Modern markbaserad avloppsrening – sju fördelar!

2019-11-18 BAGA Water Technology AB

https://slussen.azureedge.net/image/13391/baga_2.png

Genom vattentoaletternas intåg i svenska hem transporteras avskrädet bort, vilket ger befolkningen en mycket bättre livskvalitet. Första reningsverket byggs på 30-talet men på landsbygden anläggs främst stenkistor, endast för kvittblivning. Först 1969 kommer högre krav på rening av enskilda avlopp med infiltrationer och markbäddar som installeras för ett optimalt hälsoskydd med hjälp av naturens egna biologiska funktioner.

 1. Naturens egen reningsmetod
  Genom att leda avloppsvatten via slamavskiljare till efterföljande infiltration så utnyttjas naturens förmåga att rena vattnet på ett naturligt sätt. Utan energikrävande system så sköter naturen själv att skadliga bakterier bryts ner och renat vatten återgår till kretsloppet.
 2. Beprövat
  Hundra-tusentals hushåll har skyddat sitt eget dricksvatten och andra närliggande vattenbrunnar genom att infiltrera sitt avloppsvatten. De senaste två decennierna har teknikutvecklingen inom området varit betydande vilket ger bädden längre livslängd, mindre yta, bättre funktion och rening. Moderna markbaserade anläggningar överträffar de flesta reningsverk vad gäller miljö- och hälsoskydd samt ekonomi.
 3. Överlägset hälsoskydd
  Det finns olika alternativ för att bli kvitt skadliga bakterier. Traditionella stenkistor ger i princip ingen reningseffekt. UV-ljus och andra tekniska lösningar kräver underhåll och tillsyn. De minireningsverk som säljs behöver nästan undantagslöst någon form av hygieniseringsmetod för ett säkert hälsoskydd. När det är fysiskt möjligt är markbaserad rening enklast, säkrast och mest ekonomiskt!
 4. Trygghet
  Den långvariga traditionen och erfarenheten av markbaserade system hos anläggare, miljökontor och leverantörer ger husägare en stor trygghet. Det huvudsakliga valet som måste göras är det mellan infiltration och anlagd markbädd med sand. Välutbildade entreprenörer i samråd med miljökontoren säkerställer att valet blir rätt gjort!
 5. Robust och enkelt
  Att pumpa till bädden förbättrar funktionen och ger förutsättningar att välja den lämpligaste platsen. Den långsiktiga robustheten har förbättrats markant på senare år tack vare smarta komplement som moderna infiltrationer har. Största skillnaden mellan då och nu är den överlägsna syresättningen, vilket ”lyfter” biohuden från att täppa till markytan och växer istället uppåt i biomoduler och spridarplattor. Det innebär att livslängden på infiltrationen dubbleras eller mer – men enbart då detaljkonstruktionen är genomtänkt så att syresättningen är optimerad och säkerställd.
 6. Flexibilitet
  I Sverige ställs krav på hög respektive normal skyddsnivå. Markbaserad rening är lika användbar i båda fallen, men det krävs en fungerande förfällning för att fosforreduktionen ska verka. Markbaserad rening ger full flexibilitet vad gäller placering så att markförhållande och annat kan optimeras. Genom att pumpa vatten från slamavskiljaren kan höjdskillnader kompenseras. Då ventilationen genom slamavskiljare därmed bryts blir det ännu viktigare att bädden ventileras lokalt – se bild.
 7. Hållbarhet
  Att låta naturen göra jobbet och att bibehålla vattnets kretslopp lokalt är i grunden hållbart. Modern teknik som ger en gnutta hjälp på traven minskar drastiskt storleken och djupet på bädden – och därmed mängden grävmassor som behöver schaktas. Moderna bäddar har en livslängd på 30–50 år – utan underhåll! Låg energiförbrukning, minimal driftskostnad och lång livslängd ger en mycket hållbar anläggning!

 Dela     Tillbaka  

BAGA hos Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet

2020-09-16

När sommarstugeområdet Jätteberget Öresjö inledde arbetet med att anskaffa en anläggning för spillvatten föll valet på BAGA Water Technology.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Bli en i gänget! BAGA söker säljare i Södra Mälardalen

2020-07-03

BAGA Water Technology AB är verksamt och ledande inom avloppsvattenrening och erbjuder tekniskt komplexa processlösningar. Som del av vår framgångsrika satsning, och för att bibehålla vår ledande marknadsposition, söker vi ytterligare en säljare.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Säg hej till BAGAs nya chattbot!

2020-04-22

Säg hej till Måsen som är en digital chattbot som är tränad för att svara på frågor för BAGAs räkning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Pumpstation för dränvatten

2020-04-02

Vet du att BAGA Water Technology har ett brett produktprogram för pumpstationer som både håller hög kvalitet och är funktionssäkra? Det finns en rad olika modeller i standardutförande eller kundanpassade, helt färdiga för anslutning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Swecamp Bomstadbaden – nöjd BAGA-kund

2020-01-09

Den fyrstjärniga campingen Bomstadbaden, som inte är ansluten till det kommunala VA-systemet, har valt en avloppslösning från BAGA Water Technology. Något de är mycket nöjda med.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

BAGA söker två (!) servicetekniker

2019-10-18

Vi expanderar och vår eftermarknadsavdelning behöver förstärkas med ytterligare två servicetekniker i regionerna Västkusten - Bohuslän - Västra Götaland samt i norra Mälardalen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser

Filtrerat nr 2 ute nu!

2019-10-16

Välkommen till ett nytt, fullspäckat nummer av Filtrerat!


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Fem missuppfattningar om markbaserad rening

2019-09-06

BAGA bemöter fem felaktiga påståenden från främst importörer av minireningsverk som sprider okunskap av affärsmässiga skäl.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Avlopp och hälsoskydd med ett sinande grundvatten

2019-06-19

Många på landet har brunnar som riskerar att sina eller att få saltvatteninträngning under sommaren. Det har blivit ett allt större problem med de klimatförändringar med torra och långa somrar som följd.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×