Aarsleff Rörteknik växer och tar sikte på expansion

2021-12-14 Aarsleff Pipe Technologies

https://slussen.azureedge.net/image/2294/viktor.jpg

Aarsleff Rörteknik fortsätter att växa på den svenska marknaden. Bolaget är känt för sina innovativa lösningar inom schaktfri ledningsförnyelse och nu vill de göra det möjligt för fler kommuner, företag och fastighetsägare att förnya ledningssystem på ett effektivt och hållbart sätt.

Det senaste året har varit ett progressivt år för Aarsleff Rörteknik. Under året har bolaget växt med flera nya kunder och genomfört projekt på uppdrag av sammanlagt 120 olika beställare runt omkring i landet. I fjol tillträdde Victor Julin som ny vice vd och under det senaste året har totalt 28 nya medarbetare stärkt upp organisationen. Nu tar bolaget sikte på ökad tillväxt och under 2022 planerar Aarsleff att välkomna ännu fler nya medarbetare. Nyligen slog portarna upp till ett nybyggt och större kontor i Göteborg.

– Det är tack vare alla våra engagerade medarbetare som vi har kunnat göra den här resan. Även framåt kommer den stabila och kompetenta organisation som vi har att vara avgörande för vår fortsatta tillväxtresa. Vi verkar på en marknad med en stor potential och jag ser många möjligheter att bygga vidare på den gedigna grund som redan finns på plats. Vi vill på ett inkluderande sätt stötta och skapa ökade förutsättningar för hela organisationen att nå sin fulla potential, säger Victor Julin, operativ chef och vice vd på Aarsleff Rörteknik.

https://slussen.azureedge.net/image/2294/aarsleff_3.jpg

Aarsleff Rörtekniks egenutvecklade flexibla foder för schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter gör det möjligt att förnya utslitna ledningar på bara några timmar - tidseffektivt och kostnadsbesparande. Under det senaste året har bolaget förnyat sammanlagt 158 000 meter ledning med flexibelt foder. Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse minskar även energikonsumtionen och koldioxidutsläppen jämfört med traditionell schakt.

– Tack vare att våra kunder har valt flexibla foder har vi besparat miljön hela 67 000 ton koldioxidutsläpp det här året jämfört med om arbetet hade utförts med traditionella schaktarbeten. Det motsvarar koldioxidutsläpp för cirka 27 000 genomsnittliga svenska villahushåll under ett år. Nu fortsätter vi att skala upp för en bättre framtid genom att fortsätta investera i människor och maskiner. Fokus ligger också på att elektrifiera vår maskinpark. Vår målsättning är att bidra till en hållbar infrastruktur för framtida generationer, säger Victor Julin. 

För mer information, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Aarsleff Rörteknik
[email protected] / 070-771 51 65

Om Aarsleff
Aarsleff Sverige består av Aarsleff Ground Engineering, Aarsleff Rörteknik, Anker och Centrumpile. Bolagen har ca 300 anställda med kontor etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Halmstad. De samlade verksamheterna har framgång i respektive område och stor utvecklingspotential i att ytterligare tillvarata synergieffekter. Aarsleff är experter inom verksamhetsområdena marina konstruktioner, spårarbeten, grundläggning, schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter. Specialistkompetens är en nyckelfaktor som även omfattar egen tillverkning vid högeffektiva anläggningar av betongpålar och flexibla foder. Aarsleffs egen tillverkning säkerställer materialleveranser av högsta kvalitet till egen entreprenadverksamhet. 

 


 Dela     Tillbaka  

Guide för schaktfri brunnsrenovering

2023-08-29

Aarsleff har arbetat fram en guide för schaktfri brunnsrenovering för att återskapa funktion utan att gräva.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Film: Schaktfri ledningsförnyelse i Stockholm

2023-06-30

Under våren 2023 genomförde Aarsleff ett av de största ledningsförnyelseprojekten i Sverige. En gammal huvudavloppsledning i hjärtat av Södermalm i Stockholm behövde förnyas. Klicka vidare och se filmen!


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Aarsleff renoverar ledning på Södermalm i Stockholm

2023-05-08

I fredags hade vi visning på ett större projekt som pågår just nu på Södermalm i centrala Stockholm. Vi renoverar en ca 700 m lång kombinerad ledning i dim 1200 mm.


Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Så kunde Trelleborgs kommun sänka CO2-utsläppen med 91 %

2023-04-19

Tack vare schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder kunde Trelleborgs kommun reducera koldioxidutsläppen med hela 755 ton, jämfört med om de hade schaktat. Ett viktigt led i kommunens lokala miljö- och hållbarhetsarbete.


Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Tre miljövinster med schaktfri ledningsförnyelse

2023-03-07

Visste du att schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder kan minska koldioxidutsläppen med cirka 70 procent jämfört med att gräva? Eller att upp till 90 procent av vårt filtfoder är gjort av återvunna fibrer från PET-flaskor?


Vatten & avlopp (yttre VA)

Installation med tryckluft och ånga – så går det till

2023-02-21

Vi på Aarsleff har över 30 års erfarenhet av ledningsförnyelsearbeten över hela Sverige. Följ med till en av våra installationer i Haninge kommun där vi förnyar ledningar med hjälp av tryckluft och ånga.


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Meet the team – Lars Benzeriane, teknisk chef

2023-01-31

Lars Benzeriane är Teknisk chef hos oss på Aarsleff Pipe Technologies. Lasse har varit på Aarsleff i 25 år till sommaren och han älskar sitt jobb. Läs mer om Lasse och hans roll.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Aarsleff ingår ramtal med Sinfra

2022-10-06

Ramavtalet möjliggör upphandling av våra teknikområden via Sinfra. Tillgången till vår breda produktportfölj och alla designmöjligheter gör att vi alltid kan skräddarsy den bästa lösningen baserat på våra uppdragsgivares önskemål och kravställningar.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Aarsleff förnyar ledningar i Lerum

2022-08-30

Under några veckor utför vi ett större ledningsförnyelsprojekt i Lerums kommun. Två kulvertar på 108 m styck i dim 1400 mm som ansluter till en å renoveras med hjälp av prefabricerade GAP-rör. En av många tekniker som vi har stor kunskap kring.


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ny guide om schaktfri servisrenovering

2022-06-07

Så får du maximal nytt av schaktfri servisrenovering - Din guide för en komplett lösning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt