Slussen.biz Expon

Välkommen till Expo, en ledande arrangör av B2B möten i hela Sverige. Här träffar du de främsta varumärkena inom installationsteknik, VA och fastighetsautomation. Vi kommer till -30 talet orter varje år - för att effektivisera din vardag. Läs mer om ExpoVent, ExpoKyla, ExpoVA och ExpoStyr här.


Vecka 42 ExpoVA norra Sverige - 2019

Tillfällen

191015
Kl. 00:00

Luleå

Anmälan

191016
Kl. 00:00

Umeå

Anmälan

191017
Kl. 00:00

Örnsköldsvik

Anmälan

191018
Kl. 00:00

Sundsvall

Anmälan


UtställareNyheter
<div style="font-family: arial; font-size: 1.4em; padding: .3em; color:#16c1f3; background-color: #efefef; width: 96%;">Nyheter fr&aring;n utst&auml;llarna:</div><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/9650?orgId=353&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar</a></h4><p>Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.</p><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/9633?orgId=10559&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Ny order i Danmark!</a></h4><p>SKT har tillsammans med Munck Forsyningsledninger vunnit ett anbud till VandCenterSyd (VCS) på 110 pumpstationer för LPS system i Odense, Danmark. </p><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/9504?orgId=48187&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Vatteninfo utbildar och utbildas under 2019</a></h4><p>Vi på Vatteninfo och personal ifrån UCV lär oss mer inom olika tekniklösningar och produktfunktioner.</p>

Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar

2019-03-19 av Slussen Building Services
Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.

Ny order i Danmark!

2019-03-15 av Skandinavisk Kommunalteknik AB, SKT
SKT har tillsammans med Munck Forsyningsledninger vunnit ett anbud till VandCenterSyd (VCS) på 110 pumpstationer för LPS system i Odense, Danmark.

Vatteninfo utbildar och utbildas under 2019

2019-02-27 av Vatteninfo Sverige AB
Vi på Vatteninfo och personal ifrån UCV lär oss mer inom olika tekniklösningar och produktfunktioner.

Aktuella turer

ExpoVent


Om turnén
190319 Kalmar
190320 Jönköping
190321 Linköping

Om turnén
190521 Eskilstuna
190522 Stockholm
190523 Uppsala

Om turnén
190827 Karlskrona
190828 Malmö
190829 Helsingborg

Om turnén
190924 Luleå
190925 Skellefteå
190926 Umeå
190927 Östersund

Om turnén
191112 Göteborg
191113 Borås
191114 Skövde

ExpoKyla


Om turnén
191029 Luleå
191030 Umeå
191031 Sundsvall

ExpoVA


Om turnén
191015 Luleå
191016 Umeå
191017 Örnsköldsvik
191018 Sundsvall

ExpoStyr


Om turnén
190409 Norrköping
190410 Örebro
190411 Göteborg