Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse

I en planerad ny stadsdel i Växjö har man i ett forskningsprojekt undersökt hur behovet av förnybara energiresurser varierar för olika typer av bebyggelse med olika energiprestanda och uppvärmningssystem. Projektet har genomförts i samarbete mellan Linnéuniversitet, Växjöbostäder, Växjö kommun och Växjö Energi med stöd av forskningsprogrammet E2B2.

I projektet har man undersökt hur klimatförändringarna påverkar byggnaders uppvärmningsbehov och eventuella kylbehov – behöver bostäderna kylas, eller går det att utforma byggnaderna så att eventuella kylbehov kan undvikas. Vidare har man undersökt vilken betydelse användning av energisnåla hushållsapparater och energisnål belysning har för primärenergianvändning och inomhustemperatur.

Forskarna har analyserat värmeförsörjningen för ett nytt bostadsområde i Växjö. Fyra exploateringsalternativ för området, med olika byggnadstyper, har utformats och analyserats. Gemensamt för samtliga byggnader är att de har designats efter svensk byggnorm eller svenska passivhuskriterier. Utöver två lågtemperatursystem, med framlednings- och returtemperaturer på 65/30 ⁰C respektive 50/20 ⁰C, ingår konventionell fjärrvärme (80/40 ⁰C) i jämförelsen.

Vid en teknikföreläsning arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Växjö kommer Leif Gustavsson, professor i byggnadsteknik vid Linnéuniversitetet, som ansvarat för projektet, att presentera resultaten.

Datum och tid: 2 juni kl 11.30

Plats: via Teams – inbjudningslänk skickas till deltagarna via e-post

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/digital-teknikinformation-i-vaxjo-om-lagtemperaturfjarrvarme

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

Juridikfrukost i Stockholm vad som händer vid en byggkonkurs

2020-04-09

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

×