 67 000 ton koldioxidutsläpp det här året jämfört med om arbetet hade utförts med traditionella schaktarbeten. Det motsvarar koldioxidutsläpp för cirka 27 000 genomsnittliga svenska villahushåll under ett år. Nu fortsätter vi att skala upp för en bättre framtid genom att fortsätta investera i människor och maskiner. Fokus ligger också på att elektrifiera vår maskinpark. Vår målsättning är att bidra till en hållbar infrastruktur för framtida generationer, säger Victor Julin. 

För mer information, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Aarsleff Rörteknik
[email protected] / 070-771 51 65

Om Aarsleff
Aarsleff Sverige består av Aarsleff Ground Engineering, Aarsleff Rörteknik, Anker och Centrumpile. Bolagen har ca 300 anställda med kontor etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Halmstad. De samlade verksamheterna har framgång i respektive område och stor utvecklingspotential i att ytterligare tillvarata synergieffekter. Aarsleff är experter inom verksamhetsområdena marina konstruktioner, spårarbeten, grundläggning, schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter. Specialistkompetens är en nyckelfaktor som även omfattar egen tillverkning vid högeffektiva anläggningar av betongpålar och flexibla foder. Aarsleffs egen tillverkning säkerställer materialleveranser av högsta kvalitet till egen entreprenadverksamhet. 

 


 Dela     Tillbaka  

Aarsleff förnyar ledningar i Lerum

2022-08-30

Under några veckor utför vi ett större ledningsförnyelsprojekt i Lerums kommun. Två kulvertar på 108 m styck i dim 1400 mm som ansluter till en å renoveras med hjälp av prefabricerade GAP-rör. En av många tekniker som vi har stor kunskap kring.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ny guide om schaktfri servisrenovering

2022-06-07

Så får du maximal nytt av schaktfri servisrenovering - Din guide för en komplett lösning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Vi blir Aarsleff Pipe Technologies!

2022-03-14

Vi fortsätter vår tillväxtresa och byter namn till Aarsleff Pipe Technologies AB. Namnet stärker kopplingen till vår internationella moderkoncern.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Aarsleff Rörteknik växer!

2022-02-08

Vill du vara med och skapa en bättre VA-infrastruktur tillsammans med oss? Just nu söker vi fler engagerade nyckelspelare.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Platschef avdelning Fastighet i Kungsängen

2021-11-26

Trivs du bra i en familjär företagskultur som bygger på teamkänsla, engagemang och professionalitet? Då kan du vara Aarsleffs Rörtekniks nya Platschef inom affärsområdet Fastighet.


  Sanitet (Fastighets VA) Platsannonser

Guide för schaktfri brunnsrenovering

2021-11-09

I samband med inspektion av spill- och dagvattenledningar har det blivit allt vanligare att ledningsägare även vill inspektera sina brunnar. Aarsleff släpper nu Guide för schaktfri brunnsrenovering - återskapa funktion utan att gräva.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Platschef till Göteborg

2021-10-18

Vi söker platschef till Aarsleff Rörteknik AB i Göteborg som utför schaktfria VA-entreprenader åt bland annat kommun, industri och trafikverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Aarsleff ingår samarbete med HSB Norra Stor-Stockholm

2021-06-30

Från och med nu är Aarsleff samarbetspartners till HSB Norra Stor-Stockholm, vilket innebär nya och bättre förutsättningar för HSB:s kunder i regionen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

300 meter lång ledning i centrala Malmö förnyas

2021-05-05

Just nu pågår ett stort och komplext ledningsförnyelseprojekt i centrala Malmö. På uppdrag av VA Syd ska Aarsleff Rörteknik förnya en 300 meter lång spill- och dagvattenledning i dimension 1200 mm under trafikknutpunkten Värnhemstorget.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt