Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse

I en planerad ny stadsdel i Växjö har man i ett forskningsprojekt undersökt hur behovet av förnybara energiresurser varierar för olika typer av bebyggelse med olika energiprestanda och uppvärmningssystem. Projektet har genomförts i samarbete mellan Linnéuniversitet, Växjöbostäder, Växjö kommun och Växjö Energi med stöd av forskningsprogrammet E2B2.

I projektet har man undersökt hur klimatförändringarna påverkar byggnaders uppvärmningsbehov och eventuella kylbehov – behöver bostäderna kylas, eller går det att utforma byggnaderna så att eventuella kylbehov kan undvikas. Vidare har man undersökt vilken betydelse användning av energisnåla hushållsapparater och energisnål belysning har för primärenergianvändning och inomhustemperatur.

Forskarna har analyserat värmeförsörjningen för ett nytt bostadsområde i Växjö. Fyra exploateringsalternativ för området, med olika byggnadstyper, har utformats och analyserats. Gemensamt för samtliga byggnader är att de har designats efter svensk byggnorm eller svenska passivhuskriterier. Utöver två lågtemperatursystem, med framlednings- och returtemperaturer på 65/30 ⁰C respektive 50/20 ⁰C, ingår konventionell fjärrvärme (80/40 ⁰C) i jämförelsen.

Vid en teknikföreläsning arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Växjö kommer Leif Gustavsson, professor i byggnadsteknik vid Linnéuniversitetet, som ansvarat för projektet, att presentera resultaten.

Datum och tid: 2 juni kl 11.30

Plats: via Teams – inbjudningslänk skickas till deltagarna via e-post

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/digital-teknikinformation-i-vaxjo-om-lagtemperaturfjarrvarme

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikmöte i Halmstad om ventilationskomponenter

2021-01-18

Välkommen till ett teknikmöte i Halmstad om tekniktävling om ventilationskomponenter.


  Ventilation Utbildning & FoU

Teknikföredrag i Karlstad om ozon

2021-01-08

Ozon i ventilationsanläggningar, vad funkar och vad funkar inte? Det behandlas vid ett teknikföredrag i Karlstad.


  Allmän

Föreläsning om värmeåtervinning från storkök

2021-01-06

En inspelning av ett seminarium om energiåtervinning från spillvatten i storkök finns att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans - Kursprogram 2021

2021-01-04

Energi- och Miljötekniska Föreningen fortsätter sin populära satsning på digitala teknikutbildningar under 2021 och våra lokalavdelningar runt om i Sverige erbjuder ett gediget utbud av teknikkurser inom installations- och energiområdet.


  Allmän

Teknikföredrag i Gävle om energiåtervinning

2020-12-20

Här är ett teknikföredrag i Gävle om energiåtervinning med förvärmd luft.


  Allmän

EMTF tackar sina medlemmar för verksamhetsåret 2020!

2020-12-18

Vi kan när vi nu summerar ett minst sagt annorlunda år konstatera att vi trots det tragiska samhällsläget tillsammans med våra medlemmar inte bara lyckats hålla igång verksamheten utan också utökat den.


  Allmän

En liten film om Skaraborgs sjukhus i Skövde

2020-12-07

Skaraborgs sjukhus i Skövde håller på att byggas till – här är en film om energi- och milljösatsningen.


  Allmän Referensprojekt

Energikonferens 2020 - Stort tack!

2020-12-04

Energikonferens 2020 lockade närmare 100 deltagare som tillsammans med våra fantastiska föredragshållare lyfta viktiga ämnen och intressanta frågeställningar.


  Allmän

Teknikmöte i Dalarna om tävling om ventilationskomponenter

2020-12-02

Välkommen till en föreläsning om en tävling om ventilationskomponenter som Energimyndigheten arrangerat.


  Ventilation

Energikonferens 2020 - Sista anmälningsdatum närmar sig!

2020-11-27

Den 3 december hålls den digitala konferensen Energikonferens 2020, med ett stort antal intressanta föredrag. Missa inte sista anmälningsdag 1 december!


  Allmän

×