FjellCom förvärvar Automatikprodukter

2020-05-04 Automatikprodukter AB

https://slussen.azureedge.net/image/4525/fjellcom2.jpg

FjellCom förvärvar Automatikprodukter, ett väletablerat företag i inom fastighets- och industriautomation

Företaget är en komplett leverantör inom fastighets – och industriautomation, de erbjuder alltid produkter med den senaste teknologin och smarta lösningar.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Lars_(1).jpegEn snabb och professionell och personlig kundservice har varit grunden för AP:s verksamhet, vilket innebär att de stödjer Ditt företag med kvalitetsprodukter vid behov och i tid.

– Vi är glada över att ha fått möjligheten att förvärva Automatikprodukter, förvärvet förstärker FjellCom inom en framtidsbransch och tillsammans ska vi fortsätta skapa värdeerbjudande för våra kunder och en bra position på marknaden, säger Lars Fjellström, VD FjellCom. Lars säger även att styrkan även fortsättningsvis kommer vara att serva våra kunder med hög kompetens, överlägsen support i kombination med konceptlösningar och snabba leveranser.

Automatikprodukter kommer drivas vidare eget varumärke ”Automatikprodukter” och med samma värderingar och kunderbjudande som tidigare samt att alltid sätta kunden i fokus. För att säkerställa en kvalitetssäker överlämning kommer Ewert och Ann-Margreth finnas med som rådgivare i denna övergång så länge det erfordras. Lars har mångårig erfarenhet inom fastighets-/industriautomation samt säkerhetsbranschen både som konsult samt entreprenör.

FjellCom tillträder som ägare den 1 Maj 2020

För mer information kontakta:

Lars Fjellström, VD, FjellCom
070-675 55 61, [email protected]

Ewert Johansson, VD, Automatikprodukter
0708-88 52 98, [email protected]


 Dela     Tillbaka  

Minimera risken för Coronavirus

2020-02-27

Forskningsstudier om coronaviruset pågår. Viruset är luftburet och sprids med hudpartiklar och droppar från mun och hals och är gratispassagerare i partiklar som svävar runt i rummet.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kontrollera tilluftens luftkvalite i ventilationskanalen

2019-12-18

Det finns WHO-riktvärden för luftföroreningar PM2,5 som måste underskridas innan tilluften får föras in till innemiljön.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Luktreduktion av inomhusmiljön

2019-12-16

ACU har konstruerats för att ge kontinuerlig deoderisering och bakteridödande kontroll i svåra miljöer som soprum, sopkomprimatorer, skräprum, lastbryggor och andra tillämpningar som kräver luktreduktion.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger